پروژه آماده خانه سالمندان

تومان19,773

توضیحات

طراحی خانه سالمندان یکی دیگر از موضوعاتی که ممکن است به عنوان پروژه دانشجویی مورد توجه دانشجویان قرار گیرد. از این رو این بخش را به نمونه پروژه آماده خانه سالمندان (اتوکد، رندر، رساله) که دارای طراحی متفاوت از نمونه های قبلی می باشد اختصاص دادیم. البته لینک موضوعات و پروژه های مشابه با این بخش را در انتهای این قسمت ارائه دادیم. همچنین در ادامه این قسمت به ذکر فهرست مدارک و جزئیات پروژه معماری خانه سالمندان می پردازیم.

مدارک همراه پروژه طراحی خانه سالمندان :

 • فایل اتوکد طراحی خانه سالمندان همراه با ذکر ریزفضاها
 • ۱۰ رندر خارجی با کیفیت عالی
 • رساله طراحی خانه سالمندان با فرمت pdf و در ۲۳۳ صفحه

فایل اتوکد طراحی خانه سالمندان شامل:

 • سایت پلان
 • پلان اندازه گذاری و مبلمان طبقه همکف
 • پلان اندازه گذاری و مبلمان طبقه طبقه اول
 • پلان اندازه گذاری و مبلمان طبقه طبقه دوم
 • نما شماره ۱
 • نما شماره ۲
 • نما شماره ۳
 • نما شماره ۴
پروژه آماده خانه سالمندان (اتوکد، رندر، رساله)

پروژه آماده خانه سالمندان (اتوکد، رندر، رساله)

پلان خانه سالمندان و ریزفضاها dwg با رساله و رندر

پلان خانه سالمندان و ریزفضاها dwg با رساله و رندر

پروژه کامل خانه سالمندان (dwg، رساله، رندر)

پروژه کامل خانه سالمندان (dwg، رساله، رندر)

طراحی معماری خانه سالمندان

طراحی معماری خانه سالمندان 

فضاهای ترسیمی در پروژه معماری خانه سالمندان:

طبقه همکف:

 • پارکینگ
 • ورودی اصلی
 • کارشناس تغذیه
 • فضای پخت غذا
 • شستشوی ظروف
 • آماده سازی گوشت
 • آماده سازی سبزی
 • سردخانه
 • استراخت و رختکن پرسنل
 • انبار مواد شوینده
 • حرکت درمانی
 • تاسیسات مرکزی
 • ذخیره آب
 • رختشویی خانه
 • سرویس بهداشتی

طبقه اول:

 • اطلاعات
 • نگهبانی
 • لابی
 • مسئول بخش
 • سرویس بهداشتی
 • مخزن کتاب
 • سالن مطالعه
 • ورودی آمفی تئاتر و استخر
 • اتاق پروژکتور
 • سن
 • آمفی تئاتر
 • اتاق گریم
 • ورودی استخر
 • مسئول استخر
 • کفشداری رختکن
 • سونا
 • جکوزی
 • آب درمانی
 • غذاخوری
 • تراس
 • اتاق سالمند
 • نمازخانه
 • اورژانس
 • کانتر پرستاری
 • پزشک
 • استراحت پرستاری

طبقه دوم:

 • ورودی
 • منشی
 • ریاست
 • پذیرش
 • امور فرهنگی
 • خیرین و نیکوکاران
 • روابط عمومی
 • وضوخانه 
 • نمارخانه
 • کارگاه سفالگری
 • کلاس آموزشی
 • مشاور روانشناسی
 • توانبخشی
 • کارگاه بحث آزاد
 • آبدارخانهاتاق های سالمند
 • سرویس بهداشتی
 • سالن تماشای فیلم
 • معاینه
 • کانتر پرستاری
 • مسئول خدمات
 • پزشک

فهرست مطالب رساله خانه سالمندان :

 • چکیده 

فصل اول : کلیات طرح

 • – ۱ بیان مسئله
 • – ۲ هدفهای تحقیق
 • – ۳ ۱ ضرورت ایجاد مراکز خدمات روزانه سالمندان
 • – ۴ ۱ سوالات و فرضیه های تحقیق
 • ۱ ۴ ۱ سوالات تحقیق 
 • ۲ ۴ ۱ فرضیات تحقیق
 •  ۵ ۱ روش تحقیق
 •  ۶ قلمرو تحقیق
 •  ۷ جامعه و حجم نمونه
 •  ۸ محدودیت ها و مشکلات تحقیق
 •  ۹ فرآیند مطالعات و تهیه طرح

فصل دوم : مطالعات نظری

 • – ۱ ۲ بخش اول : شناخت مفاهیم پایه
 •  ۱ ۱ ۲ سالمندی
 •  ۲ ۱ ۲ سالمند.
 •  ۳ ۱ ۲ مرکز خدمات روزانه .
 • ۴ ۱ ۲ استقلال فردی.
 •  ۵ ۱ ۲ خدمات توانبخشی
 • ۶ ۱ ۲ خدمات مراقبتی 
 •  ۷ ۱ ۲ سالمندی در دوره معاصر
 •  ۸ ۱ ۲ ساختار جمعیتی سالمندان
 •  ۹ ۱ ۲ جمعیت سالمندان در جهان
 • ۱۱ ۱ ۲ جمعیت سالمندان در ایران
 • ۱۱ ۱ ۲ ویژگی های دوران سالمندی 
 •  ۱ ۱۱ ۱ ۲ محدودیت های فیزیکی.
 • ۲ ۱۱ ۱ ۲ ویژگیهای روانی
 •  ۳ ۱۱ ۱ ۲ روابط عاطفی با کودکان
 • – ۴ ۱۱ ۱ ۲ عادت 
 •  ۵ ۱۱ ۱ ۲ احساس افسردگی و تنهایی
 •  ۶ ۱۱ ۱ ۲ ویژگیهای اجتماعی
 •  ۷ ۱۱ ۱ ۲ روابط اجتماعی
 •  ۸ ۱۱ ۱ ۲۲ فعالیتهای اجتماعی
 •  ۹ ۱۱ ۱ ۲ شرایط اقتصادی
 • ۱۲ ۱ ۲ مراکز نگهداری از سالمندان
 • ۱ ۱۲ ۱ ۲ مراکز شبانه روزی نگهداری از سالمندان
 • – ۲ ۱۲ ۱ ۲ دهکده های سالمندی 
 • – ۳ ۱۲ ۱ ۲ مراکز خدماتی روزانه سالمندان.

بخش دوم: مطالعات تکمیلی تعاریف

 •   ۱ ۲ ۲ اصول اولیه در خصوص سالمندان
 • – ۲ ۲ ۲ فعالیتهای اجتماعی
 •  ۳ ۲ ۲ فعالیتهای فرهنگی مذهبی 
 • ۴ ۲ ۲ فعالیتهای آموزشی
 • ۵ ۲ ۲ فعالیتهای تفریحی ورزشی.
 • ۶ ۲ ۲ فعالیتهای اوقات فراغت
 •  ۷ ۲ ۲ فعالیت های روزمره و شخصی
 •  ۱ ۷ ۲ ۲ امکان غذاخوری
 • ۸ ۲ ۲ خدمات اداری
 •  ۹ ۲ ۲ خدمات مشاوره ای 
 •  ۱۱ ۲ ۲ خدمات ایاب و ذهاب
 • ۱۱ ۲ ۲ زمان بندی و برنامه ریزی مناسب برای فعالیتها در مجموعه های روزانه 
 •  ۱ ۱۱ ۲ ۲ ساعات کار مناسب برای مجموعه های روزانه 
 • – ۲ ۱۱ ۲ ۲ ثبت اطلاعات لازم در مجموعه های روزانه .
 •  ۱۲ ۲ ۲ رهنمودهای طراحی معماری مراکز خدمات روزانه
 •  ۱۳ ۲ ۲ رویکرد طراحی
 •  ۱۴ ۲ ۲ رهنمودهای عمومی طراحی
 •  ۱۵ ۲ ۲ ملاحظات طراحی
 • – ۱۶ ۲ ۲ مکانیابی
 •  ۱۷ ۲ ۲ دسترسی ها.
 •  ۱۸ ۲ ۲ بازشوها
 • ۹ ۲ ۲ فضاهای اصلی مراکز روزانه
 • ۳ ۱۹ ۲ ۲ فضای غذاخوری 
 •  ۴ ۱۹ ۲ ۲ اتاق درمان
 •  ۵ ۱۹ ۲ ۲ فضاهای خدماتی
 • – ۶ ۱۹ ۲ ۲ سرویسهای بهداشتی
 • – ۷ ۱۹ ۲ ۲ فضاهای باز
 • – ۸ ۱۹ ۲ ۲ سطوح
 • – ۹ ۱۹ ۲ ۲ نورپردازی
 • – ۱۱ ۱۹ ۲ ۲ آکوستیک
 •  – ۱۱ ۱۹ ۲ ۲ تهویه 
 • – ۱۲ ۱۹ ۲ ۲ علائم
 • – ۱۳ ۱۹ ۲ ۲ تجهیزات
 •  – ۱۴ ۱۹ ۲ ۲ مبلمان

بخش سوم: مطالعات تطبیقی ، دیدگاهها

 • – ۳ ۲ معرفی نمونه های موردی سایر کشورها
 •  ۱ ۳ ۲ ویژگی های مراکز روزانه سالمندان در آمریکا
 • – – ۲ ۳ ۲ مرکز سالمندی کالیفرنیا
 • ۳ ۳ ۲ مرکز سالمندان – – PCS ( People coordinated services 89
 • – ۱ ۳ ۳ ۲ خدمات ایاب و ذهاب
 • – ۲ ۳ ۳ ۲ برنامه ها وفعالیت ها .
 • – ۳ ۳ ۳ ۲ تغذیه سالمندان
 • ۴ ۳ ۳ ۲ مرکز روزانه سالمندان ساینای – – – Sina 93
 • ۴ ۳ ۲ مجموعه – – Meadowlark Hills 97
 • ۱ ۴ ۳ ۲ مشخصات کلی – – – Meadowlark Hills 97
 • ۲ ۴ ۳ ۲ گالری هنری – – – Meadowlark 98.
 • – ۳ ۴ ۳ ۲ برگزاری جشن به مناسبت روزهای خاص و اعیاد ملی و مذهبی
 •  ۴ ۴ ۳ ۲ برنامه های سرگرمی و تفریحی
 •  ۵ ۴ ۳ ۲ برگزاری جلسات دوره ای باشگاه ها 
 • ۶ ۴ ۳ ۲ تشکیل تیم بسکتبال
 •  ۷ ۴ ۳ ۲ خدمات ایاب و ذهاب
 •  ۸ ۴ ۳ ۲ سایر انجمن ها 
 • – ۸ ۴ ۳ ۲ سایر انجمن ها
 • – ۵ ۳ ۲ مراکز روزانه سالمندان در انگلستان
 • ۱ ۵ ۳ ۲ مرکز نگهداری روزانه سالمندان درلندن
 • – ۱ ۱ ۵ ۳ ۲ فعالیت ها
 •  – ۲ ۱ ۵ ۳ ۲ کلاس های آموزشی
 •  ۳ ۱ ۵ ۳ ۲ کلاس های فناوری اطلاعات
 •  ۴ ۱ ۵ ۳ ۲ مراسم نیایش 
 •  ۵ ۱ ۵ ۳ ۲ مراسم یادبود
 •  ۶ ۱ ۵ ۳ ۲ کلینیک سلامت
   ۷ ۱ ۵ ۳ ۲ کلاس های هنری 
 •  ۸ ۱ ۵ ۳ ۲ رایحه درمانی 
 • ۹ ۱ ۵ ۳ ۲ کلاس 
 • Tai-Chi 114
 •  ۱۱ ۱ ۵ ۳ ۲ بازی بریج
 •  ۱۱ ۱ ۵ ۳ ۲ بازی دومینو
 • ۱۲ ۱ ۵ ۳ ۲ بازی بینگو
 • – ۱۳ ۱ ۵ ۳ ۲ کلاس آواز دسته جمعی
 • – ۱۴ ۱ ۵ ۳ ۲ ورزش بدن سازی
 • ۱۵ ۱ ۵ ۳ ۲ مراسم تولد
 • – ۱۶ ۱ ۵ ۳ ۲ تورهای تفریحی
 •  – ۱۷ ۱ ۵ ۳ ۲ برنامه ها و فعالیتهای روزانه .
 •  ۶ ۳ ۲ مرکز روزانه سالمندان در یونان
 • ۱ ۶ ۳ ۲ باشگاه مراقبت از بازنشستگان سالمند ) – – – K.E.F.H. 118.
 • – . ۲ ۱ ۶ ۳ ۲ خدمات روزانه
 • مراقبت های درمانی
 • – ۴ ۱ ۶ ۳ ۲ فعالیت های باشگاه
 • – ۵ ۱ ۶ ۳ ۲ برنامه های تفریحی و سرگرمی
 •  ۶ ۱ ۶ ۳ ۲ خدمات اجتماعی
 •  ۷ ۱ ۶ ۳ ۲ هزینه دریافت خدمات

بخش چهارم : مطالعات اقلیمی

 •  ۱ ۴ ۲ ویژگی های طبیعی ، موقعیت و حدود جغرافیایی 
 • ۲ ۴ ۲ اقلیم گیلان 
 •  ۱ ۳ ۴ ۲ آب و هوای شهرستان رشت
 •  ۲ ۳ ۴ ۲ توپوگرافی
 • ۳ ۳ ۴ ۲ طبقهبندی ارتفاعی شهر 
 • – ۴ ۳ ۴ ۲ شیب های مؤثر در عمران شهر
 •  ۵ ۳ ۴ ۲ وضعیت گسلهای شهرستان رشت
 •  ۶ ۳ ۴ ۲ نتیجه گیری از وضعیت گسلهای گیلان
 •  ۷ ۳ ۴ ۲ وضعیت زلزله خیزی شهر رشت
 •  ۴ ۴ ۲ آب و هوا و اقلیم
 • – ۱ ۴ ۴ ۲ دمای هوا 
 • – ۲ ۴ ۴ ۲ رطوبت نسبی هوا 
 •  ۵ ۴ ۲ پوشش گیاهی شهر رشت.
 •  ۶ ۴ ۲ جغرافیای تاریخی شهر رشت.
 •  ۷ ۴ ۲ ویژگی مصالح مورد استفاده در مناطق معتدل و مرطوب
 •  ۸ ۴ ۲ آشنایی با معماری گیلان 
 • ۹ ۴ ۲ عوامل موثر در معماری بومی گیلان 
 •  ۱ ۹ ۴ ۲ عوامل طبیعی و جغرافیایی 
 • ۲ ۹ ۴ ۲ عوامل اقتصادی و معیشتی
 • ۳ ۹ ۴ ۲ عوامل فرهنگی اجتماعی
 • ۴ ۹ ۴ ۲ مصالح و فنون ساختمانی 
 • ۱۱ ۴ ۲ ویژگی های اصلی معماری بومی گیلان
 • ۱۱ ۴ ۲ نتیجه گیری.

بخش پنجم : پیشینه تحقیق

 •  ۵ ۲ پیشینه تحقیق.
 • ۱ ۵ ۲ نظریات جامعه شناختی
 • ۲ ۵ ۲ نظریه کناره گیری
 • ۳ ۵ ۲ نظریه فعالیت – – (Neugarten et al 1968) 137..
 • ۴ ۵ ۲ دیدگاه های فرهنگی متفاوت در مورد سالمندی..
 •  ۵ ۵ ۲ بررسی شبکه های اجتماعی سالمندان.
 • ۶ ۵ ۲ انواع حمایت های اجتماعی.
 • ۷ ۵ ۲ بافت اجتماعی ، سلامت و طول عمر
 • ۸ ۵ ۲ سرمایه گذاری و اشتغال
 •  ۹ ۵ ۲ رانندگی و حمل و نقل
 • ۱۱ ۵ ۲ تفریح و اوقات فراغت .

۱۱ ۵ ۲ محیط و خانه سالمندان

فصل ششم: روش شناسایی تحقیق )متدلوژی(

 • ۱ روش تحقیق.
 • ۳ – ۲ جامعه آماری
 • ۳ ۳ حجم نمونه و روش اندازه گیری.
 • ۳ ۴ ابزار جمع آوری اطلاعات
 • ۵ ۳ .تجزیه و تحلیل داده ها

فصل هفتم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

 • مقدمه
 • روش تحقیق
 • – ۱ جنسیت پاسخگویان
 • – ۲ ۴ گروه سنی پاسخگویان
 • – ۳ محل تولد پاسخگویان.
 • – ۴ وضعیت تحصیلات پاسخگویان
 • – ۵ محل سکونت پاسخگویان
 • – ۶ میزان درآمد پاسخگویان
 • – ۷ برخورداری از امکانات رفاهی و مشارکت اجتماعی از نیازهای اساسی دوره سالمندی است
 • – ۸ احداث مراکز تفریحی برای سالمندان در شهر رشت اثر گذار در علوم رفتاری 
 • – ۹ وجود مراکز رفاهی و تفریحی متناسب با نیازهای سالمندان سالم در ایران.
 •  ۱۱ رتبه بندی عوامل علوم اجتماعی مختلف در بالا بردن علوم رفتاری زندگی سالمند

فصل هشتم: جمع بندی جمع بندی و ارائه پیشنهادات:

 •  ۱ ۱۵ ۴ مقدمه
 • ۲ ۱۵ ۴ جمع بندی نهایی
 •  ۳ ۱۵ ۴ پاسخ به سوالات
 •  ۴ ۱۵ ۴ اثبات فرضیات
 • ۱ پیشنهادات اصلی
 •  ۲ پیشنهادات جانبی.
 •  ۳ ۴ ۱۶ پیشنهادات برای محققین بعدی.
 • ۷ ۳ ۲ نمونه ها :
 • – – Maison Pour Personnes agees 188
 •  ۸ ۳ ۲ Humanitas- Bergweg 198
 • ۹ ۳ ۲ مرکز خدمات روزانه در ایران .
 • ۱ ۹ ۳ ۲ کانون جهان دیدگان شیراز
 • ۱ ۱ ۹ ۳ ۲ برنامه ها و فعالیت های کانون.
 •  ۲ ۱ ۹ ۳ ۲ فضاهای موجود
 • ۱۱ ۳ ۲ دهکده سلامت

فصل نهم طرح پیشنهادی

 •  ۹ ۱ آنالیز تحلیل سایت.
 • ۱ ۹ ۱ تحلیل وضع موجود موقعیت زمین.
 • فصل دهم سازه و تاسیسات و نقشه ها

پروژه پیش رو نمونه کامل طراحی معماری خانه سالمندان است. که همراه با رساله کامل در ۲۳۳ صفحه و فایل اتوکد و رندرهای زیبا تقدیم حضورتان شده است. که از طریق لینک زیر می توانید آن را خریداری کنید.


موضوعات مشابه:

پروژه معماریخانه سالمندان (اتوکد، رندر، رساله)

پروژه کامل خانه سالمندان (اتوکد، مکس، پوستر، psd)

پلان خانه سالمندان dwg

کاملترین رساله خانه سالمندان


 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پروژه آماده خانه سالمندان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یازده + 7 =

تمامی حقوق این وبسایت برای سازه کد محفوظ می باشد