دانلود پروژه کامل کتابخانه (اتوکد+رندر+رویت+رساله….)

تومان26,871

توضیحات

در بخش های قبلی وب سایت سازه کد پروژه کامل کتابخانه (اتوکد+اسکچاپ+رندر+…) که طرح سه بعدی آن با اسکچاپ طراحی شده بود را ارائه دادیم. حال در این قسمت به ارائه طراحی معماری پروژه کتابخانه زیبا و متفاوت می پردازم که همراه با مدارک کامل تقدیم حضور شما عزیزان شده است. قبل از دانلود پروژه کامل کتابخانه (اتوکد+رندر+رویت+رساله….) لازم است اطلاعات بیشتری در مورد این پروژه داشته باشید در ادامه به ذکر اطلاعات بیشتری در مورد آن می پردازیم.

دانلود پروژه کامل کتابخانه مرکزی 

کتابخانه نهادی اجتماعی است که با ذخیره سازی، حفاظت و اشاعه پیشینه های مکتوب، دیداری و شنیداری و الکترونیکی با استفاده از خدمات کارکنان آموزش دیده در خدمت تعلیم و تربیت و توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی است. هر چند که نوع نگرش به فضای کتابخانه در دهه های اخیر متفاوت از قبل بوده که این تغییر در طرح های مورد بررسی نیز به چشم می خورد؛ لیکن همچنان فضای اصلی در کتابخانه، فضای قفسه های کتاب و مطالعه می باشد که در نزدیکترین محل به سرسرای اصلی قرار گرفته است. نخستین پیامی که به استفاده کننده از کتابخانه منتقل می شود نه از ناحیه پرسنل کتابخانه، بلکه از ناحیه خود کتابخانه صادر می شود؛ در نتیجه همین پیام اولیه ممکن است دریافت پیام های بعدی را هم تحت تاثیر قرار دهد. برقراری امنیت در کتابخانه یکی از مسائل مهم برای جلوگیری از سرقت می باشد ولی سیستم امنیتی باید به نحوی باشد که در عین کنترل، باعث القای احساس عدم اطمینان در افراد استفاده کننده نشود. برای این منظور کنترل باید به طور غیرمستقیم اعمال شود به طوریکه افراد در هر قدم به یک در بسته و نگهبانی برخورد نکنند.

مدارک همراه پروژه کامل کتابخانه عمومی:

 • فایل اتوکدی پروژه کامل کتابخانه
 • فایل سه بعدی با فرمت رویت (Revit)
 • پوستر حرفه‌ای و زیبا
 • رساله کتابخانه عمومی با فرمت word و ۱۵۵ صفحه
 • ۷ رندر از جهات مختلف داخلی و خارجی
 • فایل PSD لایه‌باز _قابل ویرایش
پلان کتابخانه با ریزفضاها dwg

پلان کتابخانه با ریزفضاها dwg

پروژه کامل کتابخانه (اتوکد+رندر+رویت+رساله+پوستر+psd)

دانلود پروژه کامل کتابخانه (اتوکد+رندر+رویت+رساله….)

پلان‌های ترسیمی پروژه کامل کتابخانه عمومی شامل :

 • سایت پلان
 • پلان اندازه‌گذاری طبقه همکف
 • پلان طبقه همکف
 • پلان اندازه‌گذاری طبقه اول
 • پلان طبقه اول
 • نمای شرقی
 • نمای غربی
 • نمای شمالی
 • نمای جنوبی
 • برش A-A
 • برش B-B
 • ترسیمات برش لیزری جهت استفاده برش لیزری در ساخت ماکت

فضاهای ترسیمی در پروژه معماری کتابخانه عمومی:

طبقه همکف:

 • سالن مطالعه کودکان
 • سالن مطالعه سالمندان
 • سرویس بهداشتی
 • صحافی
 • انتشارات و خدمات
 • آبدارخانه
 • آسانسور
 • راه‌پله
 • مخزن
 • اتاق کارکنان
 • بایگانی
 • رواق و مسیر ورودی
 • اتاق ریاست
 • محل نگهداری کتاب‌های مرجع
 • لابی
 • راهرو بخش اداری
 • سالن کنفرانس اداری
 • بخش حراست و نگهبانی
 • لابی ورودی طبقه همکف
 • حیاط مرکزی
 • مسئول مخزن
 • انباری قسمت اداری

طبقه اول:

 • سالن مطالعه انفرادی
 • سالن مطالعه گروهی
 • سرویس بهداشتی
 • سمعی بصری
 • تراس
 • لابی
 • آسانسور
 • راه‌پله
 • لابی ورودی طبقه اول
 • رواق و مسیر ورودی

فهرست مطالب رساله کامل کتابخانه عمومی :

فصل اول: شناخت موضوع طرح

 • ۱-۱- علت وجودی کتابخانه‌ها
 • ۱-۲- واژه‌شناسی کتابخانه
 • ۱-۳- انواع کتابخانه و معیارهای تفکیک آن‌ها
 • ۱-۴- اهداف ارتباط
 • ۱-۵- اهداف و وظایف کتابخانه
 • ۱-۶- وظایف کتابخانه‌های مرکزی
 • ۱-۷- کارکردها و مسئولیت‌های اجتماعی کتابخانه
 • ۱-۸- شناخت جایگاه کتابخانه
 • ۱-۹- تاریخچه کتابخانه
 • ۱-۹-۱- تاریخ نوشتن و پیدایش خط
 • ۱-۹-۲- کتابخانه دیروز
 • ۱-۹-۳- کتابخانه امروز
 • ۱-۹-۴- کتابخانه فردا
 • ۱-۹-۵- طرح کتابخانه الکترونیک
 • ۱-۹-۶- نقش کتابدارها

فصل دوم: شناخت بستر طرح

 • ۲-۱- مطالعات جغرافیایی
 • ۲-۱-۱- موقعیت جغرافیایی
 • ۲-۱-۲- پوشش گیاهی
 • ۲-۱-۳- مطالعات زلزله
 • ۲-۲- مطالعات اقلیم
 • ۲-۲-۱- تابش آفتاب
 • ۲-۲-۱-۱- نور
 • ۲-۲-۱-۲- سایه
 • ۲-۲-۱-۳- بررسی راهکارهای سنتیدر رابطه با مسئله تابش
 • ۲-۲-۲- دما (درجه حرارت)
 • ۲-۲-۲-۱- مشخصات دما
 • ۲-۲-۲-۲- نیازهای حرارتی براساس جدول بیوکلیماتیک
 • ۲-۲-۲-۳- بررسی راهکارهای سنتی در رابطه با مسئله دما
 • ۲-۲-۳- رطوبت هوا و بارندگی
 • ۲-۲-۳-۱- مشخصات رطوبتی
 • ۲-۲-۳-۲- راهکارهای سنتی در رابطه با مسئله رطوبت
 • ۲-۲-۳-۳- مسئله رطوبت در کتابخانه
 • ۲-۲-۴- مشخصات بادها
 • ۲-۲-۴-۱- مسئله تهویه
 • ۲-۲-۴-۲- راهکارهای سنتی در رابطه با مسئله باد
 • ۲-۳- مطالعات جمعیتی
 • ۲-۳-۱- مطالعات جمعیتی
 • ۲-۴. شهرستان
 • ۲-۴-۱ موقعیت جغرافیایی
 • ۲-۴-۲- جمعیت نیروی انسانی
 • ۲-۴-۳- جغرافیا
 • ۲-۴-۴- مساحت و فاصله تا شهرهای مجاور
 • ۲-۴-۵- کوه‌های مهم
 • ۲-۴-۶- رودخانه‌ها
 • ۲-۴-۷- مشاهیر
 • ۲-۴-۸- جاذبه‌های گردشگری
 • ۲-۴-۹- مذهبی
 • ۲-۴-۱۰- دریاچه‌ها
 • ۲-۵- مطالب فرهنگی
 • ۲-۶- مکان‌یابی کتابخانه در شهر
 • ۲-۷- مطالعات سایت
 • ۲-۷-۱- موقعیت سایت در شهر
 • ۲-۶ موقعیت سایت در شهر
 • ۲-۷-۲- شبکه راه های عمده و دسترسی ها
 • ۲-۷-۳- بررسی وضعیت زمین
 • ۲-۷-۴- کدهای ارتفاعی
 • ۲-۷-۵- بررسی جداره‌ها
 • ۲-۷-۶- کاربری های ساختمان های همجوار و بررسی عناصر معماری موجود
 • ۲-۷-۷- وضعیت ساختمان های همجوار سایت
 • ۲-۷-۸- پر و خالی
 • ۲-۷-۹- دید و منظر
 • ۲-۷-۱۰- تاسیسات زیربنایی

فصل سوم: شناخت فضاهای کتابخانه

 • ۳-۱- تجهیزات کتابخانه
 • ۳-۱-۱-۲-  تجهیزات نگهداری سایر منابع
 • ۳-۱-۳- تجهیزات ارایه فهرست
 • ۳-۱-۴- تجهیزات مطالعه
 • ۳-۱-۶- تجهیزات مرکز کامپوتر
 • ۳-۲- استانداردها
 • ۳-۲-۱- استاندارد مکان‌یابی کتابخانه در شهر
 • ۳-۲-۲- استانداردهای مخزن
 • ۳-۲-۳- استانداردهای فضای مطالعه
 • ۳-۲-۴- استانداردهای برگه‌دان
 • ۳-۲-۵- استانداردهای گروه معلولین
 • ۳-۲-۶- استانداردهای کتابخانه کودکان
 • ۳-۲-۷- استانداردهای فضای اداری و کارکنان
 • ۳-۲-۸- استانداردهای خدمات کارکنان
 • ۳-۲-۹- استانداردهای پارکینگ
 • ۳-۳- بررسی نمونه‌ها
 • ۳-۳-۱- نحوه تحلیل نمونه‌ها
 • ۳-۳-۲- نمونه موردی کتابخانه خارجی: کتابخانه جدید اسکندریه (ریچارد اینکروزول ۲۰۰۲ میلادی)
 • ۳-۳-۳- نمونه موردی کتابخانه خارجی: کتابخانه مرکزی سیاتل (رم کولهاس ۲۰۰۴ میلادی)
 • ۳-۳-۴- نمونه موردی کتابخانه خارجی: کتابخانه خانم فاستر (۲۰۰۵ میلادی)

فصل چهارم: برنامه فیزیکی

 • ۴-۱- تعریف فضاها
 • ۴-۱-۱- واحد یک: فعالیت های همگانی
 • ۴-۱-۱-۱- نمایشگاه
 • ۴-۱-۱-۲- کافه تریا و کافی‌نت
 • ۴-۱-۱-۳- مطالعه آزاد
 • ۴-۱-۱-۴- فضای باز چند منظوره
 • ۴-۱-۲- واحد دو: کتابخانه عمومی
 • ۴-۱-۲-۱- مخزن
 • ۴-۱-۲-۲- سالن مطالعه
 • ۴-۱-۲-۳- خدمات مراجعه کنندگان
 • ۴-۱-۳- واحد سه: مرکز همایش
 • ۴-۱-۴- واحد چهار: بخش اداری
 • ۴-۱-۵- واحد پنج: خدمات پشتیبانی
 • ۴-۱-۵-۱- پارکینگ مجموعه
 • ۴-۱-۵-۲- بخش تاسیسات و پشتیبانی
 • ۴-۲- سازه‌ها
 • ۴-۲-۱- سیستم‌های متداول سازه
 • ۴-۲-۲- سیستم‌های سازه انتخابی
 • ۴-۳- تاسیسات
 • ۴-۳-۱- تاسیسات مکانیکی
 • ۴-۳-۲- سیستم‌های اطفاء حریق

فصل پنجم: طراحی

 • تحلیل سایت
 • ایده‌ها
 • معرفی طرح نهایی
 • نقشه ها
 • سه بعدی‌ها
 • منابع

کتابخانه به عنوان یک واحد اجتماعی با اهداف خاص خود جهت استفاده عموم در نظر گرفته شده ات و اهمیت افراد نه فقط به عنوان هدف و محور اصلی و اساس ایجاد این تشکلات کاملاً محرض است. بنابراین پرداختن به رفتارهای خاص افراد درکتابخانه و نیازهای روانی خاصی که انتظار  می رود که طراحی کتابخانه پاسخگویی این نیازها باشد از مسائل مهم به شمار می رود که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می شود. معنی از چگونگی دریافت متاثر می شود. کتابخانه ای که در بنای آن شکلی منطقی رعایت شده باشد و حس غریزی استفاده کننده را ارضاء کند حتماً انگیزه ای می شود برای کمک به شکل گیری معنی و ایجاد پذیرش در او. وضوح در کتابخانه باعث عدم سردرگمی مراجعه کننده و کم شدن ترس ناشی از پرسش سوالات ابتدایی مراجعه کننده از کتابدار می شود و در نتیجه میزان مراجعه به کتابخانه بیشتر می شود. کار و وظیفه طراح، برای ایجاد ارتباط قویتر بین مردم و کتابخانه، کم کردن این اضطراب ها از طریق شناسایی انواع اضطراب در کتابخانه و حل آن هاست.

دانلود پروژه کامل معماری کتابخانه (اتوکد+رندر+رویت+رساله+پوستر+psd)

پروژه معماری پیش رو نمونه کامل پروژه آماده دانشجوی است. که دانشجویان جهت الگوبرداری و حتی جهت ارائه پروژه معماری دانشجویی مورد استفاده قرار دهند. جونکه دارای مدارک کامل از جمله فایل اتوکدی که شامل پلان های معماری کتابخانه می باشدو همچنین فایل سه بعدی آن نیز با نرم افزار رویت طراحی شده که دارای طراحی زیبا می باشد. که همراه با رندر های زیبا داخلی و خارجی از طرح سه بعدی و رساله کامل کتابخانه با فرمت word و در ۱۵۵ صفحه و فایل لایه باز مورد استفاده در فتوشاپ که قابل ویرایش می باشد. ارائه شده است.


موضوعات مشابه:

کاملترین رساله کتابخانه عمومی

پروژه طراحی کتابخانه مرکزی (اتوکد _ رندر)

پروژه معماری کتابخانه (dwg، max، psd، رندر، پوستر، رساله)

دانلود رساله طراحی کتابخانه دیجیتال

پروژه کامل کتابخانه دیجیتال با تمام مدارک

پلان کتابخانه dwg با رویت و شیت بندی

پلان کتابخانه عمومی با ریزفضاها و جزئیات dwg

پروژه معماری کتابخانه + تمام مدارک

استانداردهای طراحی کتابخانه های عمومی

پروژه آماده کتابخانه (dwg، ۳d، پوستر)


 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پروژه کامل کتابخانه (اتوکد+رندر+رویت+رساله….)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نه − 2 =

تمامی حقوق این وبسایت برای سازه کد محفوظ می باشد