دانلود پایان نامه مدرسه ابتدایی

تومان12,878

توضیحات

این بخش از بزرگترین وب سایت معماری _ سازه کد را به مطالعات معماری مدارس ابتدایی اختصاص دادیم. مطالعات کاملی در رابطه به اصول، استانداردها و ضوابطی که در رابطه با طراحی معماری مدارس ابتدایی را گرداوری کرده ایم و آن را تحت عنوان رساله مدرسه ابتدایی در اختیار شما عزیزان همراه قرار دادیم. لازم به ذکر است این مطالعات به صورت Word با ۱۶۰ صفحه می باشد. قبل از دانلود پایان نامه مدرسه ابتدایی لازم است اطلاعاتی در مورد این رساله معماری داشته باشید در ادامه این بخش به ذکر این اطلاعات می پردازیم.

دانلود کاملترین مطالعات معماری مدرسه ابتدایی

دانلود کاملترین مطالعات معماری مدرسه ابتدایی

فهرست مطالب رساله مدرسه ابتدایی :

فصل اول : بیان موضوع

 • ۱-عنوان و مقدمه
  بيان مساله و ضرورت طراحي-۲
  ساختار تحقیق -۳
 • اهداف طراحی -۴

فصل دوم : مطالعات پایه

 • ۱-تعریف آموزش و پرورش دوره ابتدایی
 • ۲-اهداف آموزش و پرورش  دوره ابتدایی
 • ۳-آموزش و پرورش در دوره باستان
 • ۴-آموزش و پرورش در دوره معاصر ایران
 • ۵-اهمیت آموزش و پرورش دوره ابتدایی
 • ۶-تاریخ آموزش در اسلام
 • ۷-مدرسه در دوره اسلام
 • ۸-آموزش و پرورش و نظریه تفسیری مایکل یانگ
 • ۹-موضوع های اصلی مورد توجه در رهیافت تفسیری آموزش و پرورش
 • ۱۰-آموزش و اهداف آن
 • ۱۱-مراحل آموزش
 • ۱-۱۱روش گفتاری
 • ۲-۱۱بحث گروهی
 • ۳-۱۱روش نمایشی
 • ۴-۱۱روش آزمایشگاهی
 • ۵-۱۱آموزش گروهی
 • ۶-۱۱روش آموزش انفرادی
 • ۱۲-بررسی دوره آموزش ابتدایی در ۵ کشور :
 • ۱-۱۲ژاپن
 • ۲-۱۲هنوستان
 • ۳-۱۲ترکیه
 • ۴-امریکا
 • ۵-۱۲مالزی
 • ۱۳-سیر تحول مدارس در چهار فصل تاریخی ایران:
 • ۱-۱۳پیش از اسلام
 • ۱-۱-۱۳آیین زرتشت
 • ۲-۱-۱۳نفوذ فرهنگ و تمدن یونانی
 • ۳-۱-۱۳ظهور ونفوذ مسیحیت در ایران
 • ۲-۱۳ابتدای دوران اسلامی(سلجوقیان تا تیموریان)
 • ۱-۲-۱۳روش تدریس حلقه
 • ۳-۱۳عصر صفویان
 • ۱-۳-۱۳سازماندهی آموزش
 • ۲-۳-۱۳مدارس صفوی(بررسی کالبدی)
 • ۴-۱۳دوران معاصر
 • ۱-۴-۱۳مقطع و برنامه آموزشی
 • ۲-۴-۱۳اهداف و مقاطع آموزش
 • ۳-۴-۱۳محتوای آموزش
 • ۴-۴-۱۳منظور و انگیزه های آموزش
 • ۱۴-مدارس سنتی
 • ۱۵مدارس وزارتخانه ها
 • ۱۶مدارس خارجیان
 • ۱۷-مدارس دخترانه و تاریخچه آن:
 • ۱-۱۷مدرسه دوشیزگان
 • ۲-۱۷مدرسه ناموس
 • ۳-۱۷مدرسه پرورش
 • ۱۸مدارس دخترانه و ویژگی های خاص آن
 • ۱۹-روانشناسی در معماری مدارس
 • ۱-۱۹ایمنی روانی در مدارس
 • ۱-۱-۱۹توجه به اصول روانشناسی در معماری
 • ۲-۱-۱۹امنیت در فضای آموزشی
 • ۲۰-مناسب سازی ساختمانهای مدرسه
 • ۲۱-ویژگیهای معماری مدارس
 • ۱-۲۱ضوابط و استانداردهای طراحی مدارس
 • ۱-۱-۲۱آیین نامه ها
 • ۲-۱-۲۱عوامل آسیب زا در مدارس
 • ۳-۱-۲۱ضوابط و طراحی فضای آموزشی
 • ۴-۱-۲۱روش ها ی نوین در طراحی مدارس
 • ۵-۱-۲۲روشنایی در مدارس
 • ۲۲-مفهوم وکارکرد فضای باز در مدارس سنتی و جدید
 • ۱-۲۲نگره کلاسیک و الگوی آموزش تجربی در فضای باز
 • ۲-۲۲نگره مدرن و الگوی آموزش تجربی در فضای باز
 • ۳-۲۲نگره سنتی و الگوی عملکردی فضای باز در مدارس قدیمی اسلامی
 • ۲۳-ضرورت ایجاد فضای باز در مدارس
 • ۱-۲۳استانداردهای فضای سبز در مدارس
 • ۲-۲۳مکان یابی و طراحی فضای بازی برای کودکان
 • ۳-۲۳عناصر تشکیل دهنده فضای بازی کودکان
 • ۴-۲۳اصول طراحی زمین های بازی کودکان
 • ۲۴-بهداشت در مدارس
 • ۲۵-تأثیر اقلیم های چهارگانه بر معماری مدارس
 • ۱-۲۵اقلیم سرد
 • ۱-۱-۲۵ویژگی اقلیمی
 • ۲-۱-۲۵نیازهای حرارتی
 • ۳-۱-۲۵راهبردهای طراحی
 • ۴-۱-۲۵اندازه سایبان و پنجره ها
 • ۵-۱-۲۵مصالح و ساختمان
 • ۶-۱-۲۵رنگ سطوح خارجی
 • ۲-۲۵اقلیم گرم و خشک
 • ۳-۲۵اقلیم گرم و مرطوب
 • ۴-۲۵اقلیم بارانی

فصل سوم : کودک

 • ۱-پیمان نامه جهانی کودک
 • ۲-نیازهای اساسی کودک
 • ۳-مراحل رشد کودک
 • ۴-بحث روانشناسی کودک
 • ۵-کودک ورنگ
 • ۶-آموزش یادگیری در کودکان
 • ۷-مراحل یادگیری در کودکان
 • ۸-کودک- معماری –فضا
 • ۹-مکان مناسب برای کودک

فصل چهارم : مطالعات تطبیقی

 • بررسي نمونه‌هاي داخلي  -۱
  -مدرسه چهارباغ اصفهان۱-۱
  مدرسه خان شیراز-۲-۱
  بررسي نمونه‌هاي خارجي-۲
  Chugach Optional Elementary School2-1
 • Clearview Elementary School2-2

فصل پنجم : مطالعات زمینه

 • مطالعات زمينه
  ۱-ویژگی جغرافیایی شهرستان بوکان
 • ۱-۱حدود شهرستان بوکان در استان آذربایجان غربی
 • ۲-ویژگی سیاسی و اداری شهرستان بوکان
  ۳-ویژگی جغرافیای طبیعی شهرستان بوکان
 • ۱-۳موقعیت و حدود و وسعت شهرستان بوکان
 • ۲-۳نقشه بررسی وضعیت توپوگرافی شهرستان بوکان
 • ۳-۳کوههای شهرستان بوکان
 • ۴-۳دشت های شهرستان بوکان
 • ۵-۳دره های شهرستان بوکان
 • ۶-۳غارهای شهرستان بوکان
 • ۴-آبهای سطحی شهرستان بوکان
 • ۵-زمین شناسی شهرستان بوکان
 • ۱-۵لرزه خیزی
 • ۲-۵خاک شناسی شهرستان بوکان
 • ۶-پوشش گیاهی شهرستان بوکان

فصل ششم : معرفی سایت پروژه

 • ـ عوامل مهم و تأثير گذار در مكان يابي سايت آموزشي۱
 • سایت معرفي -۲
  وضعيت فيزيكي زمين  اندازه‌هاي سايت۲-۱-
  موقعيت مكاني به لحاظ كاربري‌هاي اطراف۲-۲
  دسترسي‌هاي پيرامون سايت و وضعيت ترافيكي آن۲-۳-

فصل هفتم : مبانی طراحی معماری پروژه

 • -مباني نظري خاص طرح۱
  روند طراحي -۲
  لكه هاي پيشنهادي-۳
  احجام پيشنهادي-۴
  دياگرام توجيه طرح پروژه -۵

قسمت کوتاهی از رساله و مطالعات معماری مدرسه ابتدایی :

وقتی فلسفه آموزشی ما بعد از گذشت قریب به ۱۰۰ سال هنوز تغییر چندانی نکرده است وهمان معلم محوری است به طبع آن در معماری مدارسمان مدل کلاس محوری را خواهیم داشت و اساسا کلاسِ درس مهم ترین فضا در مدرسه خواهد بود بی آنکه بدانیم این مدل سالهاست منسوخ شده و بازدهی آموزشی را تا حد زیادی پایین می آورد . در سالهای اخیر ، دست اندرکاران حوزه های آموزشی نیک دریافته اند که فلسفه آموزشی معلم محوری دیگر جوابگوی نیاز های یادگیرندگان قرن جدید نیست و ما شاهد تغییرات زیادی در روشهای تدریس در جهان و ایران بلاخص مدارس خوب تهران و دیگر ابر شهر ها هستیم…………

مطالعات معماری مدرسه ارائه شده نمونه کامل رساله معماری است. می توانید برای مشاهده انواع رساله معماری با موضوعات مختلف به قسمت فروشگاه معماری سازه کد مراجع کنید.

دانلود پایان نامه مدرسه ابتدایی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه مدرسه ابتدایی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

17 − دو =

تمامی حقوق این وبسایت برای سازه کد محفوظ می باشد