رساله معماری هنرستان موسیقی

تومان23,000

توضیحات

این قسمت از بزرگترین فروشگاه معماری سازه کد را به مطالعات طراحی هنرستان موسیقی اختصاص دادیم. که تحت عنوان رساله معماری هنرستان موسیقی تقدیم حضور شما عزیزان شده است. هنرستان موسیقی مدرسه‌ای برای آموزش موسیقی است. در واقع مکانی است که در آن انواع موسیقی آموزش داده می شود. بنابراین مانند هر مکانی دیگر باید دارای استانداردها و ریزفضاهای خاصی باشد. در رساله ارائه شده تمامی اطلاعاتی که در زمینه طراحی معماری هنرستانهای عالی موسیقی وجود دارد را گرداوری کرده ایم و در اختیار شما همراهان قرار داده شده است. جزئیات بیشتر در مورد این رساله در ادامه این بخش ذکر شده است. رساله ارائه شده به صورت Word و دارای ۳۹۰صفحه می باشد.

فهرست مطالب رساله معماری هنرستان موسیقی :

 • چکیده

فصل اول : نگرشی در عرصه موسیقی  

۱-۱ هنر چیست؟

 • ۱ -۱-۱- حس زیبایی
 • ۱-۱-۲-   زیبایی
 • ۱-۱-۳- تاثیر هنرو زیبایی
 • ۱-۲- موسیقی
 • ۱-۲-۱ ریشه واژه ایرانی موسیقی
 • ۱-۲-۲ سرچشمه موسیقی
 • ۱-۳ دانش موسیقی
 • ۱-۴ موسیقی زبان مشترک
 • ۱-۵ موسیقی و طبیعت
 • ۱-۶ رسالت موسیقی در تاریخ بشریت
 • ۱-۷ موسیقی از دید گاه های مختلف
 • ۱-۸ تاریخچه موسیقی
 • ۱-۸-۱ موسیقی ایرانی
 • ۱-۸-۱-۱- پیشینه اجرای موسیقی ایرانی
 • ۱-۸-۱-۲- دوره قبل از اسلام
 • ۱-۸-۱-۳- دوره پس از اسلام
 • ۱-۸-۱-۴- دوره معاصر
 • ۱-۸-۲- مشخصات موسیقی دستگاهی (ردیف)
 • ۱-۸-۳- دستگاه های موسیقی ایران
 • ۱-۸-۴- روشهای اجرای موسیقی
 • ۱-۸-۵- سازه های موسیقی دستگاهی
 • ۱-۸-۶- فرم های موسیقی دستگاهی
 • ۱-۸-۷- نحوه اجرا : تکنوازی و بداهه خوانی
 • ۱-۸-۸-خصوصی بودن موسیقی
 • ۱-۸-۹-آداب اجرای موسیقی
 • ۱-۸-۱۰-  جمع بندی
 • ۱-۸-۱۱- پیشینه فضای اجرای موسیقی
 • ۱-۸-۱۱-۱- دوره قبل از اسلام
 • ۱-۸-۱۱-۲- دوره پس از اسلام
 • ۱-۸-۱۱-۳-  دوره معاصر
 • ۱-۸-۱۱-۳-۱- موسیقی در دربار
 • ۱-۸-۱۱-۳-۲- موسیقی در مجالس خصوصی
 • ۱-۸-۱۱-۳-۳- موسیقی در جمع های بزرگ
 • ۱-۸-۱۱-۳-۴- موسیقی در تالارها
 • ۱-۸-۱۱-۳-۵- موسیقی مردمی
 • ۱- نقالی
 • ۲- نمایش های شادی آور
 • ۳- ورزش باستانی
 • ۴- آیین های خالقاهی
 • ۵- تعزیه
 • ۱-۹- موسیقی از دیدگاه های مختلف
 • ۱-۹-۱- موسیقی علم است
 • ۱-۹-۲- موسیقی هنر است
 • ۱-۹-۳- موسیقی زبان است
 • ۱-۱۰ مفهوم زمان
 • ۱-۱۰-۱ نظریه هگل
 • ۱-۱۰-۲ زمان مستقیم و زمان مدور
 • ۱-۱۰-۳ مفهوم دایره در موسیقی سنتی
 • ۱-۱۰-۴ زمان حال
 • ۱-۱۰-۵ خلق جدید و مداومت نوزایی
 • ۱-۱۱ تاریخ موسیقی در نظر بزرگان
 • ۱-۱۲ فضا و موسیقی
 • ۱-۱۲-۱ فضای واقعی
 • ۱-۱۲-۲  فضای مجازی
 • ۱-۱۲-۳ بافت
 • ۱-۱۲-۴ تونالیته
 • ۱-۱۳ موسیقی و تصویرهای انسانی
 • ۱-۱۴ نگاهی به موسیقی ایران
 • ۱-۱۴-۱ ردیف
 • ۱-۱۴-۲ وجوه پنجگانه صدا
 • ۱-۱۴-۳  گوشه
 • ۱-۱۴-۴- دستگاه های موسیقی سنتی
 • ۱-۱۴-۴-۱ شور
 • ۱-۱۴-۴-۱-۱ ابوعطا
 • ۱-۱۴-۴-۱-۲ بیات ترک
 • ۱-۱۴-۴-۱-۳ افشاری
 • ۱-۱۴-۴-۱-۴ دشتی
 • ۱-۱۴-۴-۲ همایون
 • ۱-۱۴-۴-۳ چهار گاه
 • ۱-۱۴-۴-۴ سه گاه
 • ۱-۱۴-۴-۵ ماهور
 • ۱-۱۴-۴-۶ نوا
 • ۱-۱۴-۴-۷ راست پنجگاه
 • ۱-۱۵ تقسیم بندی موسیقی
 • ۱-۱۵-۱ تقسیم بندی موسیقی از لحاظ جغرافیایی
 • ۱-۱۵-۲ از لحاظ تاریخ در ایران
 • ۱-۱۵-۳ از لحاظ ارزشی(علوم دستوری)
 • ۱-۱۵-۴ از لحاظ فلسفی
 • ۱-۱۵-۵ از لحاظ علمی
 • ۱-۱۵-۶ از لحاظ کاربردی
 • ۱-۱۵-۷ از لحاظ آموزشی
 • ۱-۱۶ تقسیم بندی موسیقی کنونی ایران
 • ۱-۱۷ وضعیت کنونی موسیقی و جایگاه معنوی آن
 • ۱-۱۸ باروری از طریق موسیقی
 • ۱-۱۹ هارمونی های منجمد
 • ۱-۱۹-۱  بلابارتوک
 • ۱-۱۹-۲  اورنولنری وا
 • فضاهای موجود
 • ۱-۱۹-۳- اتاق موسیقی (چینی خانه) عالی قاپو
 • ۱-۱۹-۴- تکیه دولت ( عظیم ترین تماشا خانه همه اعصار تاریخ ایران )
 • ۱-۱۹-۵-تالار و مدرسه دارلفنون

فصل دوم : نگرشی در عرصه معماری  

 • ۲-۱ تعریف معماری
 • ۲-۱-۱ تعریف معماری از نگاه معماران
 • ۲-۱-۱-۱ ویلیام موریس
 • ۲-۱-۱-۲جان راسکین
 • ۲-۱-۱-۳ اتین لویی بوله
 • ۲-۱-۱-۴ آدولف لوس
 • ۲-۱-۱-۵ لوکوربوزیه
 • ۲-۲ معماری و حرکت
 • ۲-۲-۱ پویایی
 • ۲-۲-۲ سیالیت
 • ۲-۲-۳ مکث
 • ۲-۳ مفهوم فضا و زمان
 • ۲-۳-۱ مفهوم فضا
 • ۲-۳-۲ مفهوم واژه فضا در معماری
 • ۲-۳-۳  فضا در معماری
 • ۲-۴ نگاهی به معماری ایران
 • ۲-۴-۱ معماری سنتی ایران
 • ۲-۴-۲ معماری امروز در ایران
 • ۲-۵ تجلی ماندالا در معماری موسیقی
 • ۲-۵-۱  ماندالا چیست؟
 • ۲-۵-۲ماندالا در بافت سنتی ایران
 • ۲-۵-۳-ماندالا و موسیقی

فصل سوم: پیوندهای مفهومی و مبانی نظری معماری و موسیقی  

۳-۱تشابه معماری و موسیقی

 • ۳-۱-۱ نور و رنگ
 • ۳-۱-۲ تقارن
 • ۳-۱-۳ تعادل
 • ۳-۱-۴ سلسه مراتب
 • ۳-۱-۵ تکرار
 • ۳-۱-۶ سادگی و پیچیدگی
 • ۳-۱-۷ ترکیب بندی
 • ۳-۱-۸ تضاد
 • ۳-۱-۹-کنترپوان
 • ۳-۱-۱۰ تاکید
 • ۳-۱-۱۱- ریتم
 • ۳-۱-۱۱-۱ریتم در طبیعت
 • ۳-۱-۱۱-۲- ریتم در کلام
 • ۳-۱-۱۱-۳- ریتم در موسیقی
 • ۳-۱-۱۱-۴  ریتم در معماری
 • ۳-۲هنر در موسیقی و معماری
 • ۳-۲-۱-  هنر انتزاعی در موسیقی و معماری
 • ۳-۳ ارتباط معماری و موسیقی
 • ۳-۴ الهامات موسیقایی
 • ۳-۵ از معماری تا موسیقی
 • ۳-۶ شعر در معماری
 • ۳-۷ آفرینش مفهوم در موسیقی و معماری
 • ۳-۸- معماری و موسیقی
 • ۳-۹ معماری در گستره زمانی مکانی
 • ۳-۱۰ موسیقی در گستره زمانی مکانی
 • ۳-۱۰-۱ فرم در موسیقی و معماری
 • ۳-۱۱  نگاهی به ماده معماری و موسیقی در فضای زمانی – مکانی
 • ۳-۱۱-۱  توازی و تقارن شالوده ای
 • ۳-۱۱-۲ زمان در معماری و مکان در موسیقی
 • ۳-۱۱-۳ بار زمانی – مکانی شکل در معماری و موسیقی
 • ۳-۱۲ مبانی نظری معماری و موسیقی
 • ۳-۱۳ نظریه ها در رابطه با شباهت موسیقی _ معماری
 • ۳-۱۳-۱  رایت.طبیعت و موسیقی
 • ۳-۱۳-۲ معماری  موسیقی منجمد
 • ۳-۱۴ نتیجه گیری از بحث موسیقی و معماری

فصل چهارم : نمونه های موردی    

 • ۴-۱ سالن کنسرت والت دیسنی
 • ۴-۲ مرکز موسیقی BBC
 • ۴-۳ شهر موسیقی پارکودلا
 • ۴-۴ خانه موسیقی جوتلند شمالی
 • ۴-۵ تالار وحدت
 • ۴-۶ تئاتر شهر

فصل پنجم: حرکت در معماری و موسیقی    

 • ۵-۱ حرکت
 • ۵-۲ حرکت و پویایی در معماری
 • ۵-۳ حرکت در موسیقی
 • ۵-۴ ریتم یا ضرب آهنگ در معماری و موسیقی
 • ۵-۴-۱ ریتم در معماری
 • ۵-۴-۲ ریتم در موسیقی
 • ۵-۵ مقایسه معماری و موسیقی از دیدگاههای مختلف به صورت مختصر
 • ۵-۶ معماری نغمه یا ترجمان تصویری ملودی های موسیقی تصویر
 • ۵-۷ بررسی تطبیقی ویژکیهای مشترک موسیقی و معماری سنتی ایران
 • ۵-۷-۱ مفاهیم و زبان مشترک معماری و موسیقی سنتی ایران
 • ۵-۷-۲ ساختارمشترک معماری و موسیقی سنتی ایران
 • الف – حدود و مرزها
 • ب – تکرار درونی
 • ج – اتمام ادواری
 • د – تغییرات
 • ضوابط و استانداردهای معماری
 •  مطالعات پایه ای صوت و اکوستیک
 • فیزیک صوت
 • الف) منشاصدا
 • ب) چگونگی حرکت صداها
 • سرعت حرکت صداها
 • ادراک صدا
 • صدا
 • وسعت صوت و گستره صدای انسان
 • چگونگی شنوایی در موسیقی
 • اکوستیک و موسیقی
 • صفات ذهنی کیفیات اکوستیک موسیقی
 • تالارها و صحنه ها
 • انواع فرم های تالارها و صحنه
 • محصورکردن صحنه با زاویه ۲۱۰ درجه
 • محصورکردن صحنه با زاویه ۱۸۰ درجه
 • محصورکردن صحنه با زاویه ۱۳۵ درجه
 • محصورکردن صحنه با زاویه ۹۰ درجه
 • محصورکردن صحنه با زاویه ۰ درجه
 • تالارحیاط دار
 • صحنه فضایی
 • صحنه متقاطع
 • صحنه فروبرده شده
 • صحنه متعارف و معمول
 • روش های تعویض دکور صحنه
 • الف)سیستم برج صحنه
 • ۱-وزنه تعادل تکی
 • ۲- وزنه های تعادل دوگانه
 • جادهی ریسمان ها و طناب ها
 • ب)بالابر دکور صحنه
 • ۱- بالابر های تفکیک شده
 • ۲- طرز کار بالابر ها
 • ج) سیستم های سن گردان
 • د) صحنه های واگنی
 • ه) پالت های هوایی
 • اکوستیک تالار و صحنه
 • شیب محل نشستن در تالار و نحوه چیدن صندلی ها
 • اندازه و شکل
 • پیچش صدا
 • منعکس کننده ها
 • روش های تعدیل اکوستیکی
 • الف) روش های فیزیکی
 • ب) روش های الکترونیکی
 • شرایط صوتی برای تالار کنسرت
 • نورپردازی تالار و صحنه
 • میز تنظیم نور
 • اتاق تنظیم نور
 • بررسی و مطالعه ایمنی در تالار
 • دیواره بین صحنه و تالار تماشاچیان
 • پرده ایمنی
 • تهویه دود
 • خروجی ها
 • فضای جنبی تالار
 • فضای عمومی
 • سرسرای اصلی
 • ورودی
 • ورودی ها با تالار
 • جداسازی اکوستیکی
 • تماشاچیانی که با تاخیر میرسند
 • تلفن های عمومی
 • محل های نگه داری کت و پالتو
 • رفع خستگی
 • رستوران
 • گیشه خرید و رزرو بلیط
 • فروشگاه ها
 • دسترسی معلولین
 • فضاهای اداری و خدماتی
 • ۱-موسیقی
 • ۲-مهمانان
 • ۳-واحد تولید و دکور
 • ۴-مدیریت صحنه
 • ۵-مشارکت با دیگران و مدیریت صحنه
 • ۶-حمل و نقل
 • امور اداری و ماشینی
 • تاریخچه ساختمان سالنی و تکامل ان
 • سالن های عمومی و سالن های کنسرت و سالن های کنگره
 • برنامه طرح ریزی سالن ها
 • بررسی قسمت های اصلی مجموعه
 • معرفی و مقدمه
 • بخش نمایش و اجرا
 • سالن
 • اپرون ( قسمت جلوی طاقی در صحنه )
 • شبکه
 • توفال ها
 • پرده پشت صحنه
 • پوسته
 • در ها
 • نور ها
 • ارتفاع دهنده ها
 • محل تماشاچیان
 • بررسی زوایای دید
 • طرح صندلی ها
 • سطح نشستن
 • داده های اصلی مربوط به صندلی ها
 • انواع چیدن ها
 • دید تماشاچیان
 • مقطع سالن
 • نور
 • تقسیم سالن ها و ارتباط ان ها
 • دیوار های جداکننده
 • خارج مجموعه
 • در ها به سمت هال ورودی
 • بلیط فروشی
 • سرسرا ( لابی )
 • قسمت نگه داری لباس ها
 • محل استراحت
 • سرویس های بهداشتی
 • رستوران
 • تاسیسات
 • موزه موسیقی
 • فضای موزه ( نمایشگاه )
 • نورپردازی  در موزه ها
 • امنیت در موزه
 • فضاهای جنبی موزه
 • خلاصه احکام منتجه از قسمت هایی که تا اینجا امده
 • الف)صحنه
 • ب)محل تماشاچیان
 • ج)خدماتی
 • اکوستیک و بررسی عمل ان در سالن
 • ملاحظاتی درباره شنوندگان در سالن
 • الف)تعداد شنوندگان
 • ب)تراکم شنوندگان
 • مجموعه سطح جاذب صدا
 • زندگی و حجم – زمان پس اوا
 • محاسبه زمان پس اوا
 • حجم سالن در محاسبه زمان پس اوا
 • حجم سالن
 • فرم
 • فرم سقف
 • بالکن ها
 • روشنی ( وضوح )
 • بلندی صدای مستقیم و منعکس شده
 • مشکل سالن و صمیمیت اکوستیکی
 • بافت
 • پخشایی ( دفوزیته )
 • بررسی انواع سالن ها
 • الف)سالن کنسرت بدون اتاق صحنه
 • ۱-الف- سالن هایی باسقف بلند
 • ۲-الف- سالن های جدیدتر
 • نتایج
 • بحث
 • ب)سالن های کنسرت با اتاق صحنه
 • تقویت صوت
 • راهنمایی هایی برای ایزولاسون ارتعاشات
 • بخش اموزش و تمرین
 • تسهیلات موسیقی و ساز های مساحتی
 • ۱-سطوح اموزشی
 • ۲-فضاهای کمکی
 • ۳-فضاهای اموزشی
 • سالن های تمرین – اتاق های ساز
 • ابعاد اتاق
 • ارتفاع اتاق
 • ارتفاع دهنده ها
 • سایر ملاحظات
 • سالن های تمرین – اتاق کر
 • ارتفاع دهنده ها
 • سایر ملاحظات
 • سالن های تمرین –  تسهیلات مرکب سازی اوازی
 • تسهیلات شنیدن
 • استودیوها ( دفاتر شخصی معلمان )
 • سالن رسیتال
 • فضاهای کمکی فضاهای انبار
 • کارگاه ها
 • کتابخانه
 • هدف از مراجعه به کتابخانه
 • نور پردازی در کتابخانه
 • اکوستیک در کتابخانه
 • مساحت
 • خلاصه احکام منتجه
 • بخش اداری
 • جاگیریها
 • بخش اصلی اداری مجموعه
 • بخش اول
 • فضاهای اصلی اجرای موسیقی
 • فضاهای جنبی تالارها
 • فضاهای انتظار و ارتباطات
 • بخش دوم
 • فضاهای اموزشی و تمرینی
 • فضاهای تحقیقاتی و سمعی بصری
 • فضاهای اداری و خدماتی
 • بخش سوم
 • فضاهای نمایشگاهی و موزه
 • فضاهای تجاری-فرهنگی
 • بخش چهارم
 • فضاهای اداری و کلان مجموعه
 • بخش پنجم
 • فضا های سبز و باز

فصل ششم – زندیان

 • زندیان پس از کریمخان
 • فرمانروایان زند
 • رابطه با بیگانگان
 • وضعیت مردم در زمان پادشاهی کریمخان
 • وضعیت مردم پس از پادشاهی کریمخان
 • کریمخان زند ( وکیل الرعایا )
 • شیوه اصفهانی
 • شهرسازی
 • ساخت و سازه
 • امود ها ( تزئینات یا الحاقات غیر سازه ای )
 • ارگ کریمخان – شکوه معماری دوران زندیه
 • بر اساس ویژگی های کوشک کریمخان زند
 • بنای کلاه فرنگی
 • ویژگی های کاشیکاری کوشک کریمخان زند
 • ۱-کاشیکاری های افقی قسمت فریز وزیر دوره رشد سربنا
 • ۲-اسپر های چهارگانه بدنه بزرگ و اصلی بنا
 • ۳-تزئینات لجکی های جهار ضلع کوچک بنا
 • صحنه شکار
 • مجلس به تخت نشستن سلیمان
 • عمارت دیوانخانه شیراز
 • موزه اب انبار وکیل
 • بازار وکیل
 • راسته ها و خرده بازار ها
 • حمام وکیل
 • هنرستان عالی موسیقی

فصل هفتم – مطالعات منطقه ای

 • مشخصات جغرافیایی
 • وضعیت اب و هوای
 • کلیات
 • دمای هوا
 • رطوبت نسبی
 • باد
 • تابش خورشید
 • سایبان های طبیعی
 • بررسی سایت مورد نظر
 • راه های دسترسی

فصل هشتم – ایده های طراحی              

فصل نهم – نقشه ها معماری و سازه و تاسیسات   

رساله معماری هنرستان موسیقی

رساله معماری هنرستان موسیقی

رساله طراحی هنرستان موسیقی

رساله طراحی هنرستان موسیقی

رساله طراحی هنرستان موسیقی

رساله طراحی هنرستان موسیقی

مطالعات طراحی هنرستان موسیقی

مطالعات طراحی هنرستان موسیقی

پایان نامه معماری هنرستان موسیقی

پایان نامه معماری هنرستان موسیقی

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رساله معماری هنرستان موسیقی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

18 − 1 =

تمامی حقوق این وبسایت برای سازه کد محفوظ می باشد