رساله ارشد دانشکده معماری با رویکرد معماری زمینه گرا

تومان49,000

توضیحات

مطالب ارائه شده در این بخش مربوط به رساله ارشد دانشکده معماری با رویکرد معماری زمینه گرا است. البتهدر بخش های قبلی نمونه های مختلفی از پروژه معماری با موضوعیت طراحی دانشکده معماری همراه با رساله طراحی دانشکده معماری را ارائه دادیم. در حالی که رساله معماری ارائه شده در این بخش متفاوت از نمونه های قبلی است و به صورت پایان نامه طراحی دانشکده معماری با رویکرد معماری زمینه گرا تقدیم حضورتان شده لازم به ذکر است این رساله با فرمت word در ۱۴۵ صفحه گردآوری شده. که در ادامه با جزئیات آن بیشتر آشنا خواهید شد.

مفهوم معماری زمینه گرا 

معماری زمینه‌گرا بر اساس توجه به محیط پیرامون بر معماری تأکید دارد و بر این باور است که توازن میان معماری و محیط اطراف می‌تواند  بر خود اثر و هم برای زمینه عاملی مؤثر و تقویت‌کننده باشد. به طور کلی می توان گفت زمینه‌گرایی الگویی است برای خلق محیط مطلوب‌تر لذا شناخت و آگاهی بیشتر و درکی عمیق‌تر نسبت به زمینه و محیط پیرامون برای معماران و طراحان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. معماری زمینه‌گرا تلاشی است برای نشان دادن توان محیط مطلوب بصری در مقیاسی کلان‌تر از معماری پیام معماری زمینه‌گرا ضرورت توجه به محیط کالبدی پیرامون اثر معماری است.

رساله ارشد دانشکده معماری با رویکرد معماری زمینه گرا

معماری زمینه گرا به معماری بومی گفته می شود که بهترین سازگاری را با شرایط اقلیمی و محیط پیرامون داشته باشد و از آن جمله‌اند مشخصه‌های معماری ایرانی تطبیق‌یافته با شرایط آب و هوایی:ایجاد گردش هوا و تهویه‌ی مطبوع با استفاده از بادگیر ایجاد جریان هوای مطبوع توسط فضاهای باز متعدد در بخش‌های اصلی واحد مسکونی,استفاده از سایبان‌های مناسب از طریق پیش‌آمدگی بام و حیاط‌‌‌خلوت‌های سایه‌دار,حوض‌ های آب و پوشش گیاهی مناسب در حیاط مرکزی که تابستان‌های گرم را مطبوع‌تر می‌سازند , ایجاد فضاهای تابستانی و زمستانی برای سکونت در پیرامون حیاط مرکزی، همچنین استفاده از زیرزمین‌ به عنوان فضایی خنک‌کننده در تابستان بسیار معمول است,استفاده از مصالح بومی نظیر آجر، خشت، چوب و غیره,استفاده از ایوان‌ های مسقف در پیرامون حیاط‌خلوت و در مقابل اتاق‌ها تا سایبان‌های مورد نیاز تامین شود……..

فهرست مطالب پایان نامه طراحی دانشکده معماری با رویکرد معماری زمینه گرا :

 • عنوان صفحه
 • چکیده 

فصل اول: بیان مساله 

 • مقدمه 
 • بیان مسئله 
 • ضرورت انجام تحقیق 
 •  اهداف تحقیق 
 •  فرضیه های تحقیق 
 •  بررسی سابقه تحقیق 

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع 

 • مقدمه 
 • دانشگاه 
 • دانشکده 
 • تاریخچه دانشگاه و دانشکده در جهان 
 •  هنر 
 •  سلسله مراتب هنرها 
 • معماری 
 •  آموزش معماری در جهان 
 • نقش دانشکده های معماری در تحقق معماری شایسته، از دیروز تا فردا 
 • اهمیت آموزش معماری در ایران 
 • رابطه فضا و معماری 
 • توسعه پایدار 
 •  معماری و شخصیت زمینه 
 •  زمینه و زمینه گرایی 
 • زمینه کالبدی 
 • زمینه تاریخی 
 • زمینه اجتماعی و فرهنگی 
 • گونه های معماری زمینه 
 • سیمای شهری زمینه گرا 
 • عوامل موثر در سیمای شهری زمینه گرا 
 • شهر اکولوژیک 
 • بررسی نمونه های داخلی و خارجی 
 •  دانشکده هنرهای زیبا تهران 
 • مدرسه معماری باوهاوس 
 •  دانشگاه هنر و معماری لندن 
 • دانشکده هنر و معماری ییل آمریکا 
 •  نتیجه گیری

فصل سوم: روش تحقیق 

 • تحقیق 
 • جامعه آماری 
 • حجم نمونه 
 • روش و ابزار جمع آوری اطلاعات 
 •  تکنیک های آماری در تجزیه و تحلیل داده ها 
 • تنظیم پرسشنامه 
 •  روائی اعتبار و پایائی(قابلیت اعتماد) 

فصل چهارم: یافته های تحقیق 

 • مقدمه 
 •  یافته های پژوهشی 
 •  نتایج آمار توصیفی 
 •  یافته های استنباطی 
 • تجزیه و تحلیل یافته ها 
 • احکام طراحی 

فصل پنجم: نتیجه گیری و طراحی 

 •  شهر رفسنجان 
 •  موقعیت جغرافیایی شهر رفسنجان 
 • تقسیمات کشوری شهر رفسنجان 
 •  نحوه تشکیل شهر رفسنجان و گسترش آن 
 •  ناهمواری های شهر رفسنجان 
 • اقلیم 
 • دما 
 • بارندگی 
 • رطوبت 
 •  وضعیت باد 
 •  موقعیت دقیق و ابعاد سایت 
 • مراکز آموزش عالی 
 •  تعیین اجزا و عناصر اصلی دانشکده 
 •  فضاهای آموزشی- عملی دانشکده معماری 
 •  فضاهای اداری دانشکده معماری 
 •  فضاهای فرهنگی- رفاهی دانشکده معماری 
 •  سیستم سازه ای و سیستم های حرارتی و برودتی طرح 
 •  انتخاب سیستم سازه ای 
 •  اتصالات فولادی 
 •  اجزاء اتصالات 
 •  سیستم حرارتی و برودتی 
 •  روند طراحی و تعیین اجزا و عناصر دانشکده معماری 
 • منابع 
 • پیوست ها

فهرست اشکال، جداول و نمودارها

 • عنوان صفحه
 • دانشگاه پونه-هندوستان 
 •  دانشکده تاریخ- کمبریج انگلیس 
 • دانشکده در قرن چهارم میلادی 
 • دانشگاه جرجیا- آتن 
 •  دانشگاه باستانی جندی شاپور 
 • روند طراحی اقلیمی از گذشته تا کنون 
 • دانشکده هنرهای زیبا- تهران 
 • دانشکده هنرهای زیبا- تهران 
 • دانشکده هنرهای زیبا- تهران 
 • مدرسه معماری باوهاوس- آلمان 
 • مدرسه معماری باوهاوس- آلمان 
 • مدرسه معماری باوهاوس- آلمان 
 • مدرسه معماری باوهاوس- آلمان 
 •  دانشگاه هنر و معماری- لندن 
 • دانشگاه هنر و معماری- لندن 
 • دانشگاه هنر و معماری- لندن 
 • دانشگاه هنر و معماری ییل- آمریکا 
 • دانشگاه هنر و معماری ییل- آمریکا 
 • دانشگاه هنر و معماری ییل- آمریکا 
 • موقعیت جغرافیایی شهر رفسنجان- استان کرمان 
 •  تقسیمات کشوری شهر رفسنجان 
 • حدود شهر قدیم رفسنجان 
 •  حدود شهر قدیم رفسنجان 
 • ناهمواری های شهر رفسنجان 
 •  نمودار موقعیت خورشید در عرض جغرافیایی 
 • نمودار دما استان کرمان 
 •  نمودار بارندگی استان کرمان 
 •  نمودار رطوبت استان کرمان 
 • جهت و سرعت باد استان کرمان 
 •  بزرگنمایی و مساحت زمین مورد نظر 
 •  سایت مورد نظر برای طراحی دانشکده معماری 
 • گونه های مختلف معماری در زمینه 
 • توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت…..
 •  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت تاهل 
 •  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تحصیلات…
 • توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن……
 • توزیع فراوانی سوالات طیفی پرسشنامه…….
 • بررسی وضعیت نرمال بودن متغیرها………. 
 • ساختار فضایی دانشکده معماری (سطوح زیربنا) 
 • مقیاس های زمینه گرایی 

مطالب پیش رو نمونه کامل رساله ارشد طراحی دانشکده معماری با رویکرد معماری زمینه گرا که به صورت word در ۱۴۵ صفحه ارائه شده است که با دانلود این رساله مطالعات معماری ذکر شده را به صورت کامل در اختیار خواهید داشت که می تواند از آن به عنوان منبع مطالعاتی در زمینه طراحی معماری دانشکده معماری با رویکرد معماری زمینه گرا مورد استفاده قرار دهید و همچنین می توان از آن به عنوان رساله کامل طراحی دانشکده معماری با رویکرد معماری زمینه گرا به عنوان یکی از مدارک مهم پروژه طراحی دانشکده معماری نیز مورد استفاده دانشجویان قرار گرفت.


موضوعات مشابه :

پروژه دانشکده معماری (اتوکد، شیت بندی، پوستر)

پایان نامه دانشکده معماری با پلان و رندر

طراحی دانشکده هنر و معماری (dwg, skp, رندر, psd)

۲ پروژه طراحی دانشکده هنر و معماری (اتوکد، پوستر)

پروژه دانشکده هنر و معماری (dwg +رندر+ پوستر+ رساله)

پروژه کامل دانشکده هنر و معماری + تمام مدارک

طراحی معماری فنی حرفه ای (اتوکد، رندر، شیت بندی، psd)

پروژه آکادمی هنر و معماری (اتوکد+ رندر+ شیت بندی)


 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رساله ارشد دانشکده معماری با رویکرد معماری زمینه گرا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

14 + پانزده =

تمامی حقوق این وبسایت برای سازه کد محفوظ می باشد