پایان نامه طراحی ساختمان شهرداری با رویکرد فرم گرایی

تومان26,263

توضیحات

طراحی ساختمان شهرداری یکی دیگر از موضوعاتی است است که ممکن است به عنوان موضوع پایان نامه معماری مورد توجه دانشجویان قرار گیرد از این رو این بخش را به پایان نامه طراحی ساختمان شهرداری با رویکرد فرم گرایی اختصاص دادیم که با عنوان رساله ارشد شهرداری با رویکرد فرم گرایی تقدیم حضور شما عزیزان شده است لازم به ذکر است رساله معماری پیش رو با فرمت word در ۲۱۰ صفحه ارائه شده که در ادامه به ذکر جزئیات بیشتری در مورد این رساله ارشد معماری پرداخته ایم.

رساله طراحی ساختمان شهرداری با رویکرد فرم گرایی

کیفیت معماری قابل تعیین توسط مهارت های طراح در کاربرد و مرتبط ساختن عناصر هم در فضای داخلی و هم در محیط پیرامون ساختمان است. فرم منظم یا نامنظم، تغییر شکل (افزایشی یا کاهشی) در فرم موجود، طراحی را بسیار منحصر به فرد و جذاب می کند. این امر سبب از بین رفتن فرم نخستین شده به نحوی که ساختمان به طور کامل متمایز از فرایند های پیشین است. چنین تغییر و تحولی توسط دستکاری های گسسته در طراحی قابل اجراست. فرم در معماری شکل گرا نقش ضروری دارد و موضوعی قابل بحث است. تنها شکل و پیکربندی ساختمان نیست بلکه عبارت است از عناصر متعددی که نقطه، خط، صفحه و حجم را در بر گرفته است. هر معماری بدون فرم قابل تصور نیست.

کاملترین رساله ساختمان شهرداری با رویکرد فرم گرایی

شناخت عملکرد یک فضا قبل از ادراک فرم آن صورت می پذیرد از طرف دیگر فرم باید قابلیت‌های بالقوه لازم را برای تامین و پذیرش آن کاربری یا عملکرد دارا باشد از سویی دیگر عملکرد هر فرم بر اساس مفاهیم محتوایی آن معنا پیدا می‌کند در رویکرد مدرنیستی عملکردی که هر فرد پیدا می‌کند به عنوان یک ضابطه و قرارداد از خارج برای تامین می گردد کردی بودن فضاهای معماری مدرن و عدم انعطاف پذیری آن ها جهت ایجاد قابلیت‌های متفاوت در راستای خواسته‌های استفاده کنندگان از فضاهای معماری بارها مورد پرسش بوده.

فهرست مطالب پایان نامه طراحی ساختمان شهرداری با رویکرد فرم گرایی :

 • مقدمه

فصل اول: کلیات طرح

 •  بیان مسئله
 •  اهداف تحقیق
 •  جامعه آماری
 •  بهره وران
 • جنبه جدید بودن و نوآوری طرح
 •  روش تحقیق
 •  روش گردآوری اطلاعات
 •  ابزارگردآوری اطلاعات
 •  روش تجزیه وتحلیل اطلاعات

فصل دوم: مبانی نظری طرح

 •  تعریف شهر
 •  شهرازدیدگاه جامعه شناسی
 •  ویژگی شهر
 •  مفهوم شهروند
 •   تعریف «شهروند» درحقوق ایران
 •  ویژگی‌های شهروند
 •  وظایف شهروندی
 •  تاریخچه شهر
 •  تاریخ پیدایش شهر
 •  شهرنشینی(Urbanization)
 •  تفاوت شهر و روستا
 •  تعریف شهرداری
 • وظایف کلی شهرداری
 • وظایف فعلی شهرداری‌ها درایران
 • تاریخچه تأسیس شهرداری در ایران
 •  شهرداری و نقش آن درمدیریت شهری
 •  طراحی ساختمان‌های اداری
 •  تعاریف پایه درساختمان‌های اداری
 •  فضاهای ساختمان اداری
 •  گروه یک (فضاهای اصلی)
 •  گروه (فضاهای وابسته اصلی)
 • گروه (فضاهای رفاهی)
 •  گروه (فضاهای پشتیبانی)
 •  گروه (فضاهای گردش)
 •  مساحت زیربنا
 •  زیربنای خالص
 •  زیربنای ناخالص
 •  جمعیت اداری
 •  رده‌بندی شغلی
 •  رده‌بندی معماری
 •  مساحت سرانه
 •  سرانه مبنا
 •  سرانه خالص زیربنا
 •  سرانه ناخالص زیربنا
 •  مطالعات عمومی و استانداردها
 •  مطالعات نمودارسازمانی
 •  راهنمای طراحی فضاهای اداری
 • ایده اولیه درطراحی فضاهای اداری
 •  چگونگی طراحی ساختمان‌های اداری
 •  طراحی داخلی
 • فضاهای تشکیل دهنده یک ساختمان اداری
 • اصول کلی طراحی فضاهای اداری
 •  مبلمان اداری واصول طراحی آنها
 •  فرم گرایی
 •  مفهوم کلی فرم
 •  مفهوم فرم در هنر
 •  فرم و شکل
 •   مشخصات بصری فرم
 •  اجسام افلاطونی
 •  خصوصیات فرم
 •  انواع فرم
 •   خط
 •  سطح صاف
 •  سطح خمیده و منحنی
 •  فرم‌های منظم
 •  دایره
 •  بیضی
 •  کره
 •  مربع
 •   مستطیل
 •  مثلث و هرم
 •  شش‌ضلعی و هشت‌ضلعی
 •  تغییرشکل فرم
 •  فرم‌های نامنظم
 •  فرم در معماری
 •  فرم و فضای معماری
 •  فضا و معماری
 •  تعریف فضا
 •  انواع فضا
 •  فضای روز و فضای شب
 •  فضای عمومی و خصوصی
 •  فضای مابین
 •  فضا و زمان
 •  فرم و معنا درآفرینش معماری
 • فرهنگ و فرم
 •  انتخاب فرم
 •  احساس فرم
 •  بررسی فرم و مفهوم آن درمعماری معاصر

فصل سوم: مبانی کالبدی طرح و تحلیل نمونه موردی ساختمان شهرداری (مصادیق)

 • ساختمان اداری P. S. P تهران
 • ساختمان شهرداری لندن
 • مرکزتوریستی وساختمان اداری Rizhaoدرچین

فصل چهارم: شناخت بسترطرح

 •  شناخت شهر
 •  وضعیت اقلیم شهر
 •  موقعیت جغرافیایی
 •  آنالیزسایت
 •  موقعیت شهری سایت
 •  بافت کالبدی اطراف سایت
 • بررسی سایت از لحاظ شیب و عوارض طبیعی

فصل پنجم: اصول و استانداردهای طراحی

 • جداول محاسباتی
 •  روش محاسبه زیربنای کل و کنترل سطوح
 •  روش محاسبه سطوح
 •  شاخص‌های کنترل محاسبه سطوح
 •  نکات مهم درانجام محاسبات
 •  برنامه فیزیکی
 •  ساختار فیزیکی
 •  طبقه‌بندی فضاها
 •  ساختارتراکمی
 •  محاسبه سطح فضای باز
 • جدول محاسبه سطح فضای باز
 •  روند طراحی
 •  حجم‌های اولیه
 •  پلان‌های طبقات
 •  نتیجه‌گیری
 •  پیوست‌ها و ضمایم
 • منابع

بخش کوتاهی از رساله ساختمان شهرداری با رویکرد فرمگرایی:

جدای از عوامل انسانی ،بنای ساختمان شهرداری هر شهر می تواند هم معرف شخصیت آن شهر از جهات مختلف بوده و هم بستری مناسب جهت بهره دهی مناسب عوامل انسانی مشغول بکار در این سازمان باشد.پس نوع طراحی بنای ساختمان شهرداری یک شهر اهمیت ویژه ای در نشان دادن مسایل ذکر شده دارد. رساله حاضر، ابتدا به دنبال تعریف درستی از شهر و شهروند است و همچنین بیان حقوق و وظایف شهروندی را شامل می شود (که اهمیت و جایگاهشان در نظام اجتماعی از مسائل و دغدغه‌هایی است که محور بحث بسیاری از جامعه شناسان و تحلیل گران اجتماعی می‌باشد)و سپس به معرفی مسایل مربوط به شهرداری چه از نظر تاریخچه و قوانین و چه از نظر مسایل مربوط به طراحی ساختمانهای شهرداری می پردازد.

مطالب ارائه شده حاوی کاملترین اطلاعات معماری در رابطه با طراحی ساختمان شهرداری است که می‌توان از آن به عنوان منبع مطالعاتی کامل در زمینه طراحی معماری ساختمان شهرداری با رویکرد فرم گرایی مورد استفاده قرار گیرد. چرا که با مطالعه مطالب ارائه شده می توان با صرف کمترین زمان ممکن اطلاعات معماری ساختمان شهرداری را کسب کرد و به کمک آن طرح مد نظر خود را طراحی کرد.

کاملترین رساله ارشد شهرداری با رویکرد فرم گرایی

از طرف دیگر می توان از آن به عنوان رساله ارشد ساختمان شهرداری نیز مورد استفاده قرار گیرد چرا که حاوی کامل ترین اطلاعات چون مبانی نظری طرح، مبانی کالبدی طرح و تحلی نمونه موردی ساختمان شهرداری ایرانی و خارجی، اصول و استاندارد های طراحی ساختمان شهرداری و ….می باشد.


موضوعات مشابه :

دانلود رساله ساختمان اداری _ مجتمع های اداری

پروژه طراحی خانه اداری

پروژه آماده مجتمع تجاری اداری

پلان مجتمع تجاری اداری علی آباد کتول dwg

دانلود پلان مجتمع تجاری اداری کتابی + رندر


 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پایان نامه طراحی ساختمان شهرداری با رویکرد فرم گرایی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نه − هشت =

تمامی حقوق این وبسایت برای سازه کد محفوظ می باشد