مطالعات معماری فرودگاه + پلان +رندر

تومان29,000

توضیحات

کاملترین رساله فرودگاه + نقشه + رندر عنوان مطالب ارائه شده در این بخش از بزرگترین سایت معماری _ سازه کد است. مطالعات ارائه شده در این بخش حاوی کاملترین مطالعات معماری فرودگاه مانند استانداردهای طراحی فرودگاه، برنامه فیزیکی فرودگاه و… می باشد. که در انتهای این مطالعات یعنی فصل یازدهم حاوی پلان، برش، نما و  عکس طرح سه بعدی  (رندر) فرودگاه می باشد. لازم به ذکر است رساله معماری فرودگاه ارائه شده به صورت Word و در ۲۲۳ صفحه گرداوری شده است.

دانلود پایان نامه معماری فرودگاه (مطالعات معماری WORD+پلان+رندر)

دانلود پایان نامه معماری فرودگاه (مطالعات معماری WORD+پلان+رندر)

چکیده

فصل اول: کلیات

 • فرم های پویا
 • دفرمه شدن
 • ۱-۱-۳- حرکت ناشی از نیروهای محیطی
 • ۱-۱-۳-۱- عوامل ایجاد حرکت
 • -۱-۴- بررسی تعدادی از مفاهیم معماری از دیدگاه حرکت
 • فرم، عملكرد و سنت در فرودگاه
 • فرم، عملكرد و سنت در فرودگاه
 • شناخت فرودگاه
 • ۱-۳- طبقه بندی کلی فرودگاه ها
 • ۱-۳-۱- فرودگاه های غیرتجاری
 • ۱-۳-۲- فرودگاه های تجاری
 • ۱-۳-۳- طبقه بندی سازمان ایکائو
 • اصول طراحي فرودگاه
 • ۱-۴-۱- فرودگاه نوع A  -ترانسپورت اقيانوس پيما
 • ۱-۴-۲- فرودگاه نوع  -B حمل و نقل قارهاي
 • ۱-۴-۳- فرودگاه نوع -C  حمل و نقل بين المللي
 • ۱-۴-۴- فرودگاه نوع -D حمل و نقل داخلي
 • انتخاب مكان فرودگاه
 • كليات
 • ۱-۵-۲- مسائل ترافيكي
 • طراحي سيستم هاي مختلف فرودگاه ها
 • مطالعات
 • ۱-۸- انواع فرودگاه
 • تقسيم بندي فرودگاه براساس حريم هوايي
 • حريم فرودگاه
 • انتخاب سايت مناسب براي فرودگاه

فصل دوم: تعاریف

 • ۲- ۱- تاریخ فرودگاه ها
 • ۲-۱-۱- ویژگی های ترمینال های مدرن
 • ترمینال
 • ۲-۲-۱- تأسیسات ترمینال
 • ۲-۲-۲- نقش اصلی ساختمان ترمینال
 • ۲-۲-۳- نقشه ترمینال
 • ۲-۲-۴-۱- طراحی مقطع
 • ۲-۲-۴ نقشه آرایش ترمینال
 • ۲-۲-۵- طراحی “جتی”
 • ۲-۲-۶- عوامل محیط
 • ۲-۲-۷- برج های کنترل ترافیک هوایی
 • ۲-۳- تاثیر اقلیم بر روند طراحی
 • ۲-۳-۱- درجه حرارت
 • ۲-۳-۳- ارتفاع

فصل سوم: ترمينال

 • ۳-۱- مجموعه ترمينال ها
 • ۳-۲- مسافرين
 • ۳-۱- مجموعه ترمينال ها
 • ۳-۲- مسافرين
 • ۳-۶- روابط و عملكردها در داخل ترمينال
 • ۳-۷- استانداردهاي طراحي فضاهاي عملكردي ترمينال ها
 • ۳-۸- محوطه انتظار عمومي
 • ۳-۹- محوطه بليط و پذيرش توشه
 • ۳-۱۰- كنترل هاي امنيتي
 • ۳-۱۲- راهروها
 • ۳-۱۱ الگوی پایانه
 • ۳-۱۱-۲- مشخصه فیزیکی
 • ۳-۱۱-۳- شرایط آب و هوایی
 • ۳-۱۱-۴- ارزیابی طرح های پایانه
 • ۳-۱۱-۴-۱- میزان فعالیت فرودگاه
 • ۳-۱۱-۴-۲- فواصل پیاده روی مسافران
 • ۳-۱۲- محاسبه حجم مستقبلين و مشايعين
 • ۳-۱۳- ويژگي هاي ترافيكي و محاسبه حجم مسافر ساعت اوج
 • ۳-۱۳-۱- ويژگي هاي ترافيكي
 • ۳-۱۳-۲- محاسبه حجم مسافر ساعت اوج
 • ۳-۱۴- اصول جريان مسافر

فصل چهارم:  شناخت هواپيما و عوامل اثرگذار آن در طراحي فرودگاه

 • ۴-۱- شناخت هواپيما و عوامل اثرگذار آن در طراحي فرودگاه
 • ۴-۲- طرح هندسي اجزاء متشكله محوطه پرواز فرودگاه ها
 • ۴-۲-۱- مشخصات هواپيماها
 • ۴-۲-۱-۱- مشخصات كلي چند هواپيماي عظيم پيكر 
 • ۴-۲-۲- طرح هندسي تاكسي روها
 • ۴-۳- طبقه بندي فرودگاه ها در سيستم ايكائو ICAO
 • ۴-۴- طرز پارك هواپيماها در گيت (Gate)
 • ۴-۵- طراحي پايانه مسافرين  
 • ۴-۸- انواع مختلف دماغه

فصل پنجم: ویژگی های انواع بار در فرودگاه بررسی انواع توقفگاه ها

 • ۵- ۱- ویژگی های بار
 • ۵-۱-۲- تقاضای بار
 • ۵-۱-۳- اصول جریان بار
 • ۵-۱-۶- انواع فن آوری باربری پایانه
 • ۵-۱-۷- مکان یابی پایانه بار
 • ۵-۲- الگوی پایانه بار
 • ۵-۷- محوطه تحویل بار
 • ۵-۷-۱- محوطه توقفگاه و سکوهای بارگیری وسایل نقلیه
 • ۵-۱۵- توقفگاه ها
 • ۵-۱۵-۳- توقفگاه ویژه سایر وسایل نقلیه
 • ….

فصل ششم: برج مراقبت

 • ۶-۲- اطاق های مورد نیاز در ساختمان زیر برج مراقبت پرواز
 • ۶-۲-۱- مقدمه
 • ۶-۳- انواع فرودگاه
 • ۶-۴-۲- ساختمان CIP
 • ۶-۵- چگونگی طراحی محل های بازرسی بدنی مسافر و بازرسی دستی توشه همراه

فصل هفتم : معماري پايدار در طراحي فرودگاه

 • ۷-۱- مقدمه
 • ۷-۲- تاريخچه و سير تکاملي فرودگاه ها
 • ۷-۳- حمل و نقل هوايي
 • ۷-۴- تعريف توسعه پايدار 
 • ۷-۵- تفاوت معماري سبز و معماري پايدار
 • ۷-۶-۱- اصول طراحي پايدار
 • ۷-۶-۲- ساخت و ساز پايدار در ايران
 • ۷-۷-۱- آلودگي صوتي
 • ۷-۷-۲- آلودگي هوا
 • ۷-۸- تاثيرات هيدرولوژيکي
 • ۷-۱۰- تخريب زندگي گياهان و جانوران
 • ۷-۱۱- برنامه ريزي طراحي پايدار فرودگاه

فصل هشتم : بررسي نمونه هاي موردي

 • ۸-۲- فرودگاه بين اللملي ملکه عاليه اردن – عمان
 • ۸-۳- فرودگاه بين اللملي کاتايسي – گرجستان
 • ۸-۴- فرودگاه بیلبائو ، سونديکا ، بیلانو اسپانیا ۱۹۹۱
 • ۸-۵- فرودگاه مارسی
 • ۸-۶-۱- ويژگي هاي عمومي و كلي طرح:
 • ۸-۶-۲- سازه
 • …..

فصل نهم: شناخت بستر و موقعیت طرح

 • ۹- ۱- مقدمه
 • ۹-۲- مطالعات جغرافیایی
 • ۹-۳- شهرستان جلفا و موقعیت آن
 • ۹-۴- شهر جلفا
 • ۹-۵- مطالعات اقلیمی
 • ۹-۵-۱- مطالعات اقلیمی استان
 • ۹-۵-۱-۱- خصوصیات اقلیم سرد
 • …..

فصل دهم: استانداردها و برنامه ریزی فیزیکی 

 • ۱۰- ۱- برنامه فيزيكي كلي فرودگاه
 • ۱۰-۳- تأسيسات صنعتي
 • ۱۰-۵- ترمينال خروج
 • ۱۰-۶- ترمينال ورود
 • ۱۰-۷-۱- اهميت موقعيت يابي فضاها
 • ۱۰-۸- فضاهاي مورد نياز براي ترمينال:
 • ۱۰-۹- رابطه باند و ترمينال

فصل یازدهم: نقشه ها و مدارک طراحی

 • ۱۱- ۱- روند طراحی
 • ۱۱- ۲- نقشه ها
 • ۱۱- ۳- برش ها
 • ۱۱- ۴- نما
 • ۱۱- ۵- سه بعدی
 • منابع و ماخذ
دانلود کاملترین رساله فرودگاه + نقشه + رندر

دانلود کاملترین رساله فرودگاه + نقشه + رندر

رساله کامل معماری فرودگاه

رساله کامل معماری فرودگاه

مطالعات معماری فرودگاه + پلان + رندر

مطالعات معماری فرودگاه + پلان +رندر

دانلود رساله طراحی فرودگاه

دانلود رساله طراحی فرودگاه

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مطالعات معماری فرودگاه + پلان +رندر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ده + چهار =

تمامی حقوق این وبسایت برای سازه کد محفوظ می باشد