رساله معماری مجتمع مسکونی

تومان25,000

توضیحات

مطالعات ارائه شده به صورت Word و در ۲۴۷ صفحه ارائه شده که قابل ویرایش و تخییر می باشد. قبل از دانلود رساله معماری مجتمع مسکونی لازم است اطلاعاتی در مورد این رساله داشته باشید در ادامه به ذکر فهرست مطالب آن می پردازیم.

فهرست مطالب رساله معماری مجتمع مسکونی :

 • چکیده
 • مقدمه
 • فصل اول معرفی پروژه
 • شیوه های تحقیق:
 • جمع آوری اطلاعات:
 • مشاهدات میدانی:
 • فرآیند تحقیق:
 • نتیجه گیری:

فصل دوم ادبیات موضوع

 • تعریف مسکن:
 • آبادی
 • انواع مسکن:
 • ویژگی های کمی مسکن:
 • تراکم خانوار بر واحد مسکونی:
 • نفر بر اتاق:
 • متوسط زيربنا:
 • ميزان هواي تازه مورد نياز:
 • بعد خانوار:
 • واحد مسكوني هزار نفر:
 • سياست‌هاي تأمين زمين:
 •  بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
 • سياست‌هاي اعتباري مسكن
 •  سياستهاي مسكن اجاري:
 • فضاهاي باز مسكوني:
 • فضاهاي بازدر محلات مسكوني و سلسله مراتب آن:
 • اهداف موردنظر براي فضاهاي باز
 •  ضوابط محيط‌هاي توقف موقت و تحرك و بازي كودكان در كشور سوئد، ۱۹۸۵
 • مباني طراحي فضاهاي باز در تناسب با شرايط جسمي و رواني كودكان
 • مباني طراحي فضاهاي باز در تناسب با شرايط جسمي و رواني كودكان
 • نتايج حاصل از بررسي مباني طراحي فضاهاي باز:
 • شناسايي معضلات بخش مسكن ايران:
 • سير تحول تيپولوژي مجتمع‌هاي مسكوني:
 • تحول تیپولوژی ساختمان های مسکونی در ایران:
 • علل اساسی عدم استقبال جامعه ایرانی از انبوه سازی مسکن:
 • عوامل مؤثر بر افزايش مقبوليت انبوه‌سازي مسكن در ايران:
 • خواسته‌هاي بنيادي يك واحد مسكوني از نقطه نظر فراواني:
 • خواسته‌هاي واحدهاي مسكوني از نقطه نظر مزيت و ارجحيت
 • فاكتورهاي عمده از نقطه نظر امنيت
 • شاخص‌هاي اصلي مسكن اجتماعي:
 • پيش‌بيني‌هايي براي شاخص‌هاي مسكن اجتماعي:
 • جمعيت و خانوار:
 • تعداد اتاق‌ها:
 • مساحت زمين واحدهاي مسكوني و زيربنا:
 • تيپولوژي مسكن اجتماعي در ايران:
 • ساختار كاربردي- اجتماعي شهرها:
 • كدام ساختمان‌ها نياز به متولي عمومي دارد:
 • وحدت و يكپارچگي سيستم و اعمال مديريت واحد بر آن:
 • الگوي تفكيك زمين:
 • طراحي اقتصادي مسكن
 • شكل خالص هندسي:
 • پلان دايره‌اي شكل:
 • پلان چند وجهي
 • پلان مربع شكل:
 • پلان مستطيل شكل:
 • كنترل‌كننده‌هاي ساختماني:
 • تعيين جهت ساختمان:
 • عوامل اقليمي:
 • عوامل محيطي مناظر:
 • باورهاي اجتماعي:
 • پرده‌ها و كركره‌هاي داخلي:
 • مشخصات سايت و انتخاب شكل:
 • كارايي هزينه شكل ساختمان:
 • مجتمع كردن:
 • تعداد طبقات:
 • ارتفاع طبقه:
 • تنگناهاي مسكن در ايران:
 • كمبود توليد مسكن:
 • علل كمبود مسكن در ايران:
 • نمونه های ایرانی اجرا شده:
 • شهرک اکباتان:
 • شهرك آپادانا:
 • كاربريهاي مجموعه:
 • سیستم ساختمان مجموعه:
 • ویژگی‌های همجواری بلوکها:
 • مجموعه اوین:
 • تأسیسات:
 • پلان واحدها:
 •  شهرک دانشگاه تهران:
 • الگوی همجواری و دسترسی بلوکهای مسکونی شهرک:
 • ویژگیهای پلانها:
 • نتیجه گیری:

فصل سوم: اقلیم،فرهنگ و اجتماعاستان ایلام آنالیز سایت

 • تقسيمات سياسي
 • موقعيت جغرافيايي استان ايلام:
 • ناهمواريها
 • مشخصات اقليمي و آب و هوايي استان ايلام:
 • پوشش گياهي استان ايلام:
 • گياهان طبي:
 • سوانح طبيعي:
 • بارندگي:
 • تجزيه و تحليل عوامل اقليمي:
 • جهت‌گيري ساختمان در رابطه با مسائل اقليمي:
 •  جهت استقرار ساختمان:
 • جهت ساختمان و تابش آفتاب:
 • جهت استقرار ساختمان و وزش باد:
 •   جهت استقرار ساختمان يكطرفه:
 • ويژگي‌هاي جمعيتي، فرهنگي، اقتصادي شهر ايلام:
 • نوع و تركيب خانوار:
 • مهاجرت
 • زبان
 • ويژگي‌هاي فرهنگي و مذهبي:
 • سواد:
 • آموزش
 • ويژگي‌هاي اقتصادي:
 • گروههاي عمده شغلي:
 • تسهيلات خانوار:
 • آنالیز سایت:
 • آنالیز سایت از نظر اقلیم:
 • آنالیز سایت از نظر دید و منظر :

فصل چهارم تبین طرح و معماری

 • مسكن حداقل:
 • هدفهاي كلي مسكن حداقل:
 • هدفهاي كمي:
 • هدفهاي كيفي:
 • هدفهاي اصلاح و بهبود تأسيسات اجتماعي:      
 • نتيجه گيري در جهت تعداد فضاهاي عملكردي:
 • عملكرد و تجهيزات مسكن حداقل:
 • عرصه مشترك:
 • عرصه والدين:
 • عرصه فرزندان:
 • عرصه خويشاوندان:
 • عرصه ميهمانان:
 • آشپزخانه:
 • فضاي نگهداري وسايل و مواد:
 • حفظ و نگهداري البسه:
 • فضاهاي ورود و خروج به خانه:
 • نشيمن اصلي(چند منظوره):
 • عرصه‌هاي مجزاي خواب:
 • عرصه‌هاي زندگي خصوصي افراد خانواده:
 • فضاهاي مربوط به انجام وظايف خانه‌داري و فضاهاي مراقبت‌هاي بهداشتي:
 • فضاهاي مراقبتهاي بهداشتي:
 • فضاي نگهداري از وسايل:
 • ابعاد حداقل مسكن:
 • فضاي نشيمن:
 • فضاي پذيرايي از ميهمان:
 • عرصه‌هاي مربوط به وظايف خانه‌داري و مراقبت‌هاي بهداشتي:
 • آشپزخانه
 • فضاهاي بهداشتي:
 • نويفرت، استاندارهاي معماري
 • فضاهاي نگهداري از وسايل و انبار:
 • فضاي ورود و خروج و ارتباط داخلي مسكن:
 • ابعاد پيشنهادي مسكن حداقل:
 • نيازهاي بهداشتي- محيطي:
 •  پيامدهاي عصبي، رواني كوچك‌سازي مساكن:
 • كوچك‌سازي و مسائل شهري
 • افزايش تراكم و مشكلات آن:
 • پيامدها و عوارض كوچك‌سازي و انبوه‌سازي مساكن:
 • اهداف كوچك‌سازي و آپارتمان‌سازي مسكن:
 • گردش وسايل نقليه و عابران پياده:
 • الگوي خيابانها:
 • پياده‌روها:
 • كنترل سر و صدا:
 • صداهاي خارجي:
 • اقليم
 • اقليم محل:
 • عوامل بالقوه تنظيم شرايط اقليمي:
 • كنترل اقليم محل:
 • جريان هوا در اطراف يك ساختمان (جريان متلاطم بادها توقف در اطراف ساختمانها):
 • تسهيلات و خدمات:
 • كانال تأسيسات:
 • انواع محافظت:
 • اصول موثر در ايجاد فضاي امن:
 • تأثير شكل كلي ساختمان در فرصتهاي نظارت:
 • اهميت تعداد در تقسيمات ساختمان:
 • طراحي تأسيسات:
 • ویژگی‌های معماری و مسکن در محدوده مطالعه:
 • رویکرد و استراتژی محفوظ:
 • توصیف و تبین پلانها و تیپ ساختمانهای منطقه پروژه نوع مصالح و ارزش گذاری هویتی معماری ساختمانها:
 • نحوه تاثیر عوامل اقلیمی در شکل گیری پروژه:
 • نحوه طراحی پلانها:
 • اشرافیت:

فصل پنجم ارائه طرح نهایی و پیشنهادات

 • ایده حجمی پروژه:
 • سازه پروژه:
 • طراحی محوطه:
 • مسیر دسترسی سواره به سایت و پارکینگ:
 • ديده هاي ملحوظ شده در طراحي پروژه:
 • مسیر دسترسی پیاده:
 • طراحي تأسيسات:
 • راهکارهای مواجه با آلودگی صوتی :
 • جهت گیری مناسب ساختمان:
 • طراحی سایت و مجتمع های مسکونی:
 • منابع و ماخذ:
رساله معماری مجتمع مسکونی

رساله معماری مجتمع مسکونی

رساله مجتمع مسکونی

رساله مجتمع مسکونی

رساله مجتمع مسکونی. doc

رساله مجتمع مسکونی. doc

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رساله معماری مجتمع مسکونی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

7 − 4 =

تمامی حقوق این وبسایت برای سازه کد محفوظ می باشد