کاملترین مطالعات معماری ساختمان پزشکان

تومان13,000

توضیحات

این بخش را به دانلود کاملترین رساله ساختمان پزشکان که حاوی هفت بخش می باشد اختصاص دادیم. رساله ارائه شده حاوی کاملترین مطالعات معماری ساختمان پزشکان می باشد. لازم به ذکر است رساله معماری ارائه شده در این بخش به صورت Word می باشد. که در ۱۸۰ صفحه گرداوری شده است. برای آگاهی از جزئیات بیشتر کاملترین مطالعات معماری ساختمان پزشکان تا انتهای این بخش با سایت معماری سازه کد همراه باشید. لازم به ذکر است علاوه بر مطالعات معماری ساختمان پزشکان دارای نقشه و عکس های سه بعدی از طرح مورد نظر می باشد که در انتهای مطالعات یعنی در فصل هفتم این اطلاعات نقشه و رندر ارائه شده است.

دانلود کاملترین رساله طراحی مجتمع پزشکی Word- 180صفحهدانلود کاملترین رساله طراحی مجتمع پزشکی Word- 180صفحه +رندر+ نقشه

 

فهرست مطالب کاملترین رساله ساختمان پزشکان :

 • چکیده

فصل اول:  کلیات

 • مقدمه
 • ضرورت های گرایش به رویکرد معماری پایدار
 • تحلیل موضوع از نظر بحران انرژی
 • ۱-۴- تحلیل موضوع از نظر آلودگی محیط زیست
 • ۱-۵- سوابق پروژه
 • ۱-۶- روش تحقیق و پیشینه ی تحقیق

فصل دوم: تعاریف

 • ۲- ۱- تعریف بیماری
 • ۲- ۱- ۱- طبقه بندی بیماری ها
 • ۲- ۲- معیارهای سنجش سلامت
 • ۲- ۳- تعريف ساختمان پزشکان
 • ۲- ۳- ۱- الزامات کلي مجموعه ساختمان پزشکان  هاي تخصصي
 • ۲- ۴- مباني نظري ساختمان پزشکان
 • ۲- ۵- عملکرد ها و وظایف بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی
 • ۲- ۶- نقش بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی امروزی
 • ۲- ۷- برنامه پزشكي
 • ۲- ۷- ۱- مرحله توصيفي يا تشخيص وضعیت
 • ۲- ۸- مراقبت هاي پزشكي به طرق مختلف
 • ۲- ۹- ظرفيت پرسنل ساختمان پزشکان
 • ۲- ۱۰- مطالعات طراحي

فصل سوم: مبانی نظری

 • مقدمه
 • ۳- ۱- تعریف توسعه ی پایدار
 • ۳- ۱- ۱- طراحی پایدار
 • ۳- ۱- ۲- معماری پایدار و  شاخص های مهم آن
 • ۳- ۱- ۲- ۱- ضرورت معماری پایدار
 • ۳- ۲- معماری پایدار، توسعه پایدار و صنعت ساختمان
 • ۳- ۳- رویكرد مصالح در معماری
 • ۳- ۳- ۱- مصالح و فرآورده های جدید در طراحی معماری پایدار
 • ۳- ۴- تعاریف متنوع از ساختمان هوشمند
 • ۳-۴-۱- تعاریف مبتنی عملکرد
 • ۳-۴-۲- تعاریف مبتنی بر خدمات
 • ۳-۴-۳- تعریف مبتنی بر سامانه
 • ۳-۵- معماری هوشمند
 • ۳-۵-۱-طراحی هوشمند
 • ۳-۵-۱-۱-استفاده مناسب از فناوری
 • ۳-۵-۱-۲-بهره برداری و نگهداری هوشمندانه از ساختمان
 • ۳-۶-چگونه یک ساختمان را هوشمند کنیم؟
 • ۳-۷- سیستم مدیریت هوشمند ساختمان یا Building Management System
 • ۳-۷-۱- اجزاء سیستم مدیریت هوشمند ساختمان
 • ۳-۷-۲- مزایای استفاده از سیستم مدیریت هوشمند ساختمان
 • ۳-۷-۲-۱- مزایای استفاده از سیستم مدیریت هوشمند برای مدیران، ساکنین و مالکین ساختمان
 • ۳-۸- نمای بیرونی ساختمان های هوشمند
 • ۳- ۹- بهینه سازی مصرف انرژی
 • ۳-۱۰- نقش مصالح جدید در بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ها
 • ۳-۱۰-۱- مصالح هوشمند تغيير رنگ دهنده
 • ۳-۱۰-۲- مصالح هوشمند ساطع كننده نور

فصل چهارم: نمونه های موردی کاملترین مطالعات معماری ساختمان پزشکان :

 • ۴- ۱- ساختمان پزشکان یاسوج
 • ۴- ۱- ۱- نحوه قرار گيري نقش ها در طبقات
 • ۴- ۲- ساختمان پزشکان سعد آباد
 • ۴- ۲- ۱- خدمات اين ساختمان پزشکان
 • ۴- ۳- ساختمان پزشکان (تخصص کودک) سنت پير
 • ۴- ۴- ساختمان پزشکان آگاتاریه
 • ۴- ۵- ساختمان پزشکان ويل اورر
 • ۴- ۶- مرکز درمانی جیکوب

فصل پنجم: شناخت بستر و موقعیت طرح

 • ۵- ۱- مقدمه
 • ۵- ۲- پیشینه تاریخی و آثار باستانی
 • ۵- ۳- مطالعات اقليمي
 • ۵- ۳- ۱- آب و هوا و اقليم
 • ۵- ۳- ۲ – حرارت
 • ۵- ۳- ۳بارش
 • ۵- ۳- ۴- وزش باد
 • ۵- ۳- ۵- فشار هوا
 • ۵- ۳- ۶- تابش نور خورشيد
 • ۵- ۴- وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان و شهرستان
 • ۵- ۴- ۱- صادرات غیر نفتی، وضع کشاورزی، تولیدات منطقه
 • ۵- ۵- ابنیه ی تاریخی شهر تبریز
 • ۵- ۵- ۱- ارک علیشاه
 • ۵- ۵- ۲- حمام نوبر
 • ۵- ۵- ۳- مسجد کبود
 • ۵- ۵- ۴- ساختمان شهرداری
 • ۵- ۵- ۵- بازار
 • ۵- ۵- ۶- خانه حیدرزاده
 • ۵- ۶- محله های تبریز
 • ۵- ۶- ۱- خانه مشروطه (محله راسته کوچه)
 • ۵- ۶- ۲- جبه خانه (محله چارمنار)
 • ۵- ۶- ۳-  نصف راه (محله کوچه باغ _ خطیب)
 • ۵- ۶- ۴- داش قاپلی باغ (محله یکه توکانلار)
 • ۵- ۶- ۵- محله لاله (روستای لاله)
 • ۵- ۶- ۶-  موقعیت کتابخانه ها
 • ۵- ۷- معماری و بناها در اقلیم سرد و کوهستانی
 • ۵- ۷- ۱- فرم بنا
 • ۵- ۷- ۲- ساختمان هاي درون گرا با حياط مركزي
 • ۵- ۷- ۳- استفاده از ايوان و حياط كوچك در بنا
 • ۵- ۷- ۴- پلان ، فرم بنا و نحوه قرار گيري آن
 • ۵- ۷- ۵- اتاق هاي كوچك با ارتفاع كم
 • ۵- ۷- ۶- بازشوهاي كوچك
 • ۵- ۷- ۷- ديوارهاي نسبتا قطور
 • ۵- ۷- ۸- بام هاي مسطح
 • ۵- ۷- ۹- نوع مصالح
 • ۵- ۸- كالبد شهري و روستایی
 • ۵- ۹-  آب و هوا
 • ۵- ۱۰-  پوشش گياهي
 • ۵- ۱۱-  گسل تبریز
 • ۵- ۱۱- ۱-  آشنایی
 • ۵- ۱۱- ۲- مشخصات گسل تبریز
 • ۵- ۱۱- ۳- سن گسل تبریز
 • ۵- ۱۱- ۴- فعالیت لرزه ای گسل تبریز

فصل ششم: استانداردها و برنامه فیزیکی کاملترین رساله ساختمان پزشکان :

 • ۶- ۱-  مطالعات فيزيکي و شناخت فضاهاي مورد استفاده در طراحي ساختمان پزشکان
 • ۶- ۱- ۱-  فضاهاي فيزيکي
 • ۶- ۱- ۲- مقررات بهداشتي
 • ۶- ۱- ۳-  تجهيزات
 • ۶- ۲- اجزاي فضايي در طراحي ساختمان پزشکان
 • ۶- ۳- مطب چشم پزشک
 • ۶- ۴- مطب پزشک متخصص گوش، حلق و بيني
 • ۶- ۵- بخش بيماري هاي داخلي
 • ۶-۶- مجموعه قلب
 • ۶- ۷ – بخش ارتوپدي
 • ۶- ۱۰- آزمايش ABR
 • ۶- ۱۱- آزمايش OAE
 • ۶- ۱۲- بخش زنان
 • ۶- ۱۳- اتاق کولپوسکوپي و کرايو
 • ۶- ۱۴- متخصص کودک
 • ۶- ۱۵- بخش تشخيصي                                                                               
 • ۶- ۱۵- ۱- راديولوژي (Radiology)
 • ۶- ۱۵- ۱- ۱- فلوئوروپي: (fluoroscopy)
 • ۶- ۱۵- ۱- ۲- راديوگرافي: (Radiography)
 • ۶- ۱۵- ۱- ۳- توموگرافي كامپيوتري: (computerized tomography)
 • ۶- ۱۵- ۲- ماموگرافي تشخيصي: (Mammography)
 • ۶- ۱۵- ۲- ۱- هدف ماموگرافي تشخيصي:
 • ۶- ۱۵- ۳- سونوگرافي: (Sonography)
 • ۶- ۱۵- ۴- سي.تي.اسکن (ct.scan)
 • ۶- ۱۵- ۴- ۱- دستگاه سي تي اسکن:
 • ۶- ۱۵- ۵- پرتو درماني
 • ۶- ۱۵- ۶- داروي هسته اي
 • ۶- ۱۵- ۷- فضاها و سرانه موردنیاز برای بخش راديولوژي وسونو گرافي
 • ۶- ۱۵- ۸- آشنايي با عملکرد آزمايشگاه در ساختمان پزشکان
 • ۶- ۱۵- ۸- ۱- فضاي فيزيکي آزمايشگاه
 • ۶- ۱۵- ۸- ۴- نظارت يا کنترل
 • ۶- ۱۵- ۹- فضاهاي مختلف آزمايشگاهي
 • ۶- ۱۵- ۱۲- دياگرام ارتباطي فضاها در آزمایشگاه ساختمان پزشکان
 • ۶- ۱۶- مطب دندانپزشکي
 • ۶- ۱۶- ۲- بهداشت محيط در مطب دندان پزشک
 • ۶- ۱۶- ۳- مطب ها (طبق ضوابط ومقررات دانشکده هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني)
 • ۶-۱۶-۴- رنگ
 • ۶-۱۷- داروخانه ساختمان پزشکان
 • ۶-۱۷-۱- فضاي فيزيکي و شرايط محيطي
 • ۶-۱۷-۲- شرايط انبار کردن دارو
 • ۶-۱۸- فروشگاه عينک
 • ۶-۱۹- تجهيزات پزشکي
 • ۶-۲۰- سالن كنفرانس و تشكيل جلسات ساختمان پزشکان
 • ۶-۲۱- نمازخانه
 • ۶-۲۲- سرويس هاي بهداشتي
 • ۶-۲۳- اتاق نظافت
 • ۶-۲۴- سرايدار
 • ۶-۲۵- پاركينگ
 • …..

فصل هفتم: تحلیل سایت و طرح پیشنهادی

 • ۷-۱- موقعیت  پروژه
 • ۷-۲- دسترسی های موجود
 • ۷-۲-۱- شریان های اصلی و فرعی
 • ۷-۳- آلودگی های صوتی موجود در سایت
 • ۷-۴- شرایط باد های موجود در منطقه
 • پلان
 • ۷-۵- پلان موقعیت
 • ۷-۵-۱- پلان طبقه زیرزمین
 • ۷-۵-۲- پلان تاسیسات طبقه زیرزمین
 • ۷-۵-۳- پلان مبلمان طبقه همکف
 • ۷-۵-۴- پلان تاسیسات طبقه همکف
 • ۷-۵-۵- پلان تیپ طبقات
 • ۷-۵-۴- پلان تاسیسات طبقه همکف
 • ۷-۵-۵- پلان تیپ طبقات
 • ۷-۵-۶- پلان تاسیساتی تیپ طبقات
 • ۷-۵-۷- پلان شیب بندی
 • ۷-۵-۸- پلان خرپشته
 • ۷-۵-۹- A-A  برش
 • ۷-۵-۱۰- B-B  برش
 • ۷-۵-۱۱- نمای جنوبی
 • ۷-۵-۱۲- نمای شمالی
 • ۷-۵-۱۳- نمای شرقی
 • ۷-۵-۱۴- دتایل اجرائی یک
 • ۷-۵-۱۴-۱- دتایل اجرائی دو
 • ۷-۵-۱۵- مدل های سه بعدی
 • ۷-۵-۱۵-۴- اتاق انتظار و منشی مطب تیپ دو
 • ۷-۵-۱۵-۲- اتاق انتظار و منشی مطب تیپ یک
 • ۷-۵-۱۵-۳- اتاق انتظار و منشی مطب تیپ دو
 • منابع:
دانلود کاملترین رساله ساختمان پزشکان   

دانلود کاملترین رساله ساختمان پزشکان

رساله معماری مجتمع پزشکی 180صفحه

رساله معماری مجتمع پزشکی ۱۸۰صفحه

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کاملترین مطالعات معماری ساختمان پزشکان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

13 + 13 =

تمامی حقوق این وبسایت برای سازه کد محفوظ می باشد