دانلود کاملترین رساله فرهنگسرا

تومان10,647

توضیحات

لازم به ذکر است مطالعات معماری فرهنگسرای ارائه شده به صورت Word و در ۱۹۲ صفحه آماده شده است.

بخش کوتاهی از رساله طراحی فرهنگسرا:

فرهنگ از اساسی ترین ارکان یک ملت می باشد اساسی که می تواند حرکت دهنده یا کند کننده پیشرفت، تکاپو و جهش آن ملت باشد. مردمان یک فرهنگ تربیت یافته آن فرهنگند، عقایدشان، فعالیتهایشان نشأت گرفته از آن می باشد، چه بسا بزرگترین عاملی که یک ملتی را به خوشبختی یا بدبختی بکشاند همان فرهنگ است. فرهنگی که پیشرو باشد، همیشه در حال حرکت است، ساکن نیست، در مقابل هجوم فرهنگهای دیگر به صورت فعال عمل می کند، آن را در خود هضم می کند و به جلو می رود. اما در مقابل این فرهنگ ، فرهنگهای دیگر در آیند که یک فرهنگ مرده اند، دیگر گزینشی در کار نیست. دروازه ای هم در کار نیست تا ورود و خروج را کنترل کند. زیرا که فرهنگ، فرهنگ پیرو است، پیرو هر چه که جدید باشد

فهرست مطالب مطالعات طراحی فرهنگسراها:

فصل اول : فرهنگ ، هنر و پژوهش

 • ۱- فرهنگ
 • پیشگفتار.
 • فرهنگ، شناخت و بینش :
 • واژه فرهنگ :
 • مفهوم فرهنگ :
 • اصطلاح فرهنگ در ادبیات فارسی :
 • برابر واژه فرهنگ در زبان های اروپایی :
 • برابر واژه فرهنگ در زبان عربی :
 • تعریف و تبیین فرهنگ :
 • ویژگیهای فرهنگ :
 • فرهنگ مادی و غیر مادی :
 • عناصر فرهنگی :
 • تغییرات فرهنگی :
 • فرهنگ و تمدن :
 • فرهنگ و شخصیت :
 • فرهنگ و هنرهای زیبا :
 • ۲- هنر.
 • تعریف هنر :
 • دسته بندی هنرها :
 • ریشه های هنر :
 • هنرهای زیبا :
 • هنر معماری :
 • نتیجه گیری :
 • تعریف موسیقی.
 • واژه موسیقی :
 • اجرای موسیقی :
 • موسیقی نظری (تئوریک) :
 • علائم ثبت زبان موسیقی :
 • اسامی نتها :
 • نتها در زبانهای گوناگون :
 • صدا و موسیقی :
 • سازها و صداها :
 • انعکاس در موسیقی :
 • شناخت مفاهیم و انواع موسیقی :
 • مفاهیم عمومی موسیقی :
 • اصول و مبانی آهنگسازی و موسیقی :
 • فرم در موسیقی :
 • تم در موسیقی :
 • ایستایی و پویایی در موسیقی :
 • انواع موسیقی :
 • موسیقی محلی :
 • موسیقی ضربی ـ ضربدار :
 • موسیقی کلیسایی یا روحانی :
 • موسیقی مذهبی ایرانی :
 • موسیقی یکنواخت :
 • موسیقی توصیفی :
 • موسیقی دراماتیک :
 • موسیقی سنتی :
 • موسیقی کلاسیک :
 • موسیقی معماری :
 • موسیقی افقی :
 • موسیقی الکترواکوستیک :
 • موسیقی الکترونیک :
 • موسیقی تصادفی :
 • سازهای موسیقی کلاسیک :
 • سازشناسی غربی :
 • معرفی مهمترین سازهای ایران و جهان :
 • موسیقی و رنگ :
 • نقش موسیقی در زندگی :
 • قدرت شفابخشی صدا (صدای شفابخش، نوای شفابخش) :
 • صدا یک سلول زنده است :
 • موسیقی و انسان :

فصل دوم : مبانی نظری طرح

 • ۱-۲- موسیقی و فرهنگ :
 • موسیقی و معماری :
 • پیوند و جداییهای دو جهان معماری و موسیقی :
 • چرا بین این دو حوزه خلاقه، یعنی موسیقی و معماری چنین پیوندی وجود دارد؟
 • جدول پیوندهای موسیقی و معماری :
 • (معماری سبز)
 • -معماری پایدار.
 • کلیات و اهداف در معماری سبز:
 • اصول معماری سبز:
 • اصل اول: حفاظت از انرژی..
 • اصل دوم: کار با اقلیم
 • اصل سوم: کاهش استفاده از منابع جدید
 • اصل چهارم: احترام به کاربران.
 • اصل پنجم: احترام به سایت..
 • اصل ششم:کل گرایی.
 • طراحی پایدار :
 • ساختمان سبز:
 • موضوعات مطرح در معماری سبز :
 • دستورالعمل اجرائی معماری سبز:
 • مصالح سبز :
 • تاسیسات سبز:
 • معماران شاخص:
 • توسعه پایدار:
 • معانی لغوی واژه پایداری:
 • مفهوم توسعه پایدار :
 • مزایای توسعه پایدار :
 • اهداف توسعه پایدار :

فصل سوم : صوت

 • ۳- صوت..
 • انتشار صدا :
 • تاثیر شرایط محیطی بر صدا :
 • تاثیر باد :
 • تاثیر دما :
 • دیوارههای بازدارنده صدا :
 • انعکاس صدا :
 • بازتاب از سطوح مسطح :
 • بازتاب از سطوح منحنی :
 • جذب صدا :
 • انواع جذب کنندههای صوتی :
 • جذبکنندههای متخلخل :
 • جذبکنندههای پوستهای :
 • جذب کنندههای روزنهدار :
 • دیوارهای چند جداره با لایه هوا :
 • تاثیر بازشوها در میزان انتقال صدا :
 • تغییرات کاهش صدا در جداکنندههای تک لایهای :
 • تغییرات کاهش صدا در جداکنندهای چند لایهای :
 • کنترل نوفه هوا برد از طریق درها :
 • کنترل نوفه کوبهای ناشی از سقف :

فصل چهارم : آکوستیک

 • ۴- آکوستیک در تالار.
 • ۱-۴- مقدمه.
 • آکوستیک در تالار :
 • بازتابندههای صوتی :
 • پخشایندههای صوتی :
 • اشکالات مهم آکوستیکی :
 • پژواک ناخواسته
 • پژواک ردیفی :
 • امواج ساکن :
 • تمرکز صدا :
 • فضاهای الحاقی :
 • ملاحضات طراحی آکوستیکی :
 • شکل سالن :
 • حجم سالن : ۱

فصل پنجم : سیستم های تقویت صدا

 • ۵- سیستمهای الکترونیکی تقویت صدا
 • ۱-۵- مقدمه.
 • میکروفون :
 • آمپلی فایر :
 • بلندگو : ۱۰۹
 • تعیین مکان بلندگوها :
 • استریوفونیک :

فصل ششم : بررسی نمونه فرهنگسرا

 • طرح فرهنگسراها در ایران.
 • نمونه های داخلی:
 • خانه موسیقی تهران :
 • تالار وحدت (تالار رودکی سابق) تهران.
 • تئاتر شهر ، تهران :
 • پروژه مرکز موسیقی تهران :
 • نمونه خارجی:
 • خانه اپرای سیدنی.
 • خانه اپرای باستیل :
 • مرکز موسیقی لس آنجلس :

فصل هفتم : بررسی اقلیم منطقه

 • ۱-۷- مطالعات عمومی شهر تهران.
 • ویژگیهای شهر تهران.
 • موقعیت طبیعی شهر تهران.
 • ویژگیهای اقلیمی شهر تهران.
 • شرایط حرارتی در فضاهای آزاد :
 • شرایط حرارتی در فضاهای داخلی.
 • توپوگرافی :
 • آبهای زیرزمینی :
 • زمین شناسی :
 • خطر زمین لرزه گسترده تهران :
 • جهت گیری ساختمان در رابطه با اقلیم :
 • تحلیل جهت گیری ساختمان در رابطه با خورشید
 • فرم ساختمان دررابطه با اقلیم :
 • سایه بان متناسب:
 • سایه بان های طبیعی.
 • ضوابط طراحی، مصالح ساختمانی :
 • تهران از دیدگاه آمار جمعیتی :
 • منطقه یک تهران.
 • اهمیت انتخاب منطقه یک :
 • کاربری فرهنگی :
 • هویت(شخصیت)  :
 • ویژگیهای منطقه یک…
 • جمعیت منطقه یک…
 • وضع موجود فضای سبز در منطقه.
 • سلسله مراتب شبکه ارتباطی :
 • میدانها و تقاطع های مشکل زا
 • مسیرها و ایستگاههای موجود مترو در منطقه :
 • سوانح طبیعی منطقه یک :

فصلهشتم :معرفی و تحلیل سایت

 • ۱-۸- توصیف سایت..
 • موقعیت مکانی سایت..
 • تعریف هندسه سایت..
 • ابعاد زمین :
 • پوشش گیاهی سایت :
 • دسترسیها و اطراف سایت..

فصل نهم : بررسی ضوابط و طراحی

 • پیشگفتار:
 • کتابخانه :
 • سن (جایگاه):
 • ضوابط آکوستیکی در سالن ها:
 • نمایشگاه ها و گالری ها:
 • اتاقهای اداری:
 • نمازخانه:
 • پارکینگ:
 • نتیجه گیری..

فصل دهم : برنامه فیزیکی طرح

 • پیشگفتار:
 • دیاگرام فضایی :

فصل یازدهم : مباحث فنی پروژه

 • ۱-۱۰- مباحث فنی پروژه
 • بررسی سازه طرح:
 • سازه فضاکار(سازه فضایی ) :
 • بررسی سیستم های تاسیسات..
 • فن کوئل :
 • هوارسان:
 • تاسیسات آبرسانی.
 • تاسیسات فاضلاب..
 • سیستم اعلام حریق.
 • سیستم اطفای حریق.
 • سیستم صوتی.
 • تاسیسات برقی.
 • منابع و مأخذ
دانلود کاملترین رساله فرهنگسرا

دانلود کاملترین رساله فرهنگسرا

دانلود کاملترین رساله فرهنگسرا

دانلود کاملترین رساله فرهنگسرا

دانلود کاملترین رساله فرهنگسرا

دانلود کاملترین رساله فرهنگسرا

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود کاملترین رساله فرهنگسرا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

7 − 3 =

تمامی حقوق این وبسایت برای سازه کد محفوظ می باشد