رساله پژوهشگاه انرژی های نو

تومان69,966

توضیحات

مطالب ارائه شده در این بخش از وب سایت سازه کد به مطالعات معماری پژوهشکده انرژی های نو و تجدیدپذیر اختصاص دارد که با عنوان رساله پژوهشگاه انرژی های نو  تقدیم حضور شما عزیزان شده است لازم به ذکر است رساله پیش رو به صورت word با ۳۸۵ صفحه ارائه شده که در ادامه به جزئیات و مطالب آن بیشتر آشنا خواهید شد.

رساله و مطالعات معماری پژوهشگاه انرژی های نو و تجدید پذیر

قبل از طراحی پژوهشکده انرژی های نو لازم است اطلاعات و مطالعات معماری در رابطه با آن داشت. از این رو در راستای ارائه فایل و پروژه های مورد نیاز دانشجویان تمامی اطلاعات و مطالعات معماری مرکز تحقیقات و انرژی های نو را جمع آوری کرده و به صورت رساله پژوهشکده انرژی های نو در اختیار شما عزیزان قرار داده شده است که به جرات می توان گفت نمونه کامل مطالعات معماری مرکز تحقیقات انرژی های نو و تجدید پذیر است که در قسمت مربوط به رساله معماری در وب سایت سازه کد ارائه شده است.

رساله مرکز تحقیقات انرژی های نو 

اين پژوهش ضمن بررسي منابع انرژي و روش هاي بهره وري از انرژي هاي تجديدپذير در ساختمان، شرايط اقليمي شهر اصفهان را نيز تحليل نموده و راهبردها و راهکارهاي مربوط به کاهش مصرف انرژي و بهره وري از انرژي هاي تجديدپذير در اين شهر را ارائه مي دهد.

در ادامه نتايج حاصله در پروژه اي با مقياس ملي، با عنوان مرکز پژوهش هاي انرژي هاي نو ، نقش آفرين خواهد شد. اين پروژه ضمن دستيابي به نتايج واقعي در زمينه استفاده از انرژي هاي نو ، به عنوان عنصري نمادين، در جهت دوستي با کره زمين و به عنوان شاخصه بهره وري از انرژي هاي پاک در شهر اصفهان جلوه گر خواهد شد. تبيين ضرورت بحث انرژي در ساختمان ها، آشنايي با منابع انرژي و کاربرد آن در بخش ساختمان، آشنايي با راهکارهاي کاهش مصرف انرژي در ساختمان، ارائه راهبردهاي کلان کاهش مصرف انرژي و تعيين راهکارهاي مربوط به استفاده از انرژي هاي پاک، از جمله اهداف اين پژوهش بوده است.

فهرست مطالب رساله پژوهشگاه انرژی های نو :

 • چکیده

فصل اول مبانی نظری (معماری پایدار)

 • معماری پایدار
 • هدف پژوهشکده
 • انرژی های نو
 • الگوی پایداری
 • جایگاه معماری در حال حاضر
 • اصول معماری پایدار
 • معماری سنتی ایران و معماری پایدار
 • طراحی اقلیم
 • اصول طراحی پایدار در معماری سنتی ایران و معماری پایدار
 • طراحی اقلیمی
 • تعاریف پایه از پژوهشگاه
 • انرژی باد
 • پتانسیل انرژی بادی در ایران
 • انرژی خورشیدی
 • پتانسیل انرژی خورشیدی در ایران
 • انرژی زمین گرمایی
 • انرژی خورشیدی
 • اهداف و سیاست ها
 • فعالیت ها
 • پردیس پژوهش و توسعه صنایع بالادستی نفت
 • حوزه اکتشاف
 • حوزه تولید بهره برداری و توسعه میادین
 • حوزه‌های عمومی
 • پژوهشکده علوم زمین
 • معرفی پژوهشگاه
 • گروه‌های پژوهشی
 • معرفی پژوهشکده
 • گروه‌های پژوهشی
 • پژوهشکده مطالعات
 • مخازن و توسعه میادین
 • معرفی پژوهشکده
 • گروههای پژوهشی
 • اهداف عمده طراحی اقلیمی
 • اصول طراحی اقلیمی بناها در اقلیم سرد
 • چیدمان
 • جهت گیری و تناسبات بنا
 • اجزای بنا و سقف

فصل دوم: کلیات انرژی

 • شکافت هسته ای
 • ساخت هسته ای
 • منابع تجدید پذیر انرژی
 • انرژی باد
 • انرژی زیست توده
 • انرژی برق آبی
 • انرژی زمین گرمایی
 • هیدروژن

فصل سوم :بهره گیری از انرژی خورشیدی

 • طبقه بندی سیستم های خورشیدی
 • سیستم های فتووبیولوژی
 • سیستم های شیمیایی خورشیدی
 • سیستم های فتوولتائیک
 • انواع سامانه های فتوولتاییک
 • جهت گیری
 • پوشاندن بام با سامانه فتوولتائیک
 • پوشاندن نما با سامانه فتوولتائیک
 • سایه انداز های فتوولتاییک
 • دستورالعمل های طراحی
 • نتیجه گیری
 • نمونه های موفق از به کارگیری سلول‌های خورشیدی در معماری ژاپن
 • ساختمان SBIC شرق
 • شهرداری مرکز اوکیناوا
 • سیستمهای حرارتی
 • سیستم های آب گرم خورشیدی برای گرمایش و سرمایش
 • سیستم های خشک کن خورشیدی
 • خشک کردن با روش انجماد
 • سیستم های آب شیرین کن
 • روش های تهیه آب شیرین
 • روش تقطیر جهت تهیه آب شیرین
 • سیستم های فعال خورشیدی برای گرمایش
 • عناصر
 • سیستم کلکتور
 • جهت گیری و شیب
 • انواع
 • مخزن
 • کنترل
 • استفاده از المنت های برقی در کلکتور ها
 • عملکرد حرارتی
 • تجهیزات مولد
 • انواع تجهیزات توزیع
 • گرمایش تابشی
 • کانوکتور
 • رادیاتور
 • یونیت هیتر
 • هوا
 • سیستم حلقه محیطی
 • سیستم کانال اصلی افقی
 • سیستمهای فعال خورشیدی برای سرمایش
 • چیلر تراکمی
 • چیلر جذبی ت
 • جهیزات توزیع
 • سیستم خنک سازی مستقیم
 • سیستم تمام هوا
 • سیستم تمام آب
 • سرمایش تابشی
 • ترکیبی هوا_ آب ت
 • جهیزات توزیع
 • سیستم تمام هوا
 • سیستم داکت با حجم متغیر هوا
 • سیستم با گرمایش مجدد در مقصد با حجم ثابت
 • سیستم چند زونی با حجم ثابت هوا
 • سیستم تمام آب
 • سیستم فن کویل
 • سیستم هیت پمپ با حلقه آب
 • سیستم هوا آب 
 • روش های ذخیره سازی
 • سرمایش ذخیره سازی توسط آب سرد
 • ذخیره سازی توسط یخ
 • ذخیره سازی توسط نمکهای یوتکتیک

بخش چهارم :

 • آسایش حرارتی
 • شرایط محیطی
 • عوامل انسانی
 • آسایش حرارتی در ساختمان های غیرفعال خورشیدی
 • نقش ساکنین در عملکرد ساختمان های غیرفعال خورشیدی
 • عوامل کلیدی در طراحی ساختمان های غیر فعال خورشیدی
 • سیستم های غیرفعال خورشیدی برای گرمایش
 • سامانه های گرمایش ایستا
 • محاسن و معایب سیستم های خورشیدی ایستا
 • دریافت مستقیم
 • عملکرد فصلی گرمایش
 • عملکرد فصلی سرمایش
 • امکانات
 • محدودیت ها
 • راهنمای طراحی کلکتور
 • مساحت
 • کلر ستوری
 • منعکس کننده ها
 • سطوح بازتاب
 • انباره
 • دیوار آبی
 • دیوار بام حرارتی
 • عملکرد فصلی گرمایش
 • عملکرد فصلی سرمایش
 • امکانات
 • محدودیت ها
 • سیستم حوضچه روی بام دارای محدودیت های زیر است
 • گلخانه
 • انواع گلخانه بر مبنای میزان محدودیت گلخانه به صورت زیر دسته بندی شده است
 • انواع گلخانه
 • عملکرد فصلی گرمایش
 • دیوار دریافت مستقیم تبادل هوا
 • دیوار حرارتی
 • عملکرد فصلی سرمایش
 • امکانات
 • محدودیت ها
 • راهنمای طراحی
 • کلکتور گلخانه
 • سایه بان
 • منعکس کننده ها
 • دریچه های تهویه
 • عایق حرارتی
 • انباره
 • دریچه تهویه عایق حرارتی
 • جداول مقایسه سامانه های گرمایشی خورشیدی ایستا
 • حلقه همرفت
 • عملکرد فصلی گرمایشی
 • پانل عمودی
 • پانل یو شکل
 • عملکرد فصلی سرمایش
 • امکانات
 • محدودیت ها
 • کلکتور در سیم حلقه هم رفت
 • آتریوم و حفظ انرژی
 • جهت قرارگیری و نورگیری
 • تفاوت آتریوم در اقلیم سرد و گرم
 • کار کرد تابستانی و زمستانی آتریوم
 • نحوه ذخیره انرژی گرمایی در آتریوم
 • نحوه تهویه در آتریوم
 • سرمایش غیرفعال
 • سایه اندازی سایبان هایی ثابت در سه دسته کلی
 • سایبان های متحرک
 • شیشه در نقش عنصری سایه انداز
 • ایجاد یک نوع سایه بان در اقلیم های مختلف
 • نماهای دو پوسته
 • استراتژی های تهویه
 • تهویه در طی روز جهت آسایش
 • سرمایش همرفت در طی شب تهویه شبانه د
 • رک جریان هوا
 • جهت گیری پنجره و جهت باد
 • قرارگیری پنجره ها
 • دیوارهای الحاقی
 • جدا کننده های داخلی
 • راهکارهای لازم در طراحی تهویه ساختمان
 • تهویه از طریق اثر دودکشی
 • راهکارهای طراحی دودکش خورشیدی
 • بادگیر
 • راهکارهای طراحی بادگیر
 • تهویه در سقف و دیوارها
 • راهکارهای اجرایی
 • گردآورنده داخل پوسته ساختمان
 • دریچه های سقفی
 • سرمایش تابشی
 • دمای آسمان
 • حیاط مرکزی
 • بام ساختمان
 • بام آبی
 • تقویت سرمایش تابشی
 • نتیجه گیری
 • تبخیر
 • تبخیر مستقیم
 • تبخیر غیر مستقیم۲۱۴
 • سرمایش تبخیری
 • سطوح ساختمان
 • نتیجه گیری
 • سرمایش غیر فعال اثر جرم
 • کاهش نوسانات روزانه دما
 • سرمایش خاک
 • تماس با خاک
 • تماس مستقیم
 • افزایش بار های سازه ای
 • تماس غیرمستقیم
 • نتیجه گیری
 • رطوبت زدایی با یک خشک کننده

استانداردهای فضای پژوهشکده انرژی های نو

 • ضوابط ایمنی و حفاظتی
 • استانداردهای فضای قرائت خانه آقایان و خانم ها
 • انواع چیدمان مختلف میز و صندلی مطالعه و مبلمان کتابخانه با مدل و اشکال متفاوت همراه با فاصله استاندارد موجود بین آنها
 • پارکینگ
 • آمفی تئاتر
 • جایگاه تماشاگران و تنظیم زوایای دید
 •  چگونگی تعیین شیب سالن های نمایش
 • جدول معرفی جزئیات طراحی و ردیف صندلی‌ها
 • پشت صحنه
 • جایگاه تماشاگران و تنظیم زوایای دید
 • جدول معرفی جزئیات طراحی ردیف صندلی ها
 • عرصه اداری
 • استاندارد ها
 • جزء فضاها
 • نیازهای فضایی در انواع چیدمان اتاق جلسات غیررسمی و رسمی
 • عرصه خدماتی
 • هواساز
 • پارکینگ

برنامه فیزیکی و ایده های طراحی

 • استاندارد های فضایی پروژه
 • معرفی حوزه های عملکردی پروژه
 • حوزه مدیریت و بخش های اداری مجموعه
 • حوزه فعالیت های نمایشی و نمایشگاهی
 • فضاهای نمایشگاهی ف
 • ضاهای نمایشی
 • حوزه فعالیت های آموزشی و پژوهشی
 • حوزه فعالیت های عمومی و خدماتی
 • آشنایی با استانداردهای فضایی پروژه
 • پخش اداری
 • فضاهای آموزش نظری
 • سالن اجتماعات
 • محل تماشاچیان
 • محل نشستن
 • راهروها
 • نمایان کردن
 • دکو راتیو
 • سرسرا یالابی
 • اتاق رختکن
 • اتاق سخنرانی
 • ایمنی از حریق
 • اتاق پروژکتور و ملحقات آن
 • کتابخانه
 • رستوران
 • بررسی سرانه ها متراژ فضاها و برنامه فیزیکی
 • نمونه موردی
 • دولت‌آباد
 • روشنایی
 • نور مستقیم خورشید
 • نور مستقیم آسمان
 • منابع غیر مستقیم
 • نور و تولیدات گرما
 • اهداف روشنایی طبیعی
 • راهبردهای اصلی روشنایی طبیعی
 • نمونه داخلی
 • ساختمان خورشیدی دانشگاه علوم و صنعت ایران
 • سیستم گرمایش فعال خورشیدی
 • نمونه موردی سنتی ایرانی
 • حسینیه مجتهد در اردبیل
 • نمونه موردی خارجی
 • خانه خورشیدی در آلمان
 • خانه خورشیدی co2-saver در لهستان
 • پروژه ساختمان سبز

فصل پنجم: شناخت محیط طراحی

 • اصفهان
 • جغرافیای طبیعی و مطالعات اقلیمی استان اصفهان
 • و جه تسمیه
 • وضعیت اجتماعی و اقتصادی استان
 • موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان
 • ویژگی های طبیعی و اقلیمی منطقه
 • موقعیت جغرافیایی
 • شرایط اقلیمی اصفهان
 • اقلیم
 • جهت گیری ساختمان ها در اصفهان
 • نقاله خورشیدی در اصفهان
 • محاسبه عمق سایه بان
 • فاصله سایه اندازی ساختمان ها در اصفهان
 • محاسبه عمق سایبان در اضلاع مختلف ساختمان
 • دمای هوا
 • موقعیت باز شو ها و نحوه تهیه آن
 • نمودار جهت و سرعت باد در اصفهان
 • توصیه های طراحی
 • بارش
 • رطوبت نسبی
 • توصیه های طراحی
 • بستر کالبدی
 • موقعیت جغرافیایی
 • دمای هوا
 • میزان بارندگی
 • رطوبت نسبی
 • بادها
 • ناهمواریها
 • منابع طبیعی
 • جغرافیای طبیعی
 • ویژگی های انسانی
 • میزان جمعیت
 • ساخت جنسی جمعیت
 • اشتغال
 • سواد
 • دین
 • زبان

فصل ششم: بررسی و شناخت سایت

 • موقعیت و وسعت سایت
 • عناصر تاثیر گذار در سایت
 • بیوگرافی زمین و ساختمان
 • طراح زمین_ توپوگرافی
 • توپوگرافی و طراحی زمین
 • سازه و مصالح
 • منابع

دانلود رساله پژوهشگاه انرژی های نو

رساله پیش رو نمونه کامل مطالعات معماری مرکز تحقیقات انرژی های تجدید پذیر است که در ۳۸۵ صفحه به صورت word ارائه شده است که با دانلود این رساله تمامی اطلاعات ذکر شده در بالا را به صورت کامل در اختیار خواهید داشت که می‌توان از آن به عنوان منبعی جهت طراحی معماری مرکز تحقیقات انرژی های نو مورد استفاده قرار داد.


موضوعات مشابه:

کاملترین رساله مرکز داده

رساله طراحی پژوهشکده و موزه علوم طبیعی

رساله طراحی محله طبیعت دوست      

پروژه طراحی کتابخانه مرکزی (اتوکد _ رندر)

پروژه مرکز موسیقی (کد، مکس، رویت، رندر، پوستر، رساله، psd)

طراحی معماری مرکز ترک اعتیاد (dwg، max، skp، psd، رندر، رساله، پوستر)


 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رساله پژوهشگاه انرژی های نو”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست − 17 =

تمامی حقوق این وبسایت برای سازه کد محفوظ می باشد