رساله معماری کانون پرورش فکری کودکان

تومان13,689

توضیحات

در بخش های قبلی مرجع دانلود پروژه های معماری_وب سایت سازه کد مطالعات ساخت و طراحی مجتمع کودکان بی سرپرست و همچنین رساله بیمارستان کودکان را ارائه دادیم. مطالعات معماری ارائه شده در این بخش مربوط به رساله کانون پرورش فکری کودکان است. که به صورت Word و در ۲۴۰ صفحه تقدیم حضور شما عزیزان همراه سایت معماری سازه کد شده است. در ادامه این بخش با رساله معماری کانون پرورش فکری کودکان بیشتر آشنا خواهید شد.

دانلود کاملترین مطالعات طراحی کانون پرورش فکری کودکان

دانلود کاملترین مطالعات طراحی کانون پرورش فکری کودکان

فهرست مطالب رساله کانون پرورش فکری کودکان :

 • چکیده
 • مقدمه

روانشناسی کودک

 • اهداف روان شناسی کودک
 • عوامل قطعی مؤثر در رشد هوش
 • خلاقیت در کودکان
 • روانشناسی اتاق کودک
 • بهترین تزئین برای اتاق کودک
 • خصوصیات کلی اتاق کودک
 • طراحی اتاق کودک
 • رنگ اتاق خواب کودک
 • نور
 • دمای اتاق کودک
 • جاى بازى
 • اتاق شادی
 • پرسشنامه
 • نتایج بدست امده از پرسشنامه
 • پیشنهادات برای طراحی وچیدمان اتاق کودک با توجه به آنالیز های انجام شده
 • منابع و ماخذ——–
 • چکیده
 • مقدمه

فصل دوم: مطالعات بستر طرح و اقلیم محدوده طرح

 • هوا شناسی شهر بجنورد
 • جهت بادها
 • جمع بندی اقلیم در ساخت و ساز معماری
 • کودکان و معماری
 • معماری برای کودکان
 • علل و اهداف طراحی برای کودک
 • علوم
 • فرهنگ
 • هنرها
 • ورزشی – تفریحی
 • درک کودک از فضا ، فرم و محیط

ویژگی های ذهنی – روانی کودکان در معماری 

 • کاربرد رنگ در معماری کودکان
 • معمار + مشاور
 • وسرانجام طراحی کردن
 • کودکان
 • جاهای جالب
 • جاهای زشت
 • چیزهای زیبا
 • چیزهای زشت
 • چیزهای مطلوب
 • مبانی ادراک فضا
 • ظرفیت ادراک
 • اصول طراحی
 • ایده های کلی طراحی
 • ایده های کلی فضا
 • ایده های ساختاری
 • حوزه تخیل بازیهای تخیلی و نمادین ، خلق ، تصور و تفکر در قالب بازی
 • پلها
 • حوزه فراگیری آشنایی با نشانه ها ، دنیای بزرگترها و آموزش
 • حوزه ماجراجویی بازی و سرگرمی صرف ، کاوش و جستجو
 • فرهنگ و لزوم گسترش مراکز فرهنگی در جامعه
 • فرهنگ
 • روانشناسی کودک

 • روانشناسی رشد
 • مفاهیم بنیادی در روانشناسی رشد
 • تعریف رشد
 • مفهوم پختگی (رسیدگی)
 • مفهوم رشد و پرورش
 • گونه های تغییر در فرایند رشد
 • تغییر در اندازه و مقدار
 • ناپدید شدن برخی از قمستهای بدن
 • تغییر در نسبت
 • کسب مشخصات تازه
 • ماهیت و ویژگیهای رشد در انسان
 • وراثت
 • محیط
 • عوامل محیطی داخلی
 • عوامل محیطی خارجی
 • تغذیه
 • هوای آزاد و نور خورشید
 • بیماریها و آسیبها
 • وضع خانوادگی
 • ویژگیهای اجتماعی
 • ویژگیهای هیجانی
 • ویژگیهای عقلی
 • احتیاجات فضایی کودک ۳-۶ ساله
 • احتیاجات فضایی کودک ۶ تا ۹ ساله
 • تقسیم بندی دوران کودکی
 • رشد جسمانی در دروه دوم کودکی
 • شیوه استدلال پیش دبستانی ها :
 • تکامل مهارتهای ادراکی :
 • نگهداری
 • خصوصیات تفکر
 • ظاه و واقعیت
 • افزایش پردازش اطلاعات
 • مهارتهای حافظه ای
 • روند تکامل شخصیت
 • انگیزه پرخاشگری
 • تمایلات اتکایی و استقلال
 • انگیزه کسب موفقیت
 • ترس و اضطراب
 • همانند سازی
 • گروه بندی جنسی
 • رشدفراخود (وجدان)
 • خلاصه و نتیجه بحث روانشناسی

بازی

 • کودک و بازی
 • بازیهای جنگی
 • بازیهای مهرورزی و عاطفی و احساسی
 • ۱-    بازیهای تقلیدی و اجتماع
 • ۴- بازیهای اجتماع
 • بازیهای تمرینی
 • همولیک (نمادی)
 • بازی دارای قواعد و مقررات
 • تعریف بازی از بعد روانشناسی و تربیتی
 • تعریف بازی در ارتباط با زندگی اجتماعی :
 • اهمیت و هدف بازی
 • ارزش جسمانی
 • تاثیرات روانی :
 • بازی و رشد شخصیت
 • نقش بازی در استقلال کودک
 • الگوپذیری
 • بازی پایگاه دوستی ها
 • بازی منبع لذت
 • بازی جانشین کار
 • بازی بیانگر دنیای کودکان
 • بازی و تعلیم و تربیت
 • بازی و رشد عاطفی
 • بازی و رشد جسمی
 • سیستم بیولوژیکی متفاوت
 • ۱-    عوامل ارثی
 • عوامل اقتصادی و اجتماعی
 • ۲-    تمرین و کسب مهارت

بازی و رشد و توسعه سیستمهای ارگانیک بدن

 

 • تاثیر بازی بر روی رشد عضلات بزرگ :
 • تاثیر بر روی رشد سلسله اعصاب
 • تاثیر بر روی رشد دستگاه گردش خون
 • تاثیر بازی بر روی دستگاه تنفس
 • تاثیر بازی در پرورش حواس
 • بازی و رشد ذهنی
 • عوامل موثر در بازی
 • عوامل محیطی
 • عامل جنسیت در بازی
 • انواع بازی از جهت محتوا و کاربرد
 • بازیهای جسمی
 • بازیهای تقلیدی
 • بازیهای نمایشی
 • بازیهای نمادی
 • بازیهای تخیلی :
 • بازیهای آموزشی :
 • بازیهای محلی و سنتی
 • بازیهای ورزشی
 • ۱- بازیهای آرام
 • ۲- بازیهای پرتحرک
 • آزاد
 • محاسباتی
 • آزاد
 • محاسباتی
 • ۳- خود رفتاری
 • آزاد
 • محاسباتی
 • ۴- بازی با وسایل :
 • فضای بسته
 • فضای بازی
 • مشخصات فنی فضای بازی کودکان و سرانه ها
 • زمین بازی ( از نوع ماجراجویی):
 • مواد پرکننده نرم
 • خرده چوب :
 • ماسه
 • شن و سنگریزه با قطر ۱۸-۱۲ میلی متر
 • کفپوشهای گیاهی مقاوم
 • مواد مصنوعی با خاصیت ارتجاعی
 • جنسیت وسایل بازی
 • ارزیابی انواع جنس پوشش سطح محوطه بازی
 • رنگ در زمین بازی
 • وسایل بازی و تجهیزات لازم
 • اسباب بازییهای چرخ دار
 • وسایل نقلیه واقعی
 • بالارفتن ، سرخوردن ، تاب خوردن
 • وسایل بازی برای برقراری تعادل
 • پرتاب کردن و گرفتن چوب و اشیاء
 • انواع بازی ها و تحولات آنها در سنین مختلف
 • الف – بازی های نمادی
 • ب – بازی های با قاعده
 • خصوصیات کالبدی فضای بازی کودکان 
 • رنگ
 • رنگ زرد
 • رنگ قرمز
 • رنگ آبی
 • رنگ نارنجی :
 • رنگ سبز :
 • رنگ سیاه
 • نور
 • تعریف نقاشی کودک
 • مراحل نقاشی کودکان
 • مرحله ۷-۲ سالگی
 • مرحله خط خطی کردن از ۲ تا ۴ سالگی
 • مرحله طرح ریزی ۴ تا ۵ سالگی
 • مرحله شکل سازی و تصویرگری ۵ تا ۷ سالگی
 • توجه به نقاشی به صورت گروهی
 • نحوه ظهور توانایی خط خطی کردن ، نوشتن و نقاشی کردن
 • نتیجه گیری

تناسبات انسانی و نقش آن در طراحی فضاهای کودکان 

 • اندازه بدن کودکان
 • ضرایب اندازه های تجهیزات نسبت به قد ایستاده کودک
 • اندازه های ساختاری بدن کودکان
 • تجهیزات و وسایل تعمیر و نگهداری
 • حفاظت و حصار
 • ویژگی فضای کودک
 • مقدار فضا:
 • چیزهایی که بچه ها در فضای باز دوست دارند
 • ابزار طراحی فضای باز ( در رابطه با کودک )
 • ماسه ، خاک و شن
 • ایمنی
 • شرایط ایمنی در فضا 
 • ایمنی در محوطه
 • نرده های ایمن
 • ایمنی در مسیرهای حرکت
 • ایمنی در مسیر پله ها
 • ایمنی در راهروها
 • شرایط ایمنی پوشش کف
 • شرایط ایمنی درها
 • شرایط ایمنی پنجره ها
 • شرایط ایمنی در فضاهای بهداشتی
 • شرایط ایمنی تجهیزات
 • فضاهای خدماتی و تاسیساتی
 • انبار
 • موتورخانه
 • شوفاژ دیواری

درک کودک از فضا ، فرم و محیط

 

 • تاثیر محیط های جمعی بر روی کودکان
 • تاثیر همسالان و رابطه آنها بر کودکان
 • تغییر در رفتار اجتماعی کودک
 • تاثیرات متقابل محیط و کودک
 • محیط یک مجموعه ی آموزشی برای کودکان
 • مواقع بی نیازی و دلزدگی از جمع
 • شناخت و تحلیل روحیات ، نیازها و توانایی های کودک
 • فرآیندهای رشد کودک
 • نظریه های عمومی آسیب شناسی کودک
 • الگوهای روان پویایی
 • الگوهای دلبستگی
 • الگوهای رفتاری- تقویت
 • الگوهای یادگیری اجتماعی
 • الگوهای شناختی
 • الگوهای سرشتی- عصبی زیستی
 • الگوهای عاطفی
 • الگوهای نظامهای خانوادگی
 • تعریف افسردگی دوران کودکی:
 • ملاکهای تشخیصی
 • اختلال افسرده خویی
 • خلاصه ای از بررسی اختلالهای اضطرابی و ترس در کودکان
 • اهمیت تعامل همسالان برای رشد طبیعی

زمینه های رشد کودک

 

 • رشد فیزیکی
 • رشد ذهنی
 • رشد اجتماعی
 • رشد عاطفی
 • اطلاعات مربوط به کودکان 
 • خصوصیات جسمانی ، ذهنی ، عاطفی ، اجتماعی کودک ۳ تا ۴ سال
 • خصوصیات جسمانی
 • خصوصیات ذهنی
 • خصوصیات جسمانی ، ذهنی ، عاطفی ،  اجتماعی کودک ۴ تا ۵ ساله
 • خصوصیات جسمانی
 • خصوصیات عاطفی ، اجتماعی
 • خصوصیات ذهنی
 • خصوصیات عاطفی ، اجتماعی
 • خصوصیات جسمانی
 • خصوصیات ذهنی
 • خصوصیات عاطفی ، اجتماعی
 • خصوصیات جسمی ، ذهنی ، عاطفی ، اجتماعی کودک ۶ تا۹ سال
 • خصوصیات جسمی
 • خصوصیات ذهنی
 • خصوصیات عاطفی ، اجتماعی :
 • فعالیت ها و بازی های آموزشی کودکان :
 • فعالیت ها و بازی های آموزشی گروه سنی نوپا
 • فعالیت ها و بازی های آموزشی گروه سنی نوباوه

نمونه های موردی

 • – کودکستان توبین گن Tubingen آرنو لیدرر
 • Arno Lederer
 • معماران
 • جاهای جالب
 • جاهای زشت
 • چیزهای قشنگ
 • مدیر
 • معماران
 • معماری در نقاشی کودکان
 • فصل معماران
 • کودکان
 • آنها دوست دارند
 • مدیریت
 • نظرات معمار
 • پنجره ها و درب ها
 • چیزهای زشت
 • گروه کودکستان
 • کودکان
 • جاهای زیبا
 • بالکن ها
 • چیزهای زشت
 • مدیریت
 • کودکان
 • جاهای جالب:
 • معلمین

ضوابط و سرانه های مورد استفاده در طراحی مهد کودک

 • مقدمه
 • ۱- اندازه های بدن کودک
 • ۲- ضریب اندازه های تجهیزات نسبت به قد ایستاده کودک
 • ۳- درب ها
 • ۴- پنجره
 • ۵- تجهیزات مهد کودک
 • ۱-۵- الزامات عمومی
 • ۲-۵- ضوابط تجهیزات
 • ۶- توصیه ها
 • ۷- ضوابط طراحی فضای باز و محوطه
 • ۱-۷ الزامات عمومی
 • ۲-۷ طراحی زمین بازی
 • ۳-۷- وسایل بازی
 • ۱-  چرخ و فلک
 • ۲- سرسره
 • ۳- تاب
 • ۴- بالارونده
رساله کانون پرورش فکری کودکان

رساله کانون پرورش فکری کودکان

ضوابط طراحی کانون پرورش فکری کودکان

ضوابط طراحی کانون پرورش فکری کودکان

برنامه فیزیکی کانون پرورش فکری کودکان

برنامه فیزیکی کانون پرورش فکری کودکان

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رساله معماری کانون پرورش فکری کودکان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 + ده =

تمامی حقوق این وبسایت برای سازه کد محفوظ می باشد