رساله معماری خانه خط و خوشنویسی

تومان25,000

توضیحات

این قسمت از بزرگترین فروشگاه معماری سازه کد را به دانلود مطالعات طراحی خانه خط و خوشنویسی اختصاص دادیم. که حاوی اطلاعاتی کامل در زمینه استانداردها و ضوابط طراحی خانه خط و خوشنویسی را شامل می شود. این اطلاعات تحت عنوان رساله معماری خانه خط و خوشنویسی تقدیم حضورشما عزیزان همراه شده است. لازم به ذکر است این اطلاعات به صورت Word و در ۱۴۵ صفحه گرداوری شده است. جزئیات بیشتر در مورد رساله معماری خانه خط و خوشنویسی به شرح زیر می باشد.

دانلود کاملترین مطالعات طراحی خانه خط و خوشنویسی

دانلود کاملترین مطالعات طراحی خانه خط و خوشنویسی

فهرست مطالب رساله معماری خانه خط و خوشنویسی :

فصل اول : کلیات پژوهش

 • مقدمه
 • ۱-۱ دلایل انتخاب موضوع
 • ۱-۲ تعریف مسأله
 • ۱-۳-پرسش های محوری
 • ۱-۴- هدف از اجرای این  پروژه
 • ۱-۵-روش های اجرای پروژه
 • نتیجه گیری

فصل دوم :مبانی نظری

 • ۲-۱- مقدمه
 • ۲-۲- مفاهيم فرهنگي معماري ايراني
 • هندسه يا انتظام هندسي
 • طبيعت
 • خلوت
 • انعطاف پذيري
 • سلسله مراتب
 • شفافيت
 • ايهام و تداعي
 • نتیجه‌گیری

فصل سوم :شناخت موضوع

 • ۳-۱- تاریخچه‌ی انواع خطوط
 • ۳-۱-۱- کوفی
 • ۳-۱-۲- کوفی معقلی
 • ۳-۲- اقلام سته
 • ۳-۲-۱- محقق
 • ۳-۲-۲- ریحان
 • ۳-۲-۳- ثلث
 • ۳-۲-۴- نسخ جدید
 • ۳-۲-۵- توقیع
 • ۳-۲-۶- رقاع
 • ۳-۲-۷- خط غبار
 • ۳-۳- خطوط ویژه ایرانیان
 • ۳-۳-۱- تعلیق
 • ۳-۳-۲- نستعلیق
 • ۳-۳-۳- شکسته نستعلیق،شکسته
 • ۳-۴- تصویر و تصور در خط
 • ۳-۵- خوشنویسی قرآنی
 • ۳-۶- خوشنویسی و قالی
 • ۳-۷-کتیبه‌نگاری و معماری
 • ۳-۸- حس آمیزی خطوط اسلامی
 • ۳-۹- خوشنویسی وهنرهای بصری
 • ۳-۱۰- خط و بیان هنری
 • ۳-۱۰-۱- خوشنویسی و زبان
 • ۳-۱۱- تقسیمات طلایی و خوشنویسی
 • ۳-۱۲- نقاشی خط

فصل چهارم : شناخت اقلیمی

 • ۴-۱-بررسی موقعیت وجایگاه (شهرستان تیکانتپه)تکاب
 • ۴-۱-۱- موقعیت جغرافیایی شهرستان تیکان تپه )تکاب(
 • ۴-۲- وجه تسمیه نام شهرستان ” تیکان تپه”
 • ۴-۳- موقعیت طبیعی و تاریخی شهر تیکان تپه )تکاب(
 • ۴-۴- بررسی وضعیت جغرافیایی منطقه
 • ۴-۵- بررسی جغرافیایی استان آذربایجان غربی
 • ۴-۵-۱- بررسی زمین شناسی و خاک استان آذربایجان غربی
 • ۴-۶- مشخصات کوههای استان آذربایجان غربی
 • ۴-۶-۱- کوههای آذربایجان به ۶ گروه تقسیم می شوند
 • – کوهستان ارسباران یا قراجه داغ
 • – رشته کوه سبلان- جلفا
 • – رشته کوه سهند – ابرقوش
 • – کوهستان قره داش یا تکاب
 • ۴-۷- وضعیت آب وهوا و اقلیم استان آذربایجان غربی
 • ۴-۷-۱- توده هوای سرد شمالی
 • ۴-۷-۲- توده هوای قطبی سیبری
 • ۴-۷-۳- توده هوای قطبی بحری
 • ۴-۷-۴- توده هوای حاره بحری
 • ۴-۸- بادها
 • ۴-۹- درجه حرارت
 • ۴-۱۰- آثار تاریخی و اماکن دیدنی تکاب
 • ۴-۱۰-۱-زندان سلیمان
 • ۴-۱۰-۲- زندان برنجه
 • ۴-۱۰-۴- قلعه بردینه
 • ۴-۱۰-۳- زندان نبی کندی
 • ۴-۱۰-۵- چملی گلی
 • ۴-۱۰-۶- چشمه تخت سلیمان
 • ۴-۱۱- پوشش گیاهی غالب در سطح شهرستان
 • ۴-۱۱-۱- جنگل را می توان به دو گروه اصلی دسته بندی نمود
 • ۴-۱۱-۲- گیاهان خود به سه دسته تقسیم می شود
 • ۴-۱۲- ویژگیهای آب وهوای شهرستان تیکان تپه
 • ۴-۱۳- نتیجه گیری مطالعات اقلیمی

فصل پنجم : ضوابط طراحی

 • ۵-۱- ضوابط وکاربریهای مجموعه فرهنگی
 • ۵-۱-۱- ضوابط و معیارهای طراحی مراکز فرهنگی
 • ۵-۲- گالری‌ها
 • ۵-۲-۱- ساختار عمومی گالری‌ها
 • ۵-۲-۲- ترتیب قرار گیری اشیاء
 • ۵-۲-۳- نورپردازی گالری‌ها
 • الف) نورپردازی طبیعی (نور روز)
 • ب) نور پردازی جانبی(افقی)
 • ج).نور پردازی مصنوعی
 • ۵-۳- حرکت و دسترسی گالری‌ها
 • ۵-۴- تنظیم شرایط محیطی
 • ۵-۵- تهویه‌ی مطبوع
 • ۵-۶- آکوستیک
 • ۵-۷- حریق
 • ۵-۸- ساختار عمومی فضاهای نمایشی
 • ۵-۹- شکل و انواع مختلف صحنه ی نمایش
 • ۵-۱۰- شیب سالن نمایش
 • ۵-۱۱- صندلی تماشاگر
 • ۵-۱۲- اتاق رختکن(تنفس بازیگران)
 • ۵-۱۳- اتاق سخنرانی
 • ۵-۱۴- نور پردازی صحنه
 • ۵-۱۵- آکوستیک
 • ۵-۱۶- ایمنی از حریق
 • ۵-۱۷- استانداردهای موزه
 • ۵-۱۷-۱- گالری‌ها
 • ۵-۱۸- آمفی تئاتر
 • ۵-۱۹- کتابخانه
 • ۵-۲۰- اداری
 • ۵-۲۱- آموزشی
 • ۵-۲۲- انبار
 • ۵-۲۳- پارکینگ
 • ۵-۲۴- تاسیسات
 • ۵-۲۵- بررسی نمونه های موجود
 • ۵-۲۵-۱ فرهنگ سرای نیاوران
 • ۵-۲۶- بررسی از نظر اقليم
 • ۵-۲۷- بررسی بنا
 • ۵-۲۸- ورودی

فصل ششم : برنامه ریزی طرح

 • ۶-۱- شناخت بستر طرح
 • ۶-۱-۱- موقعیت استقرار سایت در شهر
 • ۶-۲- شناخت ویژگی های سایت
 • ۶-۳- دسترسی به سایت
 • ۶-۴- دلایل انتخاب سایت
 • ۶-۵- تحلیل سایت
 • ۶-۵-۱- قرارگیری سایت در مقابل باد وباران
 • ۶-۵-۲- جهت گیری درمقابل آفتاب
 • ۶-۵-۳- همجواری ها
 • برنامه فیزیکی طرح

بخش هفتم :طراحی

 • ۷-۱- روند طراحی
 • ۷-۱-۱-کانسپت ونحوه رسیده به طرح
 • ۷-۲- ایده های طراحی
 • ۷-۲-۱- طرح شماره ۱
 • ۷-۲-۲- طرح شماره۲
 • ۷-۲-۳- طرح شماره۳
 • پلان های معماری
 • ۷-۳- تصاویری از طرح نهایی
 • منابع و ماخذ

فهرست تصاویر

 • تصویر(۳-۱)- خط کوفی اولیه
 • تصویر (۳-۲)- سیستم نقطه گذاری ابن مقله
 • تصویر(۳-۳)- خط محقق، بایسنقر میرزا
 • تصویر(۳-۴)- خط توقیع
 • تصویر(۳-۵)- خط تعلیق محمدکاظم اصفهانی
 • تصویر (۳-۶): میرعمادالحسنی
 • تصویر (۳-۷) :سلطانعلی مشهدی
 • تصویر(۳-۸)- کوفی شرقی، ۱۰۵۰ م
 • تصویر(۳-۹)- فرش به خط نستعلیق یازدهم / هفدهم
 • تصویر(۳-۱۰)-قالیچه دعا، قرن دهم ق
 • تصویر(۳-۱۱)- محراب اولجایتو، اصفهان۷۱۰ق/ ۱۳۰۷م
 • تصویر(۳-۱۲)- کتیبه به خط ثلث، مسجدشیخ لطف الله اصفهان
 • تصویر(۳-۱۳)-آیه۱۸  سوره جن، سرامیک
 • تصویر(۳-۱۴)- تقسیمات طلایی در خط میر عماد
 • تصویر(۳-۱۵)- رضا مافی ۱۳۵۸
 • تصویر(۳-۱۶)- اسرافیل، شیرچی
 • تصویر(۳-۱۷)- جوا بختیاری
 • تصویر(۴- ۱) : نقشه ایران و موقعیت شهرستان تیکان تپه)تکاب( و تخت سلیمان
 • تصویر(۴- ۲)- موقعیت شهرستان تیکان تپه (تکاب) و تخت سلیمان در نقشه راههای ارتباطی آذربایجان
 • تصویر(۴-۳)-  پوشش گیاهی و منظر طبیعی موجود
 • تصویر(۴-۴)- پوشش گیاهی و منظر طبیعی موجود در منطقه
 • تصویر (۵-۱)- ورودی بنا نیاوران
 • تصویر (۵-۲)- محوطه فرهنگسرای نیاوران
 • تصویر (۵-۳)- حیاط مرکزی فرهنگسرای نیاوران
 • تصویر (۵-۴)- درب ورودی حیاط اصلی
 • تصویر (۵-۵)- محوطه حیاط اصلی فرهنگسرای نیاوران
 • تصویر (۵-۶)- نگار خانه فرهنگسرا
 • تصویر (۵-۷)- کتابخانه ی فرهنگسرا
 • تصویر (۶-۱)- همجواری سایت مورد نظر با خیابانهای انقلاب و مخابرات
 • تصویر (۶-۲)- همجواری سایت مورد نظر با خیابانها و اماکن دیگر
 • تصویر (۶-۳)- قرارگیری سایت در مرکز شهر ونحوه دسترسی ها به آن
 • تصویر (۶-۴)- مسیرهای دسترسی به سایت
 • تصویر (۶-۵)- مسیربادهای سرد وپرسوززمستانی وابرهای بارش زا
 • تصویر (۶-۶)- نحوه قرارگیری زمین درمقابل تابش آفتاب
 • تصویر (۶-۷)- همجواری سایت با ساختمانهای دولتی
 • تصویر (۷-۱)- کانسپت طرح
 • تصویر (۷-۲)- طرح اولیه
 • تصویر (۷-۳)- طرح شماره۲
 • تصویر (۷-۴)- اسکیس نهایی
 • تصویر (۷-۵)- پرسپکتیو دید پرنده از کل مجموعه
 • تصویر (۷-۶) – پرسپکتیو دید پرنده از مجموعه
 • تصویر (۷-۷) – سایت طرح به همراه محوطه سازی
 • تصویر (۷-۸) – محوطه سازی با استفاده از فرم حروف
 • تصویر (۷-۹)- نمای اصلی مجموعه (نمای شرقی)
 • تصویر (۷-۱۰) – فضای داخلی راهروی دور سالن همایش
 • تصویر (۷-۱۱) فضای داخلی راهروی دور سالن همایش
 • تصویر (۷-۱۲)- پرسپکتیو دید ناظر از نمای اصلی
 • تصویر (۷-۱۳)- پرسپکتیو دید ناظر از نمای اصلی
 • تصویر (۷-۱۴) – فضای داخلی سالن جلسات
 • تصویر (۷-۱۵)- فضای داخلی لابی اصلی
 • تصویر (۷-۱۶)- دید ناظر از نمای اصلی
 • تصویر (۷-۱۷) – ورودی مجموعه

فهرست جداول

 • جدول (۶-۱) فضاهای بخش اداری
 • جدول (۶-۲) فضاهای بخش آموزشی
 • جدول (۶-۳) فضاهای بخش نمایشگاهی
 • جدول (۶-۴) فضاهای بخش اقامتی
 • جدول (۶-۵) فضاهای بخش سالن همایش
 • جدول (۶-۶) فضاهای بخش خدماتی
 • رساله معماری خانه خط و خوشنویسی

  رساله معماری خانه خط و خوشنویسی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رساله معماری خانه خط و خوشنویسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هشت − هشت =

تمامی حقوق این وبسایت برای سازه کد محفوظ می باشد