رساله باغ کتاب

تومان22,000

توضیحات

این بخش از وب سایت سازه کد را به مطالعات معماری باغ کتاب اختصاص دادیم. که با عنوان رساله طراحی باغ کتاب تقدیم حضور شما عزیزان شده است لازم به ذکر است رساله باغ کتاب ارائه شده دارای فرمت  word می باشد  که در ۱۵۰ صفحه گرداوری شده است. قبل از دانلود لازم است اطلاعات بیشتری در مورد این رساله داشته باشید لذا در ادامه به ذکر فهرست مطالب رساله طراحی باغ کتاب می پردازیم.

فهرست مطالب رساله باغ:

مقدمه

فصل اول: کلیات

 • ۱-۱ هدف از پژوهش
 • ۱-۲ ضرورت و اهمیت موضوع

فصل دوم: مطالعات محیطی

 • ۲-۱ استان آذربایجان غربی 
 • ۲-۲ ویژگیهای جغرافیایی، تاریخی، سیاسی و اداری شهرستان 
 • ۲-۲-۱ ویژگیهای جغرافیایی – تاریخی شهرستان 
 • ۲-۲-۲ ویژگیهای سیاسی و اداری شهرستان 
 • ۲-۲-۳ موقعیت، حدود و وسعت شهرستان 
 • ۲-۲-۴ کوههای شهرستان 
 • ۲-۲-۵ دشتهای شهرستان
 • ۲-۲- ۵- ۱ دشت 
 • ۲-۲-۵-۲ دشت حاجی¬آباد 
 • ۲-۲-۶ دره¬های شهرستان
 • ۲-۲-۷ غارهای شهرستان 
 • ۲-۲-۸ آبهای سطحی شهرستان 
 • ۲-۲-۸-۱ رودخانه¬ها
 • ۲-۲-۸-۲ چشمه¬ها
 • ۲-۲-۹ قنوات شهرستان 
 • ۲-۲-۱۰ چاههای شهرستان 
 • ۲-۲-۱۱ آبهای راکد شهرستان
 • ۲-۲-۱۱-۱ سد شهید کاظمی 
 • ۲-۲-۱۲ تالابهای شهرستان
 • ۲-۲-۱۲-۱ تالاب قره¬گل
 • ۲-۲-۱۳ زمین شناسی شهرستان
 • ۲-۲-۱۴ لرزه خیزی 
 • ۲-۲-۱۵ خاکشناسی شهرستان
 • ۲-۲-۱۶ پوشش گیاهی شهرستان بوکان 
 • ۲-۲-۱۶-۱ جنگلها
 • ۲-۲-۱۶-۲ مراتع
  ۲-۳ بررسی وضعیت طبیعی شهرستان بوکان از لحاظ زیست محیطی و بررسی عوامل تخریب
 • ۲-۳-۱ کوهها و دشتها 
 • ۲-۳-۲ بررسی عوامل آسیب و تخریب در جنگله
 • ۲-۳-۳ بررسی عوامل آسیب و تخریب در مراتع
 • ۲-۳-۴ گونه¬های گیاهی در حال انقراض در شهرستان
 • ۲-۳-۵ گونه¬های کمیاب در شهرستان 
 • ۲-۴ حیات وحش شهرستان
 • ۲-۴-۱ پستانداران
 • ۲-۴-۲ پرندگان
 • ۲-۴-۳ آبزیان 
 • ۲-۴-۴ خزندگان و دوزیستان 
 • ۲-۵ بررسی عوامل انقراض گونه¬های جانوری در شهرستان بوکان 
 • ۲-۵-۱ معرفی گونه¬های در حال انقراض در شهرستان بوکان 
 • ۲-۵-۲ معرفی گونه¬های جانوری خاص منطقه
 • ۲-۶ شکارگاهها 
 • ۲-۶-۱ معرفی گونه¬¬های گیاهی موجود در شکارگاهها 
 • ۲-۷ خلاصه¬ای از ویژگیهای شهرستان بوکان 
 • ۲-۷-۱ سابقه تاریخی
 • ۲-۷-۲ پوشش مردان و زنان کرد
 • ۲-۷-۲-۱ لباس مردان کرد 
 • ۲-۷-۲-۲ لباس زنان کرد 
 • ۲-۷-۳ رقص کردی 
 • ۲-۷-۴ زبان و لهجه مردم بوکان 
 • ۲-۸ آثار و ابنیه موجود در شهرستان بوکان
 • ۲-۸-۱ مسجد جامع بوکان 
 • ۲-۸-۲ مسجد حمامیان 
 • ۲-۸-۳ تپه ایزرتو (قلایچی) 
 • ۲-۸-۳-۱ جغرافیای ایزرتو 
 • ۲-۸-۳-۲ جغرافیای گذشته ایزرتو و دلایل ایزرتو بودن آن 
 • ۲-۸-۳-۳ تاریخ پیدایش ایزرتو 
 • ۲-۸-۳-۴ تطابق تپه ایزرتو بوکان و شهر شاهی مانایی¬ها ایزرتو 
 • ۲-۸-۳-۵ ترجمه کتیبه قلایچی 
 • ۲-۹ هنرمندان
 • ۲-۹-۱ موسیقی 
 • ۲-۹-۲ نقاشی 
 • ۲-۹-۳ ادبیات
 • ۲-۹-۴ معماری 
 • ۲-۹-۵ تئاتر و سینما 
 • ۲-۹-۶ مجسمه¬سازی 
 • ۲-۹-۷ گرافیک 
 • ۲-۹-۸ حسن زیرک 
 • ۲-۹-۸-۱ نظر دیگران درباره حسن زیرک 
 • ۲-۹-۹ قادر عبدالله¬زاده (قاله مره) 
 • ۲-۱۰ صنایع دستی 
 • ۲-۱۰-۱ قالی¬بافی 
 • ۲-۱۰-۲ سجاده¬بافی 
 • ۲-۱۰-۳ پارچه¬بافی 
 • ۲-۱۰-۴ حصیربافی 
 • ۲-۱۰-۵ خراطی 
 • ۲-۱۰-۶ پولک دوزی و منجوق دوزی 
 • ۲-۱۱ موقع جغرافی شهرستان 
 • ۲-۱۱-۱ موقع ریاضی
 • ۲-۱۱-۲ موقع طبیعی شهر 
 • ۲-۱۱-۳ موقع میان¬راهی 
 • ۲-۱۱-۴ موقع نسبی شهر در تقسیمات اداری – سیاسی 
 • ۲-۱۲ موقع نسبی شهر در رتبه¬بندی شهرهای استان و کشور 
 • ۲-۱۳ خصوصیات جمعیتی و ترکیب آن 
 • ۲-۱۳-۱ جمعیت و خانوار شهرستان 
 • ۲-۱۳-۲ ساختار و گروههای عمده سنی 
 • ۲-۱۳-۳ بررسی وضعیت مهاجرت به شهرستان
 • ۲-۱۳-۴ میزان رشد طبیعی و باروری شهرستان 
 • ۲-۱۳-۵ پیش¬بینی احتمالات رشد و تحولات جمعیت شهرستان بوکان در آینده
 • ۲-۱۴ خصوصیات و اوضاع کلی اقتصادی شهرستان 
 • ۲-۱۴-۱ شمار نیروی انسانی شهرستان بوکان و تحول آن 
 • ۲-۱۴-۲ گروههای اصلی فعالیت نیروی انسانی شهرستان بوکان 
 • ۲-۱۴-۳ گروههای اصلی شغلی نیروی انسانی شهرستان بوکان و تحول آن 
 • ۲-۱۴-۴ کارگاههای شهرستان 
 • ۲-۱۴-۵ جمعیت فعال و شاغلان شهرستان 
 • ۲-۱۴-۶ جمعیت زیر سن کار شهرستان بوکان و تحول آن 
 • ۲-۱۴-۷ جمعیت در سن کار شهرستان بوکان و تحول آن 
 • ۲-۱۴-۸ جمعیت فعال اقتصادی و اشتغال و بیکاری شهرستان بوکان و تحول آن
 • ۲-۱۴-۹ بار تکفل
 •  ۲-۱۵ خصوصیات کالبدی شهر 
 • ۲-۱۶ تعداد دانش¬آموزان در شهرستان 
 • ۲-۱۷ جهات مناسب توسعه شهر
 • ۲-۱۸ شرایط اقلیمی
 • ۲-۱۸-۱ کلیات شرایط اقلیمی نواحی سرد و کوهستانی 
 • ۲-۱۸-۲ بافت شهری و روستایی 
 • ۲-۱۸-۳ خصوصیات کلی بافت روستایی و شهری 
 • ۲-۱۸-۴ به چهار دلیل شهرکها و روستاها در کوهستانها غالباً در وسط کوهپایه¬ها
 • ۲-۱۸-۵ فرم بناها 
 • ۲-۱۸-۶ خصوصیات کلی فرم بنا در نواحی سرد و کوهستانی
 • ۲-۱۸-۷ نوع مصالح
 • ۲-۱۹ مسائل هواشناسی شهرستان 
 • ۲-۱۹-۱ بررسی بارندگی شهرستان 
 • ۲-۱۹-۲ بررسی دما 
 • ۲-۱۹-۲-۱ گرادیان درجه حرارت در منطقه 
 • ۲-۱۹-۳ میانگین ماهانه و سالانه درجه حرارت در شهرستان 
 • ۲-۱۹-۴ بررسی تبخیر
 • ۲-۱۹-۵ تابش 
 • ۲-۱۹-۶ بررسی باد
 • ۲-۲۰ جمع¬بندی اقلیم شهرستان 
 • ۲-۲۰-۱ طبقه¬بندی اقلیم شهرستان 
 • ۲-۲۰-۲ تقسیم¬بندی اقلیم شهرستان بوکان به وسیله کوپن 

فصل سوم: مطالعات معماری

 • ۳-۱ مطالعات معماری 
 • ۳-۲ تنش فضا، مکان
 • ۳-۳ کتاب و کتابخوانی 
 • ۳-۳-۱ کتاب خواندن، رفتار آموختنی
 • ۳-۳-۲ ترویج عادت کتاب نخواندن در نظام آموزشی کشور
 • ۳-۳-۳ منبع غنی تغذیه، افکار و اندیشه
 • ۳-۳-۴ بیست و هشت هزار کلمه در روز حرف می¬زنیم 
 • ۳-۳-۵ سیزده دقیقه کتابخوانی در روز
 • ۳-۳-۶ شیوه¬های تشویق به مطالعه 
 • ۳-۴ کتابخانه کودکان و نوجوانان 
 • ۳-۵ فناوری نوین اطلاع¬رسانی در کتابخانه¬ها و مراکز اطلاع رسانی 
 • ۳-۶ فضای سبز
 • ۳-۶-۱ سابقه ساخت باغ در ایران 
 • ۳-۶-۲ باغهای ایرانی 
 • ۳-۶-۳ مقدمه¬ای بر پیشینه تاریخی باغ ایران 
 • ۳-۶-۴ تعریف و واژه¬شناسی باغ ایرانی
 • ۳-۶-۵ عناصر باغ ایرانی
 • ۳-۶-۶ هندسه، ساختار و نظام 
 • ۳-۶-۷ ساختار کالبدی باغ ایرانی 
 • ۳-۶-۸ جلوه باغ در فرهنگ ایران 
 • ۳-۶-۹ جایگاه باغ در شهر ایرانی
 • ۳-۶-۱۰ توسعه باغ سازی در زمان رنسانس یا عصر طلایی تا امروز 
 • ۳-۶-۱۱ باغهای ایتالیا 
 • ۳-۶-۱۲ باغهای فرانسه 
 • ۳-۶-۱۳ باغهای انگلستان 
 • ۳-۷ باغ کتاب 
 • ۳-۸ بررسی نمونه 
 • ۳-۸-۱ باغ کتاب تهران 
 • ۳-۸-۲ سیستمهای به کار گرفته شده شرکت Peri در پروژه باغ کتاب تهران 
 • ۳-۸-۳ باغ کتاب تهران میزبان مناسبتری برای نمایشگاه بین¬المللی
 • ۳-۸-۴ طراحی باغ کتاب تهران …
 • ۳-۸-۵ سطوح زیربنا 
 • ۳-۸-۶ کابری¬ها و عملکردها
 • ۳-۸-۷ برنامه فیزیکی باغ کتاب تهران 
 • ۳-۹ دو نمونه طراحی شده در مسابقه باغ کتاب تهران

فصل چهارم: مطالعات تحلیلی و طراحی معماری

 • ۴-۱ شناخت و تحلیل سایت 
 • ۴-۱-۱ مبانی انتخاب سایت
 • ۴-۲ معرفی و تحلیل سایت 
 • ۴-۲-۱ موقعیت سایت از مقیاس کشوری تا شهری 
 • ۴-۳ برنامه فیزیکی 
 • ۴-۴ نقشه¬های معماری 

فهرست جداول

فصل دوم

 • ۲-۱ تقسیمات شهرستان بوکان به تفکیک بخش و دهستان در سال ۱۳۷۹
 • ۲-۲ شمار و نرخ رشد جمعیت شهرستان بوکان در سالهای ۹۸ – ۱۳۷۵ 
 • ۲-۳ سطح درصد و سرانه و کاربری¬های شهرستان 
 • ۲-۴ مشخصات آماری بارندگی ایستگاه داشبند
  ۲-۵ آستانه بارندگی¬های سالیانه با دوره¬های برگشت مختلف در ایستگاه داشبند 
 • ۲-۶ پارامترهای سالانه دما در ناحیه ۵ 
 • ۲-۷ روابط نرمال دمای روزانه با ارتفاع دماهای مختلف و مشخصه آماری آن در ناحیه ۵ 
 • ۲-۸ مشخصات ایستگاههای تبخیر سنجی در منطقه 
 • ۲-۹ مقادیر زاویه تابش در 
 • فصل سوم
 • ۳-۱ زیربنای مجموعه ۴۵۰۰۰ متر مربع شامل 
 • ۳-۲ برنامه فیزیکی باغ کتاب تهران (فضاهای سرپوشیده) 

فهرست نمودارها

فصل اول:

 • ۲-۱ تغییرات میانگین روزانه دمای هوا بر حسب ارتفاع در ماههای بهمن تا تیر منطقه 
 • ۲-۲ تغییرات میانگین روزانه دمای هوا بر حسب ارتفاع در ماههای مرداد تا دی منطقه 
 • ۲-۳ موقعیت و زاویه تابش خورشید در عرض جغرافیایی °۳۷ 
 • ۲-۴ حداکثر جهت وزش باد …

فصل دوم:

 • ۲-۱ آنالیز همبستگی با میانگین ارتفاع 
 • ۲-۲ رابطه رگرسیون
 • ۲-۳ آنالیز همبستگی دمای حداقل 
 • ۲-۴ رابطه تغییرات عمومی تبخیر سالانه نسبت به دما 
 • ۲-۵ رابطه گرادیان تبخیر سالانه …
 • ۲-۶ رابطه دمارتن با استفاده از میانگین بارندگی سالانه

فهرست نقشه ها

فصل دوم

 • ۲-۱ حدود شهرستان بوکان در استان آذربایجان غربی 
 • ۲-۲ بررسی وضعیت توپوگرافی استان آذربایجان غربی 
 • ۲-۳ نقشه پراکنش دشتهای جنوب استان آذربایجان غربی
 • ۲-۴ رودخانه¬های استان آذربایجان غربی 
 • ۲-۵ نقشه زمین شناسی استان آذربایجان غربی 
 • ۲-۶ وضعیت قرارگیری شهرستان بوکان در نقشه پهنه¬بندی زلزله
 • ۲-۷ خاکشناسی استان آذربایجان غربی
 • ۲-۸ مناطق رویشی استان آذربایجان غربی
 • ۲-۹ موقعیت استراتژی قلایچی نسبت به قلعه¬های اطراف

فصل چهارم

 • ۴-۱ موقعیت استان آذربایجان غربی در مقیاس کشوری 
 • ۴-۲ موقعیت شهرستان بوکان در استان آذربایجان غربی 
 • ۴-۴ مسیرهای اصلی داخل شهرستان 
 • ۴-۵ مسیر بلوار ساحلی و ارتباط سایت مورد نظر با داخل شهرستان ب
 • ۴-۶ موقعیت سایت نسبت به اماکن موجود 
 • ۴-۷ تصویر هوایی از امتداد سیمینه¬رود و پارک ساحلی
 • ۴-۸ تصویر هوایی از امتداد سیمینه¬رود و پارک ساحلی
 • ۴-۹ تصویر هوایی از امتداد سیمینه¬رود و پارک ساحلی 
 • ۴-۱۰ تحلیل سایت 

فهرست تصاویر:

فصل دوم

 • ۲-۱ نمایی از کوهستانهای شهرستان
 • ۲-۲ نمایی از دشت 
 • ۲-۳ نمایی از دره¬های شهرستانهای 
 • ۲-۴ نمایی از طبیعت زیبای زرینه¬رود 
 • ۲-۵ نمایی از سد شهید کاظمی و طبیعت زیبای اطراف 
 • ۲-۶ نمایی از تالاب قره¬گل در فصلهای پر باران
 • ۲-۷ در شهرستان بوکان جنگل انبوه و متراکم به چشم می¬خورد 
 • ۲-۸ مراتع شهرستان بوکان با ییلاقات مناطق کوهستانی مجاور می¬باشد 
 • ۲-۹ میش مرغ از گونه¬های خاص دشت¬های جنوب استان می¬باشد
 • ۲-۱۰ نمونه¬هایی از گونه¬های گیاهی شهرستان بوکان
 • ۲-۱۱ لباس محلی زنان و مردان کرد 
 • ۲-۱۲ رقص کردی (هلپرکه) 
 • ۲-۱۳ تصویر قدیم حوض بوکان (استخر)
 • ۲-۱۴ گنبد سردار (مقبره) 
 • ۲-۱۵ شبستان مسجد جامع 
 • ۲-۱۶ مقبره حسن زیرک و قادر عبدالله¬زاده (قاله مره) 
 • ۲-۱۷ قلعه سردار در مرکز شهر بوکان (۱۳۳۰) 
 • ۲-۱۸ کل¬تپه، تپه باستانی 
 • ۲-۱۹ مسجد جامع روستای حمامیان 
 • ۲-۲۰ آجر لعابدار 
 • ۲-۲۱ آجر لعابدار  
 • ۲-۲۲ کتیبه آرامی قلایچی (تمدن مانا، ۸۰۰ سال قبل از میلاد، موزه ملی ایران) 
 • ۲-۲۳ حسن زیرک 
 • ۲-۲۴ آرامگاه حسن زیرک 
 • ۲-۲۵ قادر عبدالله¬زاده 
 • ۲-۲۶ نقوش به کار رفته در قالی¬بافی 
 • ۲-۲۷ قالی دستباف پشم
 • ۲-۲۸ حصیر و سبدبافی 
 • ۲-۲۹ موقعیت سیمینه¬رود نسبت به شهرستان 
 • ۲-۳۰ محل قرارگیری روستا با توجه به شرایط اقلیمی 
 • ۲-۳۱ بافت متراکم، بناهای مکعب شکل و طاقهای مسطح روستای ماسوله
 • ۲-۳۲ برش یک خانه روستایی در مناطق کوهستانی 

فصل سوم

 • ۳-۱ نمایی از یک باغ ایرانی (در زمین شیب¬دار) 
 • ۳-۲ باغ نارنجستان ورسای
 • ۳-۳ باغ فونتن بلو – نمونه¬ای کامل از یک باغ فرانسوی در قرن ۱۶ 
 • ۳-۴ طرح باغهای واتیکان در رم، قرن ۱۷
 • ۳-۵ طرح باغ ویلا آلدو برانیدینی
 • ۳-۶ ماکت باغ کتاب تهران 
 • ۳-۷ پرسپکتیو باغ کتاب تهران 
 • ۳-۸ پرسپکتیو داخلی از دروازه کتاب 
 • ۳-۹ پرسپکتیو باغ کتاب
 • ۳-۱۰ بلوکهای مجموعه و اسکیس اولیه
 • ۳-۱۱ سایت پلان باغ کتاب تهران 
 • ۳-۱۲ پلان کلی مجموعه (تراز از روی کف) 
 • ۳-۱۳ نما و برش باغ کتاب تهران
 • ۳-۱۴ نمونه طراحی شده در مسابقه باغ کتاب تهران (افشین شیرمحمدی) 
 • ۳-۱۵ نمونه طراحی شده در مسابقه باغ کتاب تهران (افشین شیرمحمدی) 
 • ۳-۱۶ نمونه طراحی شده در مسابقه باغ کتاب تهران (حمید عنبرانی) 
 • ۳-۱۷ نمونه طراحی شده در مسابقه باغ کتاب تهران (حمید عنبرانی) 

رساله پیش رو حاوی اطلاعاتی کامل در رابطه با طراحی معماری باغ کتاب است. که با فرمت word و در ۱۵۰ صفحه گرداوری شده است. با دانلود این رساله فهرست اطلاعات ذکر شده را به صورت کامل در اختیار خواهید داشت. که می توان از آن به عنوان کاملترین منبع مطالعاتی در زمینه طراحی معماری باغ کتاب مورد استفاده قرار داد.


موضوعات مشابه با این بخش:       

کاملترین رساله کتابخانه عمومی

مطالعات معماری کافه کتاب

مطالعات معماری شهر کتاب

پروژه آماده باغ کتاب (اتوکد، مکس، رندر، رساله، psd، cdr)

پروژه معماری کتابخانه (dwg، max، psd، رندر، پوستر، رساله)

دانلود پروژه کامل کتابخانه (اتوکد+رندر+رویت+رساله….)

پروژه کامل شهر کتاب (اتوکد، رویت، پوستر)


 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رساله باغ کتاب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دوازده − یک =

تمامی حقوق این وبسایت برای سازه کد محفوظ می باشد