پایان نامه معماری مجتمع زرتشتی

تومان23,000

توضیحات

در بخش های قبلی مرجع دانلود پروژه های معماری _ وب سایت سازه کد کاملترین رساله طراحی موزه زرتشت را ارائه دادیم. حال در این قسمت به ارائه مطالعات معماری مجتمع زرتشتی می پردازیم. رساله طراحی مجتمع زرتشتی پیش رو به صورت Word با ۲۱۲ صفحه می باشد. در ادامه این بخش بخ ذکر مطالب و جزئیات بیشتری در رابطه با پایان نامه معماری مجتمع زرتشتی می پردازیم.

دانلود کاملترین رساله طراحی مجتمع آیین زرتشت

دانلود کاملترین رساله طراحی مجتمع زرتشتی

فهرست مطالب رساله طراحی مجتمع زرتشتی :

فصل اول: تعاریف و مفاهیم

 • ۱-۱-زرتشت.. ۱
 • ۱-۱-۱ریشه و معنای نام زرتشت.. ۱
 • ۱-۱-۳-خاستگاه زرتشت.. ۲
 • ۱-۱-۴-تبار و خانواده زرتشت.. ۲
 • ۲-۱-زندگی زرتشت.. ۳
 • ۳-۱-جایگاه گات‌ها، سخنان زرتشت، در اوستا ۴
 • ۳-۱-۱دین زرتشت از ورای گات‌ها ۵
 • ۳-۱-۲-دوگانگی خرد انسان. ۶
 • ۴-۱-اساس دین زرتشت.. ۸
 • ۵-۱-آیین پرستش و مراسم دینی. ۸
 • ۶-۱-زرتشت از دیدگاه اسلام ۱۰
 • ۷-۱زرتشت از دیدگاه آیین‌های دیگر. ۱۱
 • ۸-۱-تأثیر آیین‌های کهن ایرانی بر آیین زرتشت.. ۱۲
 • ۸-۱-۲-تأثیر فرهنگ‌های بومی. ۱۴
 • ۸-۱-۳-آیین اقوام ایرانی‌تبار. ۱۵
 • ۹-۱-شاخص‌های آیین کهن ایرانی. ۱۵
 • ۱۰-۱-علل رشد یکتاپرستی در بین آریایی‌ها ۱۹
 • ۱۱-۱-آیین‌های ایرانی از دیدگاه مورخان یونانی. ۱۹
 • ۱۲-۱-نظر اسلام و پیامبر گرامیمان درباره دین زرتشت.. ۲۲
 • منابع: ۲۵

فصل دوم:معماری زرتشتی

 • ۱-۲-معماری زرتشتی. ۲۷
 • ۲-۲-چهار طاقی. ۲۷
 • ۲-۲-۱انواع چهارطاقی. ۲۷
 • ۲-۲-۲-پیشینه چهارطاقی. ۲۸
 • ۳-۲-آتشکده ها در دوره ساسانی. ۳۲
 • ۴-۲-فهرست چارتاقی‌های ایران. ۳۳
 • ۵-۲-معماری ساسانی. ۳۷
 • ۶-۲-عناصر چهارگانه ۳۸
 • ۷-۲-تاثیر مذهب بر معماری. ۳۹
 • ۸-۲-فرهنگ و فلسفه زرتشت.. ۴۴
 • ۹-۲-ویژگی های قدسی عناصرطبیعت درایران باستان. ۴۵
 • ۱۰-۲-بیزاری از نیستی وتکرارتمثیلی رستاخیز. ۴۶
 • ۱۱-۲-بهشت آرزوی همواره ایرانیان. ۴۷
 • ۱۲-۲-ویژگی های قدسی آب ، درخت ، باغ و بوستان و تقسیمات چهارتایی در پردیس های زمینی. ۴۸
 • ۱۳-۲-تقلید از الگوهای طبیعت.. ۴۸
 • ۱۴-۲-رزش رمزی آسمان ،‌کوهستان ، مرکز. ۴۹
 • ۱۵-۲-ارزشهای قدسی قمری و پیوندماه،آب ،رستنی ها ۵۰
 • ۱۶-۲-ارزشهای قدسی آتش آسمانی و خورشید ۵۱
 • ۱۷-۲-پادشاهان فرزندان عناصر قدسی. ۵۲
 • منابع: ۵۲

۱-۳-فصل سوم:مبانی نظری طرح. ۵۴

 • ۱-۳-۱-۱بررسی مفهوم فضا در معماری.. ۵۴
 • ۱-۳-۲-۱ویژگیهای فضا ۵۶
 • ۱-۳-۳-۱مفهوم فضا از نظر اندیشمندان. ۵۹
 • ۲-۳-رابطه درون و بیرون در معماری. ۶۴
 • ۳-۳-رنگ در معماری ایران. ۶۹
 • ۴-۳-ایهام وتداعی. ۷۱
 • ۵-۳-گوناگونی معماری در ایران. ۷۱
 • ۶-۳-حجم در معماری ایران. ۷۲
 • منابع: ۷۴

۴-۱فصل چهارم:برنامه فیزیکی. ۷۵

 • ۱-۱-۴-۱عرصه بندی کل مجموعه. ۷۵
 • ۱-۲-۴-۱گالریها ۷۶
 • ۱-۳-۴-۱ویژگی های اساسی فضاهای نمایشگاهی. ۷۸
 • ۱-۴-۴-۱آمفی تاتر (سالن چند منظوره) ۸۵
 • ۱-۵-۴-۱کتابخانه. ۸۸
 • ۱-۶-۴-۱تالار ورودي: ۸۹
 • ۱-۷-۴-۱عرصه اداری.. ۹۰
 • ۱-۸-۴-۱عرصه پژوهشی. ۹۱
 • ۱-۹-۴-۱عرصه خدمات رفاهی و عمومی. ۹۱
 • ۲-۴خلاصه جدول برنامه فیزیکی. ۹۶
 • منابع: ۱۰۰

۱-۵-فصل  پنجم : طراحی اقلیمی وبررسی پیشینه تاریخی. ۱۰۰

 • ۱-۵ -۱-۱موقعیت جغرافیایی. ۱۰۰
 • ۱-۵-۲-۱ موقعیت طبیعی. ۱۰۰
 • ۱-۵-۳-۱توپوگرافی و ناهمواری های شهر تهران. ۱۰۰
 • ۱-۵-۳-۱تاریخچه شهر تهران. ۱۰۱
 • تهران چگونه پايتخت شد ؟ ۱۰۱
 • ۲-۵-ویژگی های اقلیمی. ۱۱۹
 • ۵-۲-۱-۱ تأثیر طراحی اقلیمی در صرفه جویی انرژی.. ۱۱۹
 • ۵-۲-۲-۱ تجزیه و تحلیل عوامل اقلیمی. ۱۱۹
 • ۵-۲-۳-۱ بررسی نمودار بیوکلماتیک شهر و انسانی تهران. ۱۲۰
 • ۳-۵-اصول طراحی اقلیمی. ۱۲۱
 • ۳-۵-۱-۱ تعیین جهت و فرم ساختمان با توجه به اقلیم ۱۲۱
 • ۳-۵-۲-۱ تهويه طبيعی در رابطه بااقليم ۱۲۳
 • تصویر ۲-۲-۱ : جهت استقرار ساختمان. ۱۲۴
 • ۳-۵-۳-۱فرم ساختمان در رابطه با اقليم ۱۲۴
 • ۳-۵-۴-۱نتیجه گیری و تعیین تدابیر طراحی اقلیمی. ۱۲۵
 • ۳-۵-۵-۱ تاریخچه و سابقه پیدایش منطقه ۲۲ شهرداری تهران. ۱۲۶
 • ۳-۵-۶-۱کيفيت هوا در منطقه ۲۲ شهرداري تهران. ۱۳۱
 • ۳-۵-۷-۱-شبکه حمل و نقل منطقه ۲۲ شهرداري تهران. ۱۳۳
 • ۳-۵-۸-۱ضرايب تعديل زيست محيطي و شهرسازي.. ۱۳۷
 • ۳-۵-۹-۱طرح تدقيقي مکانيابي. ۱۳۸
 • منابع. ۱۴۲

۱-۶-فصل ششم-بررسی مصادیق و نمونه موردی

  • ۲-۶- مرکزگفتگوی ادیان ( تهران ) : ۱۴۸
  • ۳-۶-معبد لوتوس.. ۱۵۱
  • ۴-۶-آتشکده بهرام یزد ۱۵۴
 • منابع: ۱۵۸

۱-۷فصل هفتم :کانسپت و طراحی. ۱۵۹

 • ۱-۷-۱-۱طراحی. ۱۵۹
 • ۱-۷-۲-۱ ايده و طرح نهايي. ۱۶۱
 • ۱-۷-۳-۱ طراحي معماري.. ۱۶۲
 • منابع: ۱۷۵
پایان نامه معماری مجتمع زرتشتی

پایان نامه معماری مجتمع زرتشتی

پایان نامه معماری مجتمع زرتشتی

پایان نامه معماری مجتمع زرتشتی 

قسمت کوتاهی از پایان نامه معماری مجتمع زرتشتی :

زرتشتیان ایران دارای نیایشگاه‌هایی در نقاط مختلف ایران هستند که محلی فرهنگی اجتماعی نیز محسوب شده و خدمات فرهنگی، هنری و اجتماعی به اقشار جامعه زرتشتی ارائه می‌نماید. ازآنجا که مراکز مذکور در حال حاضر پاسخگوی نیاز جمعیت فعلی زرتشتیان ایران  نیست، انجمن زرتشتیان تهران در نظر دارد نسبت به احداث مجموعه‌ای فرهنگی اجتماعی به عنوان آدریان بزرگ اقدام کند تا برگزاری مراسم‌های جمعی را برای جمعیت بیشتری امکان‌پذیر نماید. هدف طراحی آذریان بزرگ دستیایی به طرح مجموعه‌ای است مذهبی با شخصیتی واحد و نقطه اوج طراحی آن نیایشگاه (آدریان) خواهد بود. رویکرد بازشناسی مفاهیم نمادین و کاربرد آنها در طراحی، سبب ارتقاء کیفی طرح معماری آن می‌گشت………….

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پایان نامه معماری مجتمع زرتشتی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × دو =

تمامی حقوق این وبسایت برای سازه کد محفوظ می باشد