رساله مدرسه فوتبال

تومان23,000

توضیحات

مطالب ارائه شده در این بخش از وب سایت سازه کد به مطالعات معماری مدرسه فوتبال اختصاص دارد که با عنوان کاملترین رساله طراحی مدرسه فوتبال تقدیم حضور شما عزیزان شده لازم به ذکر است رساله مدرسه فوتبال با فرمت word در ۲۷۸ صفحه گرد آوری شده که در ادامه با جزئیات مطالب آن بیشتر آشنا خواهید شد.

رساله معماری مدرسه فوتبال

مدرسه فوتبال مانند هر مکانی دیگر قبل از طراحی معماری آن لازم است اطلاعاتی در مورد اصول و استانداردهای طراحی، برنامه فیزیکی، تحلیل نمونه موردی، ریزفضاها و همچنین ضوابط معماری که در زمینه طراحی معماری مدرسه فوتبال وجود دارد داشت. به دست آوردن چنین اطلاعاتی مستلزم صرف وقت بسیار است که به منظور جلوگیری از اتلاف وقت شما عزیزان این مطالب را به صورت کامل جمع آوری کرده ایم و در خدمت شما بزرگواران قرار داده شده است.

فهرست مطالب کاملترین رساله مدرسه فوتبال :

 • تقديم به :
 • تشکر :..
 • هيئت داوران..
 •  دلیل انتخاب موضوع..
 • مقدمه..
 • دلیل اجتماعي..
 • تعريف مدرسه فوتبال استاندارد..
 • گفتار اول..

فصل اول : بررسي اجمالي تاريخچه فوتبال.

 • فوتبال در قرون وسطي.. 
 • عدم تصويب و تلاش جهت منع بازي فوتبال.. 
 • مدارس عمومي انگليسي.. 
 • پيشرفت‌هاي ديگر در دهه 
 • انجمن فوتبال.. 
 • تقابل فوتبال با سنت.. 
 • ترويج فوتبال.. 
 • تشکيلات فوتبال ايران.. 
 • ۸۳ سال تاريخ با فوتبال.. 

فصل دوم: استاندارد ها و ضوابط طراحي مدرسه فوتبال.. 

 • زمين فوتبال.. 
 • چمن.. 
 • مدارس فوتبال مدرن.. 
 • ويژگي هاي طراحي مدارس فوتبال مدرن.. 
 • رويکرد طراحي مدرسه فوتبال.. 
 • ورزش.. 
 • معاني و ريشه واژه ورزش.. 
 • ورزش زورخانه اي يا ورزش باستاني ايران.. 
 • تاريخچه و هدف از تأسيس زورخانه.. 
 • ساختمان زورخانه.. 
 • پلان زورخانه شهيد فهميده.. 
 • تهران، پارک شهر.. 
 • منطقه ۱۲ شهرداري.. 
 • ۱ –ورودي..
 • وسايل و لباس ورزشکاران.. 
 • اجراي ورزش.. 
 • مراتب و القاب زورخانه.. 

فصل سوم  :  اصول و معيارهاي طراحي سالن ها.. 

 • مشخصات فضايي و معماري سالنهاي ورزشي.. 
 • گروههاي ورزشي.. 
 • رشتههاي ورزشي.. 
 • ورزشهاي دسته جمعي توپي.. 
 • بسکتبال- واليبال- هندبال- هاکي.. 
 • مشتزني- تکوتندو- جودو- کشتي- شمشيربازي- ورزش باستاني- کاراته.. 
 • ورزشهاي انفرادي قدرتي.. 
 • بدنسازي و آمادگي جسماني- ژيمناستيک- وزنهبرداري.. 
 • ورزشهاي سواري.. 
 • دوچرخه سواري- سوارکاري- چوگان.. 
 • حداکثر تعداد افراد.. 
 • عرض راه خروج.. 
 • حداکثر تعداد افراد.. 
 • عرض راه خروج.. 
 • مديريت سالن.. 
 • منشي.. 
 • انتظار.. 
 • اتاق جلسات.. 
 • کارتزني وکنترل.. 
 • آبدارخانه.. 
 • رختکن.. 
 • سرويس.. 
 • متصديان.. 
 • محل استقرار مسئولين.. 
 • مسئول نور وصدا.. 
 • فضاهاي وابسته به فعاليت  استفاده کنندگان.. 
 • گيشه فروش و رزرو بليط.. 
 • سرويس بهداشتي.. 
 • سرويس بهداشتي معلولين.. 
 • کمک هاي اوليه.. 
 • انبار تجهيزات.. 
 • انبار وسايل.. 
 • انبار توپ.. 
 • انبار وسايل ورزشي.. 
 • جزء فضا.. 
 • خدماتي.. 
 • انبار تجهيزات.. 
 • انبار وسايل.. 
 • انبار توپ.. 
 • انبار وسايل ورزشي.. 
 • انبار صندلي.. 
 • مسئول انبار.. 
 • انتظامات و نگهباني.. 
 • نظافت.. 
 • تأسيسات.. 
 • برق اضطراري.. 
 • کارگاه تعميرات جزئي.. 

فصل چهارم : تحلیل نمونه موردي.. 

 • مدارس فوتبال ايران.. 
 • مدرسه فوتبال شاهين قوچان..
 • اهداف مدرسه فوتبال شاهين.. 
 • تاريخچه تاسيس.. 
 • مدرسه فوتبال رشاد تبريز رده ۸ سال.. 
 • مدرسه فوتبال پرسپوليس زنجان.. 
 • آكادمي و مدرسه فوتبال استقلال.. 
 • خدمات اموزشي:. 
 • مدرسه فوتبال شهداي رامسر.. 
 • مدرسه فوتبال ساينا.. 
 • مدارس خارجي فوتبال.. 
 • مدارس فوتبال در فرانسه.. 
 • مدرسه فوتبال و مرکز آموزش.. 
 • مدرسه فوتبال در پكن.. 
 • پاركينگ.. 
 • رفت و آمد در مجموعه.. 
 • سرويسها.. 

فصل پنجم : بررسي ضوابط و استانداردهای بخش اداري.. 

 • اتاق مدير.. 
 • اتاق كارمندان.. 
 • طراحي آب نما.. 
 • د-۱) آب و روانشناسي.. 
 • د-۲) طراحي آب در سبكهاي مختلف.. 
 • آب نماها را مي توان به دو صورت منظم يا غيرمنظم طراحي كرد.. 
 • درياچه مصنوعي.. 
 • برنامه ريزي كالبدي.. 
 • استفاده بهينه از طبيعت منطقه.. 
 • ايجاد امكانات مناسب اقامتي، رفاهي.. 
 • سازه ها و تأسيسات.. 

فصل ششم : برنامه ريزي فيزيکي مدرسه فوتبال.. 

 • معماري و طراحي نوين مدرسه فوتبال در هکايدو ژاپن.. 
 • رسانه هاي همگاني..
 • سرويس هاي  استفاده کنندگان.. 
 • سرويس هاي ورزشکاران.. 
 • فضاهاي خدماتي.. 
 • ۲ ـ جهت..
 • ۳ ـ ترافيک و دسترسي هاي داخلي.. 
 • ۴ ـ سکوهاي بازيکنان.. 
 • ۵ ـ نور.. 
 • ۷ ـ رسانه هاي همگاني.. 
 • ۸ ـ سرويس هاي بازيکنان.. 
 • ۹ ـ سرويس هاي ورزشکاران.. 
 • ۱۰ ـ فضاهاي خدماتي.. 
 • نام تعداد و مساحت فضاهاي مورد نياز مدرسه فوتبال تماشاگر.. 
 • عنوان فضا.. 
 • تعداد.. 
 • مساحت واحد.. 
 • مرکز ورزشي آزادي.. 
 • نور و صدا..

فصل هفتم  : تجزيه و تحليل سايت.. 

 • مكانيايي.. 
 • موقعيت..
 • بررسي و شناسائي كالبدي:..
 • شكل و هندسه و مساحت زمين..
 • شيب و توپوگرافي.. 
 • پوشش گياهي سايت..
 • تحليل شكل هاي طرح..
 • تحليل احجام طرح.
 • تحليل سير كولاسيون طرح
 • تحليل ورودي پروژه
 • تحليل كليات پروژه
 • ايده هاي كلي
 • تحليل سازه پروژه
 • تحليل تاسيسات پروژه
 • سيستم گرمايشی
 • سيستم سرمايشی
 • سيستم تهويه
 • اقليم و تاثير آن روی جهت طراحی
 • معرفي حوزه هاي عملكردي پروژه
 • منابع 

مطالعات و رساله معماری مدرسه فوتبال

ورزش فوتبال یکی از ورزشهای پرطرفدار و محبوب مردم است. از این رو طراحی به روز و مدرن چنین مکان با دارابودن تمامی بخش ها و فضاها همراه با امکانات کافی که منطبق با استانداردهای بین المللی باشد. باعث یاری رساندن هر چه بیشتر طرفدارن ورزش به این سو می شود. همچنین باعث ارتقاء سطح فوتبال و جذب جوانان بیشتر به سمت و سوی این حرفه می شود که در رساله پیش رو تمامی اطلاعات در رابطه با طراحی مدرن و به روز مدرسه فوتبال را در بر میگیرد.

دانلود رساله مدرسه فوتبال

به جرات می توان گفت رسانه پیش رو نمونه کامل مطالعات معماری مدرسه فوتبال است که به صورت ورد از ۲۷۸ صفحه ارائه شده است. به طوری که می‌توان از آن به عنوان کاملترین منبع مطالعاتی در زمینه طراحی معماری مدرسه فوتبال مورد استفاده قرار داد. همچنین در رابطه با موضوعات مشابه با این بخش می‌تواند لینک موضوعاتی که در انتهای این بخش آورده شده اشاره شده کرد.


موضوعات مشابه :

رساله مدرسه ابتدایی

رساله معماری مدرسه

دانلود رساله طراحی کتابخانه دیجیتال

رساله معماری هنرستان موسیقی

رساله دبیرستان شبانه روزی

طراحی معماری فنی حرفه ای (اتوکد، رندر، شیت بندی، psd)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رساله مدرسه فوتبال”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوزده + هفت =

تمامی حقوق این وبسایت برای سازه کد محفوظ می باشد