رساله موزه هنرهای معاصر با رویکرد معماری مدرن

بررسی ها :

تومان12,900

توضیحات

این بخش از وب سایت سازه کد را به رساله ارشد موزه هنرهای معاصر با رویکرد معماری مدرن اختصاص دادیم. که با فرمت word در ۲۱۸ تقدیم حضورتان شده است. البته در بخش های قبلی نمونه های مختلفی از رساله طراحی موزه را ارائه دادیم. این در حالی است که رساله ارائه شده در این بخش متفاوت از نمونه های قبلی است چرا که با عنوان رساله موزه هنرهای معاصر با زویکرد معماری مدرن ارائه شده است. حال برای آگاهی از جزئیات رساله معماری پیش رو تا انتهای این بخش با وب سایت سازه کد همراه باشید.

رساله طراحی موزه هنرهای معاصر با رویکرد معماری مدرن

در معماری مدرن، کارکرد با ایده‌هایی ترکیب می‌شود که مفاهیم و فرم‌های تاریخی از آن حذف شده‌اند.  بارها پیشگامان معماری مدرن تازگی جهان مدرن را یادآور شدند، و تأکید کردند که اکنون معماری نمی‌تواند با فرم‌های گذشته به کار رود. در این باره، شعار لو کوربوزیه بسیار شناخته شده‌است: «عصر مهمی آغاز شده‌است. روحیه جدیدی به وجود آمده… سنت‌ها و رسوم باعث سرکوب معماری شده‌اند. هدف از پژوهش ارتقاء ﮐﯿﻔﯿﺖ موزه با توجه به معماری مدرن، شناسایی آثار هنری هنرمندان برای عموم، مرکز انتقال افکار بین هنرمندان نمایش سرمایه هنری برای فرهنگ های دیگر، در راستای دستیابی به این اهداف علاوه بر موزه ها نهادهای علمی، فرهنگی و اجتماعی دیگر نیز  همپای موزه ها عمل می­ کنند.

رساله ارشد معماری موزه هنرهای معاصر با رویکرد معماری مدرن

موزه ها به عنوان یک پدیده نو ظهور در دنیای هنر کارکردهای متفاوتی رابرعهده دارند.کارکردهایی از جمله نمایش آثار، نگهداری، آموزش و پژوهش را می توان برشمرد که موزهها را بیش از پیش بهیک نهاد اجتماعی موثر و تاثیرگذار برجنبههای گوناگون جوامع امروزی تبدیل کرده است. موزه نهادی اجتماعی و فرهنگی است از این رو عملکرد آن در دو بخش خدمات اجتماعی و عملکرد فرهنگی مورد بررسی قرار می گیرد. اگر فرهنگ را دستاورد انسان در گذر زمان و میراث هر جامعه بدانیم، توسعه فرهنگی را می‌توان درک ریشه‌ها، کشف هویت و دریافت استمرار تاریخی تعریف کرد. توسعه فرهنگی، جامعه امروز را با میراث گذشته پیوند می‌دهد و این پیوند و وحدت باعث اتکای به نفس و احساس و قدرت و عشق و احترام نسبت به زبان، هنر و سایر عناصر فرهنگی جامعه می‌شود و حرکت به سوی آینده را قدرتمندتر و پربارتر می‌کند. نکته قابل توجه این است که توسعه فرهنگی با سفارش و دستور و شعار اتفاق نمی‌افتد، بلکه نهاد محکمی را می‌طلبد که نشانه‌های گذشته را با تدبیر و ظرافت در برابر نسل حاضر قرار دهد.

فهرست مطالب رساله موزه هنرهای معاصر با رویکرد معماری مدرن شامل:

فصل اول: ادبیات و پیشینه تحقیق

 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • ﭘﺮﺳﺸﻬﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ
 • ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ
 • اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﯿﻖ
 • ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ
 • تعریف موزه
 • جهان
 • نهادینه شدن موزه ها
 • روش ﺗﺤﻘﯿﻖ
 • روش ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت
 • اﺑﺰار ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت
 • روش ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت
 • نتیجه گیری

فصل دوم: کلیات پژوهش

 • مقدمه
 • تعریف موزه مطابق با سازمان بین المللی ایکوم
 • سازمان بین المللی ایکوم
 • تعریف موزه در اسناد ایکوم
 • آیین نامه اخلاقی ایکوم برای موزه ها
 • تاریخچه و پیشینه موزه
 • شکل گیری موزه و باستان شناسی در جهان
 • تاریخچه موزه
 • تاریخچه موزه در جهان
 • معرفی آیکوم
 • تاریخچه موزه‌ در ایران
 • ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻌﻤﺎری
 • ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی در ﻣﻌﻤﺎری
 • ﻣﻔﻬﻮم ﻃﺮاحی
 • ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮوژه ﻣﻌﻤﺎری
 • اصول موردتوجه درموزه ها
 • اهداف موزه
 • عمده فعالیتهای موزه
 • انواع موزه
 • موزه های هنری
 • موزه های هنری مدرن
 • گالریها و مراکز هنرهای معاصر
 • موزه‌های تاریخی
 • موزه‌های علمی
 • موزه‌های تخصصی
 • موزه‌های منطقه‌ای
 • موزه‌های فضای آزاد
 • بناهای تبدیل شده به موزه
 • بناهایی که به عنوان موزه ساخته شده اند
 • معبد ـ موزه‌ها یا کاخ ـ موزه ها
 • موزه‌های جدید
 • از نظر عملکرد
 • ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮﺯﻩ
 • فرهنگ معماری در برابر فرهنگ موزه
 • اصول توسعه صنعت موزه داری در کشور
 • اصول توریسم وگردشگردی
 • محل و ساختمان موزه
 • معرفی سیستم مدرن
 • سیستم ها و فناور یهای مدرن ساختمانی
 • بخشهای مختلف سیستم قاب فولادی سبک نورد سرد: L.S.F. 48
 • اعضای سازه ای سیستم قاب فولادی سبک نورد سرد.
 • اتصالات به سه روش زیر انجام میگیرد
 • بررسی نقاط مثبت سیستم قاب سبک فولادی
 • تفاوتهای سیستم سازه های پیش ساخته سبک با سایر سیستم ها
 • نتیجه گیری

فصل سوم: بررسی چند نمونه موردی

 • مقدمه
 • نمونه داخلی
 • موزه هنرهای معاصر تهران
 • معماری
 • آثار هنری استفاده شده در بنا
 • آثار باغ تندیس
 • گنجینه
 • بخشهای جنبی
 • نمونه خارجی
 •  موزه هنرهای معاصر بیلبائو: 
 • موزه هنر معاصر کیاسما، هلسینکی فنلاند
 • موزه هنر کیمبل ،تگزاس آمریکا
 • تاریخچه موزه کیمبل
 • موزه هنری کیمبل اثر لویی کان
 • نورگیر کلرستوری
 •  موزه گوگنهایم ،نیویورک آمریکا 
 • تاریخچه موزه گوگنهایم
 • موزه گوگنهایم،بیلبائو اسپانیا
 • فرانک گری
 • تأسیسات گرمایش و سرمایش
 • موزه هنر میلواکی
 • تأثیر موزه هنر میلواکی در طراحی
 • جمع بندی و نتیجه گری

فصل چهارم: ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ

 • مقدمه
 • ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان
 • شهرستان همدان
 • موقعیت جغرافیایی استان
 •  ویژگی های اقلیمی و تاثیرات آن بر بافت و معماری
 •  وضعیت زمین شناسی و زلزله در منطقه
 • حرارت و برودت
 • رطوبت نسبی
 • بارندگی
 • باد
 •  انواع باد
 • سرعت وزش باد (متر بر ثانیه) در سالهای ۱۳۸۵ ـ ۱۳۷۶٫
 • جدول ۲-۴سرعت وزش باد مأخذ: کتاب اقلیم و معماری، نوشته مرتضی کسمایی هواشناسی همدان،سال
 • نمودار جهت و سرعت وزش باد در ماههای مختلف سال
 • شهر از نظر زمین‌شناسی
 • بررسی حد آسایش در اقلیم همدان
 • تابش خورشید
 • منابع طبیعی و پوشش گیاهی
 • ویژگی های معماری منطقه
 • راهکارهایی در طراحی اقلیمی
 • مکان انجام پروژه:
 • دلایل انتخاب سایت
 • زمان اجرای پروژه 
 • شیب و توپوگرافی سایت

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠم: استانداردها

 • مقدمه
 •  استانداردهای فضایی
 • نگهداری
 • مشخصات فیزیکی فضای نمایش
 • نورپردازی در موزه 
 • استانداردهای کلی
 • مقدمه
 • شبکه های طراحی
 • ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﻋﻤﻮدی
 •  ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺷﮑﻞ دﻫﯽ افقی
 • ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺛﺎﺛﯿﻪ
 • ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ
 • تعیین ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮای ﻓﻀﺎﻫﺎی ﮐﺎر
 • ﻣﺒﻠﻤﺎن ﻓﻀﺎی موزه هنرهای معاصر
 • ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﻀﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات
 • ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
 • ﻓﻀﺎﻫﺎی داﺧﻠﯽ
 • ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﻞ و ﻣﯿﺪان ﮐﺎر از دﯾﺪﮔﺎه آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮی
 • دمای محیط.
 • ﺳﺮوﺻﺪا 
 • رﻧﮓ
 • بافت
 • دﯾﺪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و داخلی
 • فرم
 • آکوستیک
 • ﺗﺎﺛﯿﺮﻫﺎی رواﻧﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر
 • -بررسی ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت موزه هنرهای معاصر
 • ﮐﻮﻟﺮ ﮔﺎزی
 • روشنایی
 • فاضلاب.
 • سرانه ها و لیست فضاهای مورد نیاز پروژه

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی: ﻓﺼﻞ ششم: روﻧﺪ ﻃﺮاﺣﯽ

 • مقدمه
 • بررسی اهداف
 •  اصول طراحی
 • ﺳﺎیتهای ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
 • سایت پیشنهادی اول
 • سایت پیشنهادی دوم
 • ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻨﺘﺨﺐ
 • ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
 • منابع و مراجع
 • منابع فارسی
 • منابع اینترنتی

رساله موزه هنرهای معاصر با رویکرد معماری مدرن پیش رو حاوی اطلاعاتی کامل در رابطه با استانداردهای طراحی موزه با رویکرد معماری مدرن ،برنامه فیزیکی ، تحلیل نمونه موردی و … می باشد که با دانلود این رساله تمامی این اطلاعات با فرمت WORD در ۲۱۸ صفحه را در اختیار خواهید داشت که نه تنها می‌توان از آن به عنوان منبع مطالعاتی در زمینه طراحی معماری موزه با رویکرد معماری مدرن مورد استفاده قرار داد همچنین میتوان به عنوان رساله کامل دانشجویی نیز مورد استفاده دانشجویان قرار گیرد.


موضوعات مشابه:

کاملترین پاورپوینت موزه هنرهای معاصر تهران

طرح نهایی موزه جنگ (اتوکد، رویت، رندر، پوستر، psd)

کاملترین رساله موزه آثار باستانی

پاورپوینت موزه هنرهای مدرن سانفرانسیسکو

پروژه طراحی موزه گیاه شناسی (اتوکد، رندر، ۳d، پوستر، psd، pdf)

پروژه طراحی موزه صنایع دستی (اتوکد، رندر، رساله، پرسپکتیو، ماکت)

۳ نمونه پروژه کامل موزه (dwg، revit، پوستر)


 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رساله موزه هنرهای معاصر با رویکرد معماری مدرن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + 13 =

تمامی حقوق این وبسایت برای سازه کد محفوظ می باشد