رساله مجتمع مسکونی و برج های بلند مرتبه

تومان28,000

توضیحات

مجتمع های مسکونی و برج های بلند مرتبه که کاربری مسکونی دارند جزء طرح ۵ معماری به حساب می آید. این قسمت از وب سایت تخصصی معماری سازه کد به مطالعات مجتمع مسکونی و برج های بلند مرتبه اختصاص دادیم که به صورت word و در ۲۶۷ صفحه تقدیم حضور شما عزیزان می شود قبل از دانلود به ذکر فهرست مطالب رساله مجتمع مسکونی و برج های بلند مرتبه می پردازیم.

چنانچه يك ساختمان به گونه اي طراحي گردد كه فقط از نماهاي جالب و دلپذير برخوردار بوده و فاقد فضاهاي لازم و مفيد باشد چون انسان نه در درون نما و نه بر روي آن زندگي مي نمايد . اين ساختمان از واقعيت خود بدور افتاده و جز مجسمه اي به حساب نخواهد آمد .به طور کلي مي توان گفت, معماري موفقف داراي فضاهاي داخلي مطلوب بوده وچگونگي و ترکيب عناصر دو بعدي وسطوح افقي و عمودي آن فضاهاي مطلوب را تشکيل داده موجب زيبائي و قابل استفاده شدن هر چه بهتر ساختمان خواهد گرديد.

کاملترین رساله مجتمع مسکونی و برج های بلند مرتبه

يك ساختمان موفق بايد تمام اجزاء آن داراي تركيب متناسب و صحيح بوده و به بهترين نحو وظيفه خود را انجام دهد. ترکيب اعضاي بدن انسان نيز بهمين ترتيب مي باشد. چهره انسان داراي اعضائي چون چشم, دهان, بيني, صورت که داراي ترکيبي کلي وشناخته شده مي باشد, ليکن در عين حال اين ترکيب در هر انساني متفاوت ومختص بخود اوست, بطوريکه شکل ظاهري او را از ديگران متمايز و مشخص مي نمايد.

خانه بايد متناسب با نيازهاي معقول يك انسان ساخته شود و اين تناسب در برگيرنده دنياي مادي و معنوي انسان مي باشد . انسان داراي ابعاد معين ، حركات و اعمال او منطبق با اين ابعاد انجام مي گيرد ، بدين جهت در ساختن يك بنا بايد ابعاد و حركات در نظر گرفته شده ، ساختمان متناسب با آن طراحي شود تا حركت و اعمال بسهولت و بدون اشكال تنگي فضا انجام گيرد . ابعاد انساني ( اندازه قد و قامت انسان ) تعيين كننده مقياس يك ساختمان بوده و د رتناسبات يك ساختمان نمايان مي گردد .

فهرست مطالب مطالعات مجتمع مسکونی و برج های بلند مرتبه :

فصل اول:تعاملات اجتماعی

 • مقدمه.
 • مفاهيم و مباني نظري  پيشينه تحقيق
 • جايگاه تعاملات اجتماعي
 •  فاكتورهاي مؤثر بر تعاملات اجتماعي
 • اجتماع پذیری و حیات جمعی
 • ویژگیهای محیطهای ساخته شده و قابلیت تعامل اجتماعی:
 • ویژگیهای فضا
 • انواع فضا در معماری
 • معماری بر پایه فضا
 • وحدت بیرون و درون
 • مفهوم فضا از نظر اندیشمندان
 • منابع:

فصل دوم:مجتمع ها و برجهای مسکونی

 • مفاهیم پایه  و تعاریف در مبحث مسکن
 • معاني واژه سكونت 
 • تاريخچه سكونت 
 • فلسفه سكونت 
 • تعاريف 
 • مفاهيم مسكن 
 • ديد گاهها 
 • مسكن ـ تاريخ ـ سنت 
 • ساكنين مسكن  
 • طرح موضوع و اهمیت آن
 • نگرش به مقوله مسکن.
 • اهداف زیربنایی مسکن.
 • روان شناسی محیط هاي مسکونی
 • مسکن.
 • عوامل مؤثر بر مجموعه هاي مسکونی
 • معماري بومی
 • خانه هاي شهري
 • بررسی شاخص هاي اصلی مسکن اجتماعی.
 • شاخص هاي اصلی طراحی مسکن اجتماعی.
 • تپولوژي سایت(گونه استقرار بلوك هاي مسکونی).
 • بلوک هاي مسکونی زنجیره اي خطی
 • بلوك هاي مسکونی منفرد
 • بلوك هاي چند باله.
 • بلوك هاي مسکونی با حیاط داخلی پیاده
 • بلوك هاي مسکونی ترکیبی
 • مساحت زمین
 • جمعیت و ترکیب آن.
 • ضریب اشتغال طبقه همکف
 • ضریب پارکینگ.
 • فضاهاي واحد مسکونی
 • ورودي
 • فضاهاي عمومی خانه(نشیمن و پذیرایی و غذاخوري)
 • عرصه مشترك
 • پذیرایی
 • بررسی عوامل مؤثر در طراحی مجموعه مسکونی
 • سیستم حمل و نقل(سواره)
 • سیستم عابر پیاده
 • کنترل سرو صدا در مجموعه مسکونی
 • جهت وزش باد
 • منابع:

فصل سوم:مبانی نظری

 • بررسی مفهوم فضا در معماری
 • کیفیت فضا
 • ویژگیهای فضا
 • معماری بر پایه فضا
 • مفهوم فضا از نظر اندیشمندان
 • نظر اندیشمندان در مورد فضا
 • رابطه درون و بیرون در معماری
 • رنگ در معماری ایران
 • ایهام وتداعی
 • گوناگونی معماری در ایران
 • حجم در معماری ایران
 • منابع:

فصل چهارم:برنامه فیزیکی و ظوابط و استاندارد های طراحی

 • فضاهاي زندگي و موقعيت آنها :
 • عناصر و اجزاء مسكن و روابط آنها
 • تعريف وتحليل فضاهاي خانه.
 • فرمهاي مختلف آشپزخانه.
 • خانه هاي تك واحدي مستقل :
 • مزاياي خانه هاي تك واحدي :
 • معايب خانه هاي تك واحدي :
 • خانه هاي حياط مركزي :
 • مزاياي خانه هاي حياط مركزي :
 • خانه هاي شهري :
 • انواع خانه هاي شهري :
 • مجموعه مسكوني اشتراكي :
 • آپارتمان هاي بلند :
 • -برج هاي مسكوني :
 • آپارتمان ها با دسترسي مركزي :
 • تفاوت بين آپارتمان ها با دسترسي مركزي با آپارتمانها ي مرسوم:
 • مجتمع هاي مسكوني با ارتفاع متوسط:
 • مجتمع هاي مسكوني جمعي :
 • كلمات مشترك زبان معماري مسكن :
 • جهت غالب قرار گيري ساختمان :
 • درونگرايي :
 • مسكن سنتي _ واحد مسكوني معاصر:
 • برقراری استانداردهای مسکن و تسهيلات مربوطه.
 • هدف از تدوين استانداردهاي مسكن.
 • عوامل موثر در تدوين استانداردهاي مسكن.
 • زيانهاي ناشي از بي دقتي در تدوين استانداردهاي مسكن.
 • بخش دوم : استاندارد.
 • منابع:

فصل پنجم:طراحی اقلیمی وبررسی پیشینه تاریخی

 • موقعیت جغرافیایی
 • موقعیت طبیعی
 • توپوگرافی و ناهمواری های شهر تهران.
 • تاریخچه شهر تهران.
 • ویژگی های اقلیمی
 • تأثیر طراحی اقلیمی در صرفه جویی انرژی
 • تجزیه و تحلیل عوامل اقلیمی
 •  بررسی نمودار بیوکلماتیک شهر و انسانی تهران
 • اصول طراحی اقلیمی
 • تعیین جهت و فرم ساختمان با توجه به اقلیم
 • تهويه طبيعی در رابطه بااقليم
 • فرم ساختمان در رابطه با اقليم
 • نتیجه گیری و تعیین تدابیر طراحی اقلیمی
 • تاریخچه و سابقه پیدایش منطقه ۲۲ شهرداری تهران
 • مشخصات جغرافیایی و اقلیمی منطقه ۲۲ شهرداری تهران
 • کيفيت هوا در منطقه ۲۲ شهرداري تهران
 • شبکه حمل و نقل منطقه ۲۲ شهرداري تهران
 • ضرايب تعديل زيست محيطي و شهرسازي.
 • ضوابط جلوگيري از افزايش محدوده شهرها  ( مصوبه مورخ ۱۰/۸/۷۸)
 • منابع.

فصل ششم:نمونه های موردی

 • مجتمع مسکونی شهید عراقی در تهران
 • مجتمع مسکونی سوندربرگ از بیارکه اینگلس
 • مجتمع مسکونی شهر پراگ
 • مجتمع مسکونی باغ ونک
 • مجتمع مسکونی نمک‌آبرود
 • شهرک مسکونی هرزبرگ
 • مجموعه مسکونی لواسان
 • منابع:

فصل هفتم :کانسپت و طراحی

 • طراحی
 • -كانسپت ها:
 •  ايده و طرح نهايي
 • طراحي معماري
 • ايده ها:
 • سناريوهاي کانسپچوال ( مفهومي )
 • -نظریه کوين روش مي گويد
 • نظریه :ادوارد لارابي بارنز مي گويد
 • سلسله مراتب کانسپت
 • انواع پنجگانه کانسپت:
 • کانسپت قياسي (Avalogies).
 • استعارات و تشبيهات (کانسپت هاي استعاري) (Metaphores and Similes).
 •  (کانسپت هاي جوهري) Essences.
 • پاسخ مستقيم  و حل مساله (کانسپت هاي برنامه اي) Prigrammatic.
 • ايده آل ها (کانسپت هاي  ايده آل گرا)
 • کانسپت طرح 
 • منابع:
رساله طراحی برجهای بلند مرتبه

رساله طراحی برجهای بلند مرتبه

رساله طراحی برجهای بلند مرتبه

رساله طراحی برجهای بلند مرتبه

رساله طراحی برجهای بلند مرتبه

رساله طراحی برجهای بلند مرتبه

مطالب ارائه شده در این بخش  حاوی اطلاعاتی کامل در رابطه با استانداردهای طراحی برج های بلند مرتبه همراه با برنامه فیزیکی است که با فرمت word در ۲۶۷ تقدیم حضورتان شده که با دانلود آن تمامی اطلاعات را به صورت کامل در اختیار خواهید داشت که می توانید از آن به عنوان منبع مطالعاتی جهت طراحی معماری برج های بلند مرتبه و همچنین رساله آماده برج های بلند مرتبه نیز مورد استفاده دانشجویان قرار گیرد.


موضوعات مشابه:

رساله مجتمع مسکونی و برج های بلند مرتبه

سیستم های مقاوم سازه ای در ساختمان های بلند_pdf

پروژه مجتمع مسکونی با طراحی عالی و زیبا

پروژه طراحی برج مسکونی (اتوکد، ۳d، رندر)

کاملترین پاورپوینت برج بین المللی تهران با سه بعدی

دو نمونه پروژه کامل مجتمع مسکونی آپارتمانی

رساله برج متحرک با رویکرد معماری پایدار


 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رساله مجتمع مسکونی و برج های بلند مرتبه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 + هشت =

تمامی حقوق این وبسایت برای سازه کد محفوظ می باشد