رساله خوابگاه دانشجویی

تومان14,095

توضیحات

یکی از مدارک مهم پروژه معماری خوابگاه دانشجویی ارائه مطالعات طراحی خوابگاه است. از این رو در راستای اداره فایل های مورد نیاز دانشجویان این بخش را به رساله خوابگاه دانشجویی اختصاص دادیم. مطالب ارائه شده با عنوان کاملترین مطالعات خوابگاه دانشجویی با فرمت word در ۲۰۲ صفحه تقدیم حضورتون شده که در ادامه با جزئیات مطالب این رساله معماری بیشتر آشنا خواهید شد.

رساله کامل خوابگاه دانشجویی

قبل از طراحی معماری خوابگاه دانشجویی لازم است اطلاعات کامل در رابطه با مطالعات معماری خوابگاه دانشجویی داشته باشید به دست آوردن چنین اطلاعاتی مستلزم صرف وقت بسیار است از این رو به منظور سهولت کار دانشجویان تمامی این اطلاعات را جمع‌آوری کرده و به صورت رساله کامل خوابگاه دانشجویی ارائه دادیم. مطالب ارائه شده حاوی اطلاعاتی کامل در رابطه با طراحی معماری خوابگاه دانشجویی اصول و استانداردهای طراحی چنین مکان هایی تحلیل نمونه موردی خوابگاه دانشجویی برنامه فیزیکی ریز فضا ها و غیره می باشد. که می توان از آن به عنوان یکی از مدارک مهم پروژه کامل خوابگاه دانشجویی نیز مورد استفاده دانشجویان قرار گیرد.

 کاملترین رساله خوابگاه دانشجویی

باتوجه به مدت زمان قابل ملاحظه ای که دانشجو در داخل دانشگاه به ویژه ساختمان خوابگاه سپری می کند. (حدود۷۵ تا۹۵ ساعت در هفته) واحد های خوابگاهی می بایست توان تامین نیازهای (فیزیکی- روانی) هر دانشجو (غیربومی) را داشته باشد. خوابگاه را می توان در حوزه فضایی- عملکردی، فضایی نامید که تعدادی دانشجو قرار است برای مدت زمانی مشخص با هم در آن زندگی کنند و نیاز به فضایی لازم و مناسب دارند تا عملکردهایی از قبیل خوابیدن، تعویض لباس، استراحت،… درآن پاسخ داده شود. با توجه به روند رو به رشد جمعیت دانشجویی در سالهای اخیر و درصد بالای دانشجویان غیربومی، علاوه  برآن پیشی گرفتن تعداد  دانشجویان دختر بر دانشجـویان پسـر، لزوم توجـه به اسکان ایـن قشـر بیش از پیش ضـرورت خـود را نشان می دهد. حال این سوال مطرح است که : شرایط کمی و کیفی موجود در خوابگاه ها تا چه میزان پاسخگوی نیاز دانشجویان (غیربومی) امروزی است.

استانداردهای طراحی خوابگاه دانشجویی

خوابگاه دانشجویی یکی از مهمترین فضاهای فعالیت و زندگی دانشجویی است و از مسائلی است که طراحان همواره در پی یافتن پاسخی مناسب و معقول برای آن بوده اند. یک خوابگاه مناسب، فضایی است که بتواند در بلوغ فکری و روانی دانشجو مؤثر باشد. فضایی که اضطرابهای او را کاهش دهد و از هدر رفتن نیروز ارزشمندی که از جوانی و شادابی، سالمت و دانش وی سرچشمه می گیرد، جلوگیری کند. با توجه به مطالب ارائه شده می توان ویژگی های یک خوابگاه مناسب برای دانشجویان را چنین برشمرد.ارتباط یا همجواری خوابگاه با محیط های مسکونی و محله های شهری، ارتباط خوابگاه با محیط دانشگاه و مراکز فرهنگی و تفریحی…..

فهرست مطالب کاملترین رساله خوابگاه دانشجویی :

 • پیشگفتار 
 • طرح مساله 
 • ضرورت تحقیق 
 • اهداف کلی تحقیق

فصل اول 

 • دانشجو (جوان) 
 • ویژگی ها و روحیات نسل جوا

فصل دوم: خوابگاه دانشجوی

 • خوابگاه دانشجوی
 • مفهوم خوابگاه دانشجویی
 • تاریخچه و سیر تحول خوابگاه های دانشجویی در جهان 
 • نحوه شکل گیری اولین خوابگاه های دانشجویی در ایران 
 • مدارس علمیه
 • نظام کالبدی
 • -تاریخچه کوی دانشگاه تهران
 • ضرورت و اهمیت توسعه ی خوابگاه های دانشجویی
 • روند رشد تعداد دانشجویان دانشگاه های کشور 
 • روند کمی توسعه خوابگاه های دانشجویی به نسبت جمعیت متقاضی 
 • ضرورت توسعه خوابکاه های دانشجویی در بخش غیر دولتی 
 • مزایای استفاده از خوابگاه دانشجویی 
 • اقتصاد 
 • امنیت

فصل سوم : دانشجو و خوابگاه 

 • دانشجو و خوابگاه 
 • جمعیت مخاطب در خوابگاه های دانشجویی 
 • مقایسه گستره مخاطبین خوابگاه های دانشجویی در دانشگاه های دولتی و غیردولتی 
 • ویژگی های فعالیت های فرهنگی در خوابگاه های دانشجویی 
 • فراغت 
 • کارکردهای فراغت 
 • آثار و نتایج اوغات فراغت 
 • -اوغات فراغت و تأمینسلامت و بهداشت روانی 
 • اوقات فراغت و تأمین سلامت جسمانی 
 • -اوقات فراغت و تعالی شخصیت 
 • اوقات فراغت و رشد و توسعه فرهنگی 
 • -اوقات فراغت و خلاقیت ها 
 • اوقات فراغت و توسعه مهارتهای شناختی 
 • اوقات فراغت و آسیب پذیریهای اجتماعی 
 • اوقات فراغت و جنسیت 
 • -لزوم برنامه ریزی برای اوقات فراغت دانشجویان در خوابگاه های دانشجویی 
 •  نقش فعالیت های جنبی در زندگی اجتماعی دانشجویان خوابگاهی 
 • عوامل محیطی 
 • تراکم جمعیت و محدودیت فضا 
 • اثرات اردحام در خوابگاه و تاثیر آن بر ساکنین 
 • تراکم جمعیت در اتاقها 
 • قوانین و دیسیپلین محیط خوابگاه های دانشجویی 
 • فرهنگ بومی مکانقرارگیری خوابگاه 
 • عدم هماهنگی میان انتظارات دانشجو از محیط اطراف و وضع موجود 
 • عوامل داخلی 
 • شخصیت درون 
 • عدم انعطاف پذیری 
 • نارضلیتی دانشجو از رشته تحصیلی 
 • حساسیت 
 • بررسی ابعاد کمی و کیفی مشکلات دانشجویان در خوابگاه های دانشجویی 
 • همجواریهای نامناسب 
 • -قدمت ساختمانهای خوابگاهی 
 •  مشکلات ناشی از پراکندگی خوابگاه ها 
 • کمبود فضاها و امکانات فرهنگی 
 • مشکلات مربوط به امکانات تأسیساتی و بهداشتی 
 •  حمامها و سرویسهای بهداشتی 
 • آشپزخانه 
 • بهداشت 
 • کمبود امکانات رفاهی 
 •  امکانات پزشکی 
 • عدم تناسب امکانات موجود با رشته تحصیلی دانشجویان 
 • تراکم گسترده دانشجویان در اتاقها 
 • امنیت در خوابگاه ها 
 • نحوه مدیریت و چالشهای موجود 
 • پذیرش میهمان 
 • مشکلات موجود در خوابگاه های دختران 
 • مشکالت خوابگاه ها از دیدگاه مسئولین 
 • راهبردها و توصیه های کلی در جهت رفع و یا کاهش معضلات موجود در خوابگاه ها 
 • راهکارهایی جهت به حداق راسندن مدت زمان ناسازکاری دانشجویان در خوابگاه ها 
 • توزیع افرار جدیدالورود بین قدیمی تر ها 
 • بهره مند ساختن دانشجویان از تفریحات سالم 
 • ویژگیهای خوابگاه دانشجویی مطلوب 
 • ویژگی های کیفی 
 • امنیت و ایمنی 
 • محرمیت 
 • آرامش 
 • خلوت 
 • امکان ارتباط با طبیعت 
 • برنامه ریزی فضای سبزو تاثیر آن بر افراد 
 • اختلاف معیارهای طراحی خوابگاه بر اساس جنسیت دانشجویان 
 • طراحی محیط
 • امکانات 
 • فضاهای عملکردی

فصل چهارم : مجتمع های خوابگاهی

 • مع های خوابگاهی
 • انواع خوابگاه های دانشجویی از لحاظ نحوه تصرف و مالکیت
 • ساختار کالبدی مجموعه های خوابگاهی 
 • نظام عملکردی 
 • انواع اتاقهای دانشجویی و نحوه آرایش آنها
 •  استاندارد تاق تکنفره 
 • اتاق دو نفره 
 • اتاق سهنفره 
 • اتاق چهار نفره
 • سوئیت
 • آپارتمان 
 • تسهیلات و خدمات 
 • تعداد آسانسورها 
 • راهرو 
 • گنجایش راهرو 
 • بالکن 
 • انتقال زباله
 • دستگاه های مکانیکی
 • کانال تاسیسات 
 • تأثیر شکل کلی ساختمان خوابگاه درفرصت های نظارت 
 • اهمیت تعداد تقسیمات ساختمان 
 • اهمیت سایت مجموعه 
 • ورودی 
 • روشهای ایجاد محدوده های خصوصی و تعیین منطقه حرکت 
 • نورپردازی 
 •  اصول حفاظت از مجموعه های خوابگاهی در برابر آتش سوزی 
 • محصور کردن ٱتش 
 • دود 
 •  راه های فرار از حریق و خروج از بنا 
 • فرار از طبقه همکف 
 • پناهگاهها 
 • حداقل تعداد راههای خروج الزامی 
 • بخشهای مختلف راه خروج 
 • صول حفاظت از ساختمان در برابر زلزله 
 • معماری ساختمان 
 • مطالعه جزئیات ساختمانی 
 • اصول حفاظت از ساختمان خوابگاه های دانشجویی 
 •  نقاشی ساختمان ها 
 • عایق کاری 
 • یراق آلات در و پنجره 
 • تجهیزات بهداشتی 
 • تجهیزات خوابگاه ها (میز مطالعه، تخت و کمد) 
 • نمای ساختمان 

فصل پنجم : تدقیق برنامه فیزیکی 

 • تدقیق برنامه فیزیکی 
 • بررسی فضاهای مورد نیاز در مقیاس بلوک های خابگاهی 
 • اتاق دانشجویان 
 • ابعاد اتاق 
 • هندسه اتاق 
 • روشنایی 
 • آکوستیک 
 • رنگ 
 • پوشش کف 
 • سرویس های بهداشتی 
 • اتاق غذارخوری 
 • اتاق نشیمن عمومی 
 • سالن بازی 
 • تلفن 
 • اتاق تلویزیون 
 • سالن مطالعه 
 • لابی مجلات 
 • اتاق میهمان 
 • بخش اداری 
 • اتاق سرپرست 
 • اتاق مسئول شب 
 • اتاق استراحت کارکنان 
 • اتاق کمکهای اولیه 
 • تلفنخانه 
 • آبدارخانه و سرویس 
 • فضاهای خدماتی و تأسیساتی 
 • رختشویخانه 
 • اتاق گرم 
 • اتاق اطو کشی 
 • پارکینگ 
 • انبارهای مورد نیاز در خوابگاه دانشجویی را می توان به ۲ دسته تقسیم نمود. 
 • انبار وسایل اضافی دانشجویان 
 • انبار مبلمان و تجهیزات 
 • موتورخانه 
 • فضاهای ارتباطی افقی (راهروها) 
 • فضاهای ارتباط عمودی 
 • پلکانها 
 • آسانسورها 
 • فضای انتظار 
 • آسانسور حمل بار 
 • بررسی فضاهای مورد نیاز در مقیاس کل مجموعه 
 • سالن فعالیت های رایانه ای 
 • کتابخانه 
 • سالن های ورزشی سرپوشیده 
 • روشنایی، گرمایش و تهویه 
 • انبار و تجهیزات 
 • سالن استراحت و تغذیه 
 • اتاق کمک های اولیه 
 • رختکن و دوش 
 •  ضوابط محوطه سازی 
 • شیب گذرگاهها 
 • گردش صندلی های چرخدار 
 • سلف سرویس 
 • تریا

فصل ششم : بررسی و تحلیل نمونه های مشابه 

 • بررسی نمونه های مشابه 
 • بررسی نمونه های داخلی 
 • خوابگاه دانشگاه فردوسی مشهد 
 •  خوابگاه فرزانگان دانشگاه الزهرا 
 • خوابگاه دانشجویان خواجه نصیر الدین طوسی 
 • نمونه های خارجی 
 • ساختمان خوابگاه تایتگن (TIETGEN DORMITORY) 161
 • ساختمان خوابگاه IAK (THE IAK DORMITORY) 166
 • خوابگاه دانشجویی دانشگاه هیفا 
 • خانه بیکر 
 •  خوابگاه دانشگاه هایدلبرگ 
 • خوابگاه دانشگاه هاروارد 

فصل هفتم: شناخت زمینه 

 • شناخت زمینه 
 • مطالعات تاریخی شهرو بررسی اقلیمی 
 • تنوع آب وهوا و اقلیم در ایران 
 • اقلیم معتدل و مرطوب ( سواحل دریای خزر ) 
 • استان گلستان 
 • جغرافیای انسانی استان گلستان 
 • جغرافیای طبیعی استان گلستان 
 • جغرافیای سیاسی استان گلستان 
 • ویژگیهای اقلیمی استان گلستان 
 • معرفی شهرستان گرگان 
 • مکان‌های تفریحی و دیدنی 

فصل هشتم : مبانی نظری طرح 

 • مبانی نظری طرح 
 • شناخت محدوده و سایت 
 • دلایل انتخاب سایت منابع 

با دانلود رساله معماری خوابگاه دانشجویی پیش رو تمامی اطلاعات ذکر شده در بالا با فرمت word در ۲۰۲ صفحه را به صورت کامل در اختیار خواهید داشت که می توانید از آن به عنوان منبع مطالعاتی در زمینه‌ی طراحی خوابگاه دانشجویی مورد استفاده قرار دهید. لازم به ذکر است رساله خوابگاه دانشجویی پیش رو را از طریق لینک زیر می توانید خریداری و دانلود کنید. همچنین در انتهای این بخش لینک موضوعات مشابه با این بخش را ارائه دادیم.


موضوعات مشابه:

مطالعات ساخت و طراحی مجتمع کودکان بی سرپرست

پروژه آماده خوابگاه دانشجویی (اتوکد، رندر، پوستر، سه بعدی و…)

پروژه آماده شیرخوارگاه (dwg+ رساله+ پاورپوینت+ رندر+ پوستر)

پلان خوابگاه دانسجویی+سه بعدی+رندر…

رساله خانه ایتام و نیازمندان+نقشه

پروژه طراحی مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست

طراحی خانه کودکان بی سرپرست (اتوکد، رندر، پوستر، psd)


 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رساله خوابگاه دانشجویی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده − چهارده =

تمامی حقوق این وبسایت برای سازه کد محفوظ می باشد