رساله کامل هتل ۳ ستاره

تومان13,385

توضیحات

در بخش های قبلی استانداردهای طراحی انواع هتل و همچنین طرح نهای هتل ۴ ستاره را ارائه دادیم. در این قسمت از فروشگاه معماری سازه کد مطالعات طراحی هتل ۳ ستاره را ارائه دادیم. که حاوی اطلاعاتی کامل در زمینه چگونگی طراحی هتلهای ۳ ستاره گرداوری شده و تحت عنوان رساله کامل هتل ۳ ستاره تقدیم حضور شما عزیزان همراه شده است. رساله کامل هتل ۳ ستاره ارائه شده به صورت Word می باشد که دارای ۱۸۴ صفحه است،جزئیات بیشتر این مطالعات به شرح زیر است.

لازم به ذکر است رساله ارائه شده مربوط به طراحی هتل ۳ ستاره در شهر مشهد می باشد.

فهرست مطالب رساله کامل هتل ۳ ستاره :

فصل اول: بــیان موضــوع پـــروژه

 • ۱-۱- عنوان پروژه
 • ۲-۱- ضرورتهای پروژه(بیان مساله)
 • ١-٣- اهداف پروژه
 • ١-٤- منابع و مآخذ

فصل دوم : مطــالعات پــايه

 • ۲-١- شناخت موضوع
 • ۲-۱-۱- جهانگردی
 • ۲-۱-۱-۱- برخی تعاریف اولیه
 • ۲-۱-۱-۲- جهانگردرا بهتر بشناسیم
 • ۲-۱-۱-۳-حرکت های جهانگردی
 • ۲-۱-۱-۴-نگاه کشور میزبان یا منطقه به جهانگرد
 • ۲-۱-۱-۵-نگاه جامعه میزبان به جهانگرد
 • ۲-۱-۱-۶- نگاه تجار به جهانگرد
 • ۲-۱-۱-۷-ارزش هاواثرات جهانگردی
 • ۲-۱-۱-۸-جهانگردی به عنوان یک صنعت
 • ۲-۱-۱-۹- اهداف جهانگردی
 • ۲-۱-۱-۱۰- اجزاء ترکیب کننده جهانگردی
 • ۲-۱-۱-۱۱- برنامه ریزی جهانگردی
 • ۲-۱-۱-۱۲- مشکلات اجتماعی توسعه جهانگردی در ایران
 • ۲-۱-۱-۱۳- مشکلات اقتصادی جهانگردی در ایران
 • ۲-۱-۱-۱۴- بررسی مسائل و مشکلات خدماتی و اجرایی جهانگردی در ایران
 • ۲-۱-۲-  اسکان واقامت
 • ۲-۱-۲-۱- معاني و ريشه واژه هتل
 • ۲-۱-۲-۱- ۱-هتل داري
 • ۲-۱-۲-۲- تاريخچه هتل
 • ۲-۱-۲-۲-۱- سير تحول هتل در اروپا
 • ۲-۱-۲-۲-۲- تاريخچه پذيرايي وهتل داري در ايران
 • ۲-۱-۲-۲-۳- تاريخچه هتل در ايران معاصر
 • ۲-۱-۲-۳- انواع مکان های اقامت
 • ۲-۱-۲-۴- تئوری های پایه در طراحی هتل
 • ۲ -۱-۲-۵- اقتصاد هتل
 • ۲-۱-۲-۶- درجه بندی و نرخ گذاری در هتل ها
 • ۲ -۱-۲-۷- دسته بندي هتل از نظر كيفيت و طرح
 • ۲-۱-۲-۸- هتل آپارتمان
 • ۲-۱-۲-۹- دسته بندي هتل آپارتمان از نظر كيفيت و طرح
 • ۲-۱-۲-۱۰- ضوابط معماری، ساختمانی و درجه بندی هتل آپارتمانهای کشور
 • ۲-۱-۲-۱۱- اجزا و عناصر هتل به طور عام
 • ۲-۱-۲-۱۱-۱- طبقات اتاق‌هاي خواب
 • ۲-۱-۲-۱۱-۱-۱- ضوابط عام در طراحي و طبقه‌بندي اتاق‌هاي خواب
 • ۲-۱-۲-۱۱-۱-۲- اشكال مختلف سازماندهي پلان اتاق‌هاي خواب
 • ۲-۱-۲-۱۱-۱-۳- شكل وفرم معماري اتاق‌هاي خواب
 • ۲-۱-۲-۱۱-۱-۴- مبلمان
 • ۲-۱-۲-۱۱-۱-۵- ابعاد و اندازه‌ها
 • ۲-۱-۲-۱۱-۱-۶- پلان‌هاي مختلف اتاق خواب
 • ۲-۱-۲-۱۱-۱-۷- سوئيت‌‌ها
 • ۲-۱-۲-۱۱-۲- فضاهاي عمومي
 • ۲-۱-۲-۱۱-۲-۱- چيدمان فضاهاي عمومي
 • ۲-۱-۲-۱۱-۲-۲- درب‌هاي ورودي و دسترسي از خارج به هتل
 • ۲-۱-۲-۱۱-۲-۳- لابي
 • ۲-۱-۲-۱۱-۲-۴- فضاهاي عرضه غذا و نوشيدني
 • ۲-۱-۲-۱۱-۳- فضاهاي ورزشي
 • ۲-۱-۲-۱۱-۳-۱- استخر شنا
 • ۲-۱-۲-۱۱-۳-۲- كلوپ بدنسازي ـ ورزشي
 • ۲-۱-۲-۱۱-۴- پاركينگ
 • ۲-۱-۲-۱۱-۵- دفاتر اداري
 • ۲-۱-۲-۱۱-۵-۱- پيشخوان و دفتر لابي
 • ۲-۱-۲-۱۱-۵-۲- دفتر حسابداري
 • ۲-۱-۲-۱۱-۵-۳- دفتر مدير اجرائي
 • ۲-۱-۲-۱۱-۵-۴- دفاتر فروش و تداركات
 • ۲-۱-۲-۱۱-۶- فضاهاي خدماتي پشتيباني (دور از ديد)
 • ۲-۱-۲-۱۱-۶-۱- فضاهاي آماده سازي غذا و انبار آذوقه
 • ۲-۱-۲-۱۱-۶-۲- نواحي و فضاهاي مربوط به كاركنان
 • ۲-۱-۲-۱۱-۶-۳- رختشويخانه و خانه‌داري
 • ۲-۱-۲-۱۱-۶-۴- بخش مهندسي و تاسيسات مكانيكي
 • ۲-۲- مطالعات زمینه
 • ۲-۲-۱- خراسان
 • ۲-۲-۱-۱- موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان خراسان
 • ۲-۲-۱- ۲- جغرافیای طبیعی واقلیم استان
 • ۲-۲-۱-۳-  جغرافیای تاریخی استان خراسان
 • ۲-۲-۱-۴-  وضعیت اجتماعی واقتصادی استان خراسان
 • ۲-۲-۲- بررسی وضعیت وامکانات گردشگری خراسان
 • ۲-۲-۲-۱- هتل های استان
 • ۲-۲-۲-۲-هتل آپارتمانهای استان
 • ۲-۲-۲-۳- مهمان پذیرهای استان
 • ۲-۲-۳- مشهد
 • ۲-۲-۳-۱- نحوه شكل گيري شهر مشهد
 • ۲-۲-۳-۱-۱- چگونگي پيدايش شهر مشهد
 • ۲-۲-۳-۱-۲- سلسله مراتب تاريخي رشد شهر مشهد
 • ۲-۲-۳-۲- خصوصيات شاخص شهر مشهد
 • ۲-۲-۳-۲-۱- اهميت مشهد به لحاظ ملي و مذهبي
 • ۲-۲-۳-۲-۲- اهميت بين المللي مشهد
 • ۲-۲-۳-۳- مطالعات و بررسي جمعيتي و اقتصادي
 • ۲-۲-۳-۳-۱- تعداد جمعيت وميزان رشد آن
 • ۲-۲-۳-۳-۲- توسعه  كالبدي  شهر و آثار جمعيتي آن
 • ۲-۲-۳-۳-۳- مطالعات اقتصادي جمعيت ساكن
 • ۲-۲-۳-۴- مطالعات و بررسي جمعيتي زائران
 • ۲-۲-۳-۴-۱- تعداد زائرین و مسافران
 • ۲-۲-۳-۴-۲- ترکیب شغلی زائران و مسافران
 • ۲-۲-۳-۴-۳- وسيله مسافرت زائران و مسافران
 • ۲-۲-۳-۴-۴- هدف از مسافرت زائران و مسافران
 • ۲-۲-۳-۴-۵- شرایط،امکانات مورد نیاز و توانایی های مسافر در شهر مشهد
 • ۲-۲-۳- ۴-۵-۱- خصوصیات مسافر
 • ۲-۲-۳-۴-۵-۱- علت سفر
 • ۲-۲-۳-۴-۵-۳- بودجه سفر
 • ۲-۲-۳-۴-۵-۴- طریقه آشنایی با هتل
 • ۲-۲-۳-۴-۵-۵- موقعیت و محل قرارگیری هتل
 • ۲-۲-۳-۴-۵-۶- امکانات مورد نیاز در اتاق
 • ۲-۲-۳-۴-۵-۷- امکانات و فضا های عمومی مورد توجه و استفاده مسافر
 • ۲-۲-۳-۴-۵-۸- امکانات و خدمات جنبی مورد استفاده مسافر
 • ۲-۲-۳-۴-۵-۹- تمایل مسافر و نحوه پاسخگویی به نیاز های خوراکی و غذایی خود
 • ۲-۲-۳-۴-۵-۱۰- متوسط اقامت مسافر
 • ۲-۲-۳- ۵- مطالعه و بررسي فضاهاي اقامتي شهر مشهد
 • ۲-۲-۳-۵-۱- واحدهاي اقامتي مجاز (داراي پروانه)
 • ۲-۲-۳-۵-۲- واحدهاي اقامتي غير مجاز  (فاقد پروانه)
 • ۲-۲-۳-۶- بررسی شرایط اقلیمی شهر مشهد
 • ۲-۲-۳-۶-۱- تابش خورشید و تاثیرات آن بر درجه حرارت
 • ۲-۲-۳-۶-۲- دما، رطوبت و هوا

فصل سوم: مطالعات تطبیقی

 • ۳-۱- بررسی دو نمونه هتل در ایران
 • ۳-۱-۱- هتل هما ۱
 • ۳-۱-۲- هتل بین المللی خرم آباد
 • ۳-۲- بررسی دو نمونه هتل در جهان
 • ۳-۲-۱- هتل متروپولیتن لندن
 • ۳-۲-۲- هتل مارتینسپارک

فصل چهارم: اهمیت تاسیسات در ساختمان های بلند

 • ۴-۱- سیستم های حرارتی و برودتی
 • ۴-۲- گرمایش متمرکز

فصل پنجم: سازه

 • ۵-۱- بارگذاری
 • ۵-۲- محدودیت سختی و جابجایی
 • ۵-۳- سازه های متداول برای ساختمان های بلند

فصل ششم: مطالعات تکمیلی

فصل هفتم : تجزیه و تحلیل در طراحی و ارائه اصول و روند طراحی و آلبوم مدارک

 • ۷-۱- معرفی سایت پروژه
 • ۷-۲- آنالیز سایت


دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رساله کامل هتل ۳ ستاره”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × پنج =

تمامی حقوق این وبسایت برای سازه کد محفوظ می باشد