دانلود رساله طراحی هایپر مارکت

تومان21,000

توضیحات

مطالعات معماری ارائه شده در این قسمت از وب سایت معماری سازه کد مربوط به رساله معماری هایپرمارکت می باشد. که حاوی اطلاعاتی کامل در رابطه با طراحی معماری هایپرمارکت مانند ضوابط و استانداردها، برنامه فیزیکی ، ریزفضاهای مختص هایپرمارکت ها و… اشاره شده است. مطالعات معماری هایپر مارکت ارائه شده یه صورت Word می باشد. که دارای ۳۵۲ صفحه است.

دانلود کاملترین رساله معماری هایپر مارکت

دانلود کاملترین رساله معماری هایپر مارکت

 • فهرست مطالب:
 • مقدمه
 • هدف
 • پیشگفتار

۱- بازار. ۲۰

 • ۱-۱- نگرشی کوتاه بر کالبد فیزیکی بازار و تجارتخانه های ایرانی
 • ۲-۱- عناصر مختلف بازار
 • ۱-۲-۱- راسته
 • ۲-۲-۱- رسته
 • ۳-۲-۱- دالان
 • ۵-۲-۱- خانبار يا كالنبار
 • ۶-۲-۱- تيم و تيمچه.
 • ۷-۲-۱- قيصريه يا قيصرا
 • ۸-۲-۱- دكان.

فروشگاههای زنجیره ایی

 • ۱-۲- مگا مال یا هایپر مارکت
 • ۲-۱-۲- هایپر مارکت نمونه ای از یک مکان تجاری
 • رقابت موجب شکلگیری هایپر مارکتها شد
 • هایپر مارکتها در اروپا
 • هایپر مارکتهای آمریکا.
 • مراکز خرید، عنصر مهم تشکیل دهنده فضای شهری
 • فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در دبي.
 • انواع هایپر مارکت.
 • هایپر مارکت محله ایی.
 • هایپر مارکت منطقه ایی
 • هایپر مارکت شهری.
 • هایپر مارکت یا مگا مال
 • هایپر مارکت از جلو.
 • به سرعت وارد مجموعه شوند
 • هایپر مارکت با زاويه
 • دور را جلب نماید
 • ورودی هایپر مارکت.
 • ۳-۱-۲- هایپر مارکت ، نسل سوم بازار
 • ۴-۱-۲- رقابت موجب شکلگیری فروشگاههای زنجیره اییها شد
 • ۵-۱-۲- فروشگاههای زنجیره اییها در اروپا
 • ۶-۱-۲- فروشگاههای زنجیره ایی های تهران.
 • ۲-۲- مراکز خرید، عنصر مهم تشکیل دهنده فضای شهری
 • ۱-۲-۲- رسيدن به بنا.
 • ۲-۲-۲- پرسش به بنا.
 • ۳-۲-۲- ورودي.
 • – بررسی و تحلیل نمونه های خارجی و داخلی

مرکز آبردين (Aberdeen ).

 • ۱-۳- مجموعه (BERCY2)
 • ۱-۱-۳- پانل‌هاي فولادي پوشاننده
 • ۲-۱-۳- ساختمان‌هاي پيانو
 • ۳-۱-۳- هایپر مارکت شبكه‌ي سازه‌اي (بتن)
 • برش طولی از بخش تجاری
 • برش طولی از مجموعه
 • ۲-۳- هایپر مارکت زيست‌خاور
 • ۱-۲-۳- همجواریها
 • ۲-۲-۳- ورودی مجموعه
 • ۳-۲-۳- فضاهای ارتباطی طبقه همکف
 • ۴-۲-۳- فضاهای ارتباطی طبقه ۱-.
 • هايپر ماركت نصف جهان..
 • ۴- استاندارد ها و ضوابط هایپر مارکت
 • ۴-۱- تعريف كاربري هایپر مارکت
 • ۲-۴- كاربري هایپر مارکت
 • ۱-۲-۴- هایپر مارکت رده محله
 • ۲-۲-۴- هایپر مارکت رده ناحيه
 • ۳-۲-۴- هایپر مارکت رده منطقه
 • ۴-۲-۴- هایپر مارکت رده حوزه
 • ۵-۲-۴- هایپر مارکت رده  شهر و فراتر
 • ۳-۴- اراضي و مناطق هایپر مارکت
 • ۴-۴- ضوابط كلي طراحي ساختمانهاي عمومي.
 • ۱-۴-۴- وروديها
 • ۲-۴-۴- راهرو
 • ۳-۴-۴- سطح شيبدار
 • ۴-۴-۴- آسانسور
 • ۵-۴- ضوابط دسترسيها
 • ۱-۵-۴- كاربري هایپر مارکت مختلط مقياس محله.
 • ۲-۵-۴- كاربريهاي هایپر مارکت مختلط مقياس ناحيه و منطقه
 • ۳-۵-۴- كاربري هایپر مارکت مختلط و مستقل منطقه و شهر.
 • انواع مجموعه هاي تجاري و بخش هاي تشكيل دهنده آن
 • احكام و معيارهاي نظري طراحي.
 • مباني طراحي المانهاي مهم مراكزخريد
 • ساختمانهاي مستاجرين.
 • جايگاه حركت پياده
 • تسهيلات اجتماعي.
 • ملاحظات اصلي در طراحي مراكز خريد
 • جلب عناصر تجارت..
 • دسترسي مشتريان.
 • ورودي ها
 • سير كولاسيون در مراكز تجاري..
 • ويژگي هاي فضاها
 • سيركولاسيون داخلي.
 • نورگيري در مراكز تجاري..
 • انعطاف پذيري مراكز تجاري..
 • ستون بندي واسكلت در مراكز تجاري..
 • عمق ساختمان تجاري..
 • ويترين در مراكز تجاري..
 • آبنما در مراكز تجاري.
 • فضاي سبز در مراكز تجاري.
 • تهويه در مراكز تجاري
 • انسان وطبيعت
 • شهر و طبيعت.
 • فضاي باز شهري
 • ۶-۴- تفكيك اراضي هایپر مارکت
 • ۱-۶-۴- تفكيك اراضي هایپر مارکت مختلط
 • ۲-۶-۴- تفكيك اراضي هایپر مارکت مستقل
 • ۳-۶-۴- بررسي تراكم ساختماني هایپر مارکت مختلط در مراكز ناحيه و منطقه

۷-۴- استانداردهاي طراحي مجتمع هاي هایپر مارکت

 • ۱-۷-۴- ارتفاع طبقات
 • لابی هایپر مارکت
 • ۲-۷-۴- دربهاي ورود
 • ۳-۷-۴- دربهاي خروج
 • ۴-۷-۴- ظرفيت كريدور
 • ۵-۷-۴- پلكانها
 • ۶-۷-۴- نقاله مسافرتي
 • ۷-۷-۴- آسانسور
 • ۸-۷-۴- سطح شيبدار
 • ۸-۴- ساختمان هاي اداري در بخش واحد تجار
 • ۱-۸-۴- روابط
 • ۲-۸-۴- ساختار اداره
 • ۳-۸-۴- پاركينگ ها
 • ۴-۸-۴- بانك
 • ۵-۸-۴- رستورانها
 • ۶-۸-۴- خرده فروشيها
 • ۷-۸-۴- فروشگاههاي مواد غذايي

تحلیل موقعیت سایت

 • ۱-۵- موقعيت استان گلستان
 • ۱-۱-۵- ناحيه كوهستاني
 • ۲-۱-۵- ناحيه كوهپايه و دامنه
 • ۳-۱-۵- ناحيه دشتي
 • ۲-۵- آب و هوا
 • ۱-۲-۵- عناصر آب و هوا
 • ۲-۲-۵- انواع آب و هوا
 • ۲-۲-۵- دما
 • ۳-۵- جغرافياي انساني استان
 • ۱-۳-۵- تاريخچه ي سكونت
 • ۲-۳-۵- سكونتگاه ها
 • ۴-۵- درآمد اقتصادي روستاييان
 • ۵-۵- تقسيمات سياسي استان
 • ۶-۵- منابع آب استان
 • ۱-۶-۵- آب‌هاي سطحي
 • ۲-۶-۵- رودهاي استان
 • ۳-۶-۵- درياچه‌ها
 • ۷-۵- جنگل‌ها و مراتع استان
 • ۸-۵- مخاطرات طبيعي
 • ۱-۸-۵- سيل
 • ۲-۸-۵- خشك سالي
 • ۳-۸-۵- حركات دامنه‌اي (لغزش) و فرسايش
 • ۹-۵- جمعيت استان
 • ۱-۹-۵- رشد جمعيت در استان
 • ۲-۹-۵- مهاجرت‌هاي داخلي استان
 • ۱۰-۵- گردشگري در استان
 • ۱-۱۰-۵- جاذبه‌هاي جهانگردي در استان گلستان

۱-۶- پيشينة تاريخي شهرستان گنبد كاوس

 • ۲-۶- موقعيت جغرافيايي شهر و اطراف آن
 • ۳-۶- عوامل طبيعي- عوامل زميني- وضع توپوگرافي و شيبهاي اصلي مؤثر در طرح جامع
 • ۴-۶- مسائل كلي زمين شناسي
 • ۱-۴-۶- جنس خاك
 • ۲-۴-۶- زلزله
 • ۳-۴-۶- آب‌هاي زيرزميني
 • ۵-۶- اطلاعات و آمار
 • ۱-۵-۶- جمعيت ادواري شهرستان گنبد كاووس.

۱-۷- سبک رازی در معماری اسلامی ایرانی

 • ۱-۱-۷- معماري
 • ۲-۱-۷- نيارش
 • ۲-۷- برج قابوس نماد فرهنگ، عظمت وشکوه ایرانی
 • ۱-۲-۷- برج قابوس ( مقبره قابوس بن وشمگير )
 • ۲-۲-۷- گنبد قابوس.
 • ۳-۲-۷- مختصري درمورد شهر جرجان
 • ۴-۲-۷- گنبد قابوس در زمان كميسيون ايران و روس.
 • ۵-۲-۷- مشخصات بنا
 • ۶-۲-۷- تعميرات بنا
 • ۷-۲-۷- مصالح بنا
 • ۸-۲-۷- نحوة اجراي ساختمان اين بنا
 • ۹-۲-۷- شيوه معماري بنا
 • كاهش اتلاف حرارت ساختمان
 • محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب.
 • بهره گيري از نوسان روزانه دماي هوا
 • استانداردومباني مطالعاتي فضاها وبرنامه فيزيكي
 • بررسي استاندارد و مباني مطالعاتي فضاها
 • واحدهاي تجاري.
 • لابي تجاري
 • خرده فروشي ها
 • فروشگاه هاي مواد غذايي.
 • رستوران ها
 • بخش اداري.
 • فضا براي مبلمان و اثاثيه:
 • بانك.
 • – پله.
 • پله برقي
 • – آسانسور.
 • سيستم هاي فراخواني آسانسور.
 • راههاي فرار از آتش…

تبيين موضوع.

 • اهداف طرح.
 • اهداف كلي در مقياس مياني
 • اهداف كلي در مقياس خرد
 • عوامل شكل دهنده به طرح
 • معرفي فضاهاي مجموعه
 • بخش تجاري
 • بازارچه
 • پاركينگ.
 • فضاهاي تاسيساتي و خدماتي
 • رستوران
 • پارك
 • منابع و ماخذ :

از مطالعات طراحی هایپرمارکت ارائه شده می توان به عنوان بهترین منبع در زمینه طراحی معماری هایپرمارکت ها استفاده کرد. می توانید برای دانلود انواع رساله معماری به قسمت فروشگاه معماری وب سایت سازه کد مراجع کنید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رساله طراحی هایپر مارکت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 + 12 =

تمامی حقوق این وبسایت برای سازه کد محفوظ می باشد