رساله کامل مهدکودک

تومان41,191

توضیحات

مطالب که در این بخش از وب سایت سازه تقدیم حضور کاربران گرامی کردیم مربوط به مطالعات معماری مهدکودک است که با عنوان کاملترین رساله مهد کودک ارائه دادیم. لازم به ذکر است مطالب ارائه شده با فرمت word در ۲۲۰ صفحه گرداوری شده که در ادامه با جزئیات مطالب رساله پایان نامه مهدکودک پیش رو بیشتر آشنا خواهید شد. چرا که در ادامه به ذکر فهرست مطالب آن پرداختیم. در بخش های قبلی نمونه های مختلفی از طراحی معماری مهدکودک را ارائه دادیم. که در انتهای این بخش لینک بخش های مشابه با رساله کامل مهدکودک پیش رو را قرار دادیم.

استانداردهای طراحی مهدکودک

کودک با خزانه محدودی از طرح های رفتاری خودکار و رانشی به دنیا می آید. اما پس از حدودا دو سال توانمایی عمل متقابل با دنیا، بدون واسطه، اشیا ومردمان را به گونه ای کار آمد کسب می کنند ومی توان گفت که کودک از روابطی که میان اشیا خارج از حوزه دیداری او وجود ندارد، تصویری ندارد. طفل فقط توانایی عمل براشیا را دارد که مستقیما در حوزه ادراکی او قرار می گیرند. در اواخر دو سالگی پی ریزی فرآیند ذهنی نوینی در کودک آغاز می شود. این توانایی که او از دو الی چهار سالگی در کودک آغاز می شود به گونه ای است که کودک می تواند یک نماد ذهنی ، یک واژه یا شی را به جای هر چیزی دیگری که هنوز تصور مستقیم ندارد به کار می رود.

رساله کامل مهدکودک

بازی کودکان عبارت است از تلاش برای لمس وحس دنیا وتحت کنترل در آوردن وآشنا شدن آن با کودک که دارای زندگی به خصوصی است که نام آن بازی است. او همیشه در حال  رام کردن زندگی کوچک یعنی بازی است. بنابراین یکی از مهمترین انگیزه های عینی وعملی کودکان حاصل امکان بروز یافتن این زندگی به خصوص یعنی بازی و کاوش در محیط است. جان دیدگی فیلسوف تربیتی می گوید: فعالیت جوهر زندگی است و افراد فعالیت های خود را به صور گوناگون ابراز می دارند. مهمترین  سرگرمی کودک ، بازی است . بعد از پرورش یافتن به فعالیت های زیادی دست می زند که یا متوجه نیل به هدف وبیا کار مثبت و یا برعکس کار آزادانه ولی بی هدف که همان بازی است می پردازد.

فهرست مطالب کاملترین رساله مهد کودک شامل:

 • چکیده

فصل اول: کلیات

 • مقدمه
 • طرح مسئله
 • ضرورت انجام موضوع
 • از نظر موقعیت فیزیکی
 • اهداف پژوهش
 • معرفی سایت
 • روند تحقیق

فصل دوم : مطالعات جغرافیایی ، اقلیمی و طبیعی

 • استان تهران در یک نگاه
 • ناهمواری استان تهران
 • آب وهوای استان تهران
 • وضعیت تابش نور خورشید در تهران
 • وضعیت بادهای تهران
 • معرفی شهر تهران
 • ویژگی های اقلیمی طرح
 • موقعیت جغرافیایی
 • دما
 • رطوبت نسبی
 • بارندگی
 • تابش خورشید
 • باد
 • نتایج
 • ویژگی های مکانی طرح
 • نتایج
 • پارک لاله
 • توانائیهای شهری
 • توانائی های چشم انداز
 • توانایی های دسترسی و حرکتی
 • معرفی سایت
 • فرمی تقریبی با ذوزنقه قائم الزاویه شکل می باشد
 • همسایگی ها
 • دلایل انتخاب سایت
 • سیمای طبیعی و جغرافیایی بستر تهران
 • عوارض طبیعی شهر تهران
 • زمین شناسی و مقاومت خاک لرزه شناسی

فصل سوم: مطالعات تاریخی موضوعی

 • سن تحصیل در اوستا مطالعات تاریخی موضوعی
 • مقدمه
 • آغاز سن آموزش در ایران و جهان
 • ضرورت و سابقه مراکز آموزش پیش از دبستان در ایران و جهان
 • تاریخچه آموزش پیش از دبستان در ایران و جهان
 • ابتدایی و حتی پایینتر از رفع نیازهای ابتدایی به وجود آمده است
 • تاریخچه آموزش پیش از دبستان در خارج از ایران
 • نگاهی به آموزش پیش از دبستان در جهان امروز
 • تاریخ تحولات مدارس در ایران و جهان
 • آموزش و پرورش در دوره باستان
 • دوره تاریخی از صدر اسلام تا ۲۵۲ هجری
 • دوره تجدید حیات و استقلال ایران
 • (دوره صفویه )دوره شکوفایی فرهنگ ایران
 • (بررسی دوره معاصر )از اواسط قرن ۱۹ تا حال حاضر
 • تاریخ تحولات مدارس در خارج از ایران
 • آموزش و پرورش در آینده(نقش آموزش برای فردا)
 • نتیجه گیری
 • شناخت مخاطبین پروژه (کودکان)
 • مقدمه
 • مفهوم دوران کودکی
 • عوامل پیدایش مفهوم دوران کودکی
 • مراحل رشد در دوران کودکی
 • یک سالگی( – مرحله حسی و حرکتی )
 • ۳ سالگی( – ۱۵ مرحله بیش عملیاتی )
 • ۷ سالگی( – ۱۶ مرحله عملیاتی عینی )
 • ۱۳ سالگی( – ۱۶ مرحله عملیات صوری )
 • زمینههای رشد
 • اجتماع کودکان
 • مقدمه
 • کودک و همسالان
 • کودک و بزرگسالان
 • نتیجه گیری
 • نیازها و علایق کودکان
 • مقدمه
 • نیازهای اساسی کودکان از دیدگاه روانشناسان
 • نیازها از دیدگاه موری
 • نیازها از دیدگاه مزلو
 • نیازها و علایق ذاتی کودکان
 • فعالیتهای سا ختنی
 • جمعآوری اشیاء
 • معماهای مصور و شکلهای خندهدار
 • رادیو و تلویزیون
 • رؤیاهای روزانه یا خیالبافی
 • بازی
 • کودک و بازی
 • تعریف بازی
 • فرآیند بازی
 • اهداف بازی
 • بازی و رشد اجتماعی
 • بازی و ساخت شخصیت
 • بازی و رشد هوشی
  عوامل مؤثر در بازی

 ۱۰ اصل طراحی

 • کاربرد عناصر طبیعی
 • تنوع و انسجام
 • رمز و راز پیچیدگی
 • کودک برانگیخته شود برای یک بازی هیجانانگیز بسیار مفید است .
 • خلوت و آسایش
 • محصوریت
 • مسائل صوتی و اکوستیک
 • راهیابی
 • نظارتپذیری و قابل رؤیت بودن
 • سایه اندازی
 • فضای حایل و منطقه بیطرف
 • کودک و هنر -۳
 • الف- دنیای کودک در نقاشیها او
 • ب- شناخت ویژگیهای روانی کودکان از نقاشیهای آنان
 • د- روانشناسی رنگها
 • ل- کودکان و رنگها
 • کودک و ادبیات کودک
 • الف- داستان
 • ب- شعر
 • کشوری در ادبیات کودکان و نوجوانان آن کشور است . ج- قصه
 • نتیجه گیری

بررسی سیاست گذاریها و تجربیات جهانی

 • مقدمه
 • راه حل های اثربخش برای دشواریهای آموزش و پرورش
 • ژاپن
 • اهداف آموزش و پرورش برای قرن آینده
 • کیفیت آموزش و بهرهمندی همگانی
 • فعالیتهای گروهی، یادگیری گروهی
 • مزیتهای ارتقاء دانش آموز به کلاس بالاتر بدون احتساب نمره و امتحان
 • برنامهریزی درسی در آموزش ابتدایی
 • آزمونها و چگونگی گذر از مقاطع تحصیلی
 • کودکستانها
 • دبستانها و دوره اول دبیرستان
 • دوره دوم متوسطه و مدارس عالی فنی
 • کوشش رمز موفقیت در تحصیل
 • اوگاوا «  مدرسه ابتدایی »
 • سنگاپور، مالزی، تایلند
 • انگلستان
 • سیستم کلی تحصیلی
 • وضعیت آموزشی و اداره مدارس
 • موزه کودک یورکا (Eureka children Museum) الف- معرفی بنا
 • کار و زندگی
 • ارتباطات و مخابرات
 • من و بدن من
 • چیزها
 • پارک شفق
 • نظام استقرار و همجواریها
 • – ب- دسترسیها
 • – ج- سازماندهی
 • بررسی ویژگیها در مقیاس خرد
 • معماری منظر و بنای پارک
 • نظام ساخت و ساز
 • معرفی بنا
 • ارتباطات داخلی و خارجی مجموعه
 • تحلیل مساحتها

فصل چهارم: مطالعات سیاسی ، اقتصادی

 • مقدمه
 • اهداف آموزش و پرورش در سال ۱۳۱۹
 • اهداف آموزش و پرورش در سال ۱۳۴۲
 • اهداف آموزش و پرورش در سال
 • آشنا کردن آنها به اطاعت از قانون
 • اهداف آموزش و پرورش در سال ۷۲
 • اهداف آموزش و پرورش در سال ۱۳۷۶
 • اهداف آموزش و پرورش در سال ۱۳۸۲
 • نتیجه گیری
 • اهداف آموزش و پرورش دبستان
 • دگرگونی محیط کالبدی
 • اهداف آموزش و پرورش در کودکستان ها ومراکز پیش دبستانی

فصل پنجم : مبانی نظری طراحی

 • مقدمه
 • مبانی نظری آموزش و پرورش مدرن
 • مقدمه
 • تحولات کمی و کیفی در آموزش و پرورش جدید
 • تقابل آموزش و پرورش نوین و کلاسیک
 • مبانی فلسفی محیط تعلیم و تربیت سنتی و جدید
 • تعلیم چیست، تقابل دیدگاههای سنتی و جدید
 • ریشه های ظهور محیط تعلیم و تربیت مدرن
 • پنج خصلت شاگرد محور
 • ویژگیها و ارکان نظام آموزشی شاگرد محور
 • یکم- مسئولیت پذیری
 • دوم- مشارکت پذیری
 • سوم- مداخله پذیری
 • تعلیم جمعی و آموزش گروه مدار
 • سیر تحول در دگردیسی شکلی کلاس درس
 • کلاس درس مستطیل: دانشآموز منفعل و تهی
 • کلاس درس مربع: دانشآموز فعال
 • کلاس حلقه ای: دانشآموزان اجتماعی
 • کلاس درس باز: دانشآموز کنکاشگر
 • اهداف و استراتژیها در سازماندهی فضای آموزش
 • اهمیت ساماندهی فضای آموزش
 • سازگاری محیط کالبدی با دگرگونیهای آموزشی
 • مفهوم برنامهریزی فضایی در محیط آموزشی باز
 • اصول پایه و ضوابط طراحی در فضاهای آموزشی
 • شکلگیری فضا در ذهنیت و احساس کودک
 • بینایی
 • شنوایی
 • لامسه
 • پویایی
 • چشایی
 • نگاهی به مدارس فردا
 • خلاقیت
 • تعریف خلاقیت
 • خلاقیت و استعداد
 • عوامل مؤثر در خلاقیت
 • میزان مهارت
 • ویژگیهای شخصی
 • به تعویق انداختن ارزیابی
 • داشتن فکر باز
 • پرورش قدرت خلاقیت
 • بازیهای فکری
 • فعالیتهای ذوقی خلاقه
 • مطالعه و نویسندگی
 • حل خلاق مسائل

کودک و معماری

 • مقدمه
 • دریافت حس کودک از فضا
 • تاثیر شخصیت کودک بررابطه او با فضا
 • غنیسازی فضا برای رشد همه جانبه حواس کودک
 • شرایط محیطی و کالبدی بر کودکان
 • شرایط کالبدی
 • ابعاد و اندازهها
 • جنس
 • مرجع دانلود معماری
 • تزئینات
 • مبلمان آموزشی
 • تعداد طبقات در مدارس
 • ساختمانهای دو طبقه
 • ساختمان سه طبقه
 • دستورالعمل معماری برای کودکان
 • محیطی با فضای کافی
 • اتاق همگانی
 • اتاقهای کوچک با درها
 • طاقچه، گوشه، برآمدگی
 • پله ها
 • طبقه دوم
 • برجها، خانههای درختی، و مکانهای بالا
 • ساختار خانه
 • اضافه شدن عناصر
 • مبلمان کودک
 • بازیهای مخصوص
 • اشیاء بزرگترها
 • عکس، نقشه کتاب، کتابخانه
 • آشپزخانه کودکان در گوشه آشپزی
 • جاهای مختلف برای نگهداری انواع چیزها
 • چشم انداز پنجرهها و دیگر پلهای ارتباطی
 • مکان خارجی در داخل
 • پیرون و اطراف خانه
 • طبیعت
 • طراحی کیفی
 • نمای اشتباه ناپذیر خانه
 • نماهای خانه
 • ورودیهای دعوت کننده
 • فرمهای آشنا
 • روشنایی
 • راحتی(آسایش)
 • زندگی چوبی
 • رنگارنگ
 • دستشویی- نه اتاق بچه
 • نتیجه گیری
 • بررسی الگوهای شهری در تناسب با موضوع
 • کودک در شهر
 • زمینهای بازی اکتشافی
 • خانواده (The Family)
 • خانه کودک (children home)
 • محوطه کودک

فصل ۶ :برنامه ریزی معماری و چگونگی تحقیق

 • (مقدمه )برنامه ریزی معماری و چگونگی تحقیق
 • جمعبندی فصول گذشته
 • تدوین مبانی نظری طرح
 • اهداف طرح
 • هدف کلی
 • اهداف تبعی
 • محیطی
 • اجتماعی و فرهنگی

اصول طراحی مهدکودک

 • معیارهای طراحی
 • معیارهای زیست محیطی
 • معیارهای زیبا شناختی
 • معیارهای عملکردی
 • تناسبات انسانی و نقش آن در طراحی
 • اصول و معیارهای طراحی فضاهای آموزش و پرورش
 • مرجع دانلود معماری
 • مکانیابی واحدهای آموزشی . کاربریهای سازگار
 • کاربریهای ناسازگار
 • کاربریهای ناسازگار
 • شرایط محیطی
 • جهتیابی
 • دسترسی
 • ایمنی
 • ایمنی در مقابل سوانح طبیعی
 • ایمنی در مقابل سوانح غیرطبیعی
 • حریق
 • خطوط انتقال و توزیع برق
 • ایمنی در مسیر حرکت
 • ایمنی در مسیر پله
 • شرایط ایمنی پوشش کف
 • شرایط ایمنی درها
 • شرایط ایمنی پنجرهها
 • شرایط ایمنی در فضاهای بهداشتی
 • شرایط ایمنی تجهیزات
 • عمده ترین ویژگیهای اقلیمی برای ساختمانهای آموزشی

برنامه فیزیکی طرح 

 • فضاها و نکات مورد لزوم برای اطمینان
 • مدارس ابتدایی )دخترانه، پسرانه
 • بخش تحقیقات و پژوهش
 • کتابخانه
 • تجهیزات کتابخانه
 • بخش همایش (سالن اجتماعات)
 • ضوابط
 • اتاق پروژکتور
 • بخش مدیریت و روابط عمومی
 • بخش خدماتی و رفاهی
 • رستوران
 • فضاهای تأسیساتی
 • بخش فضاهای باز محوطه
 • محل تجمع و قدم زدن
 • فضای سبز
 • فضاهای بازی
 • اختیارات برای برنامهریزی فضا
 • رفتار بچه
 • مقررات ایمنی
 • ایدههای طراحی برای فضاهای باز
 • شکل زمین
 • چمن
 • زمین مسطح
 • شن دریا
 • کاشت گیاه
 • مشخصات (Educationd) پرورشی اسباب بازی
 • مشخصات طراحی
 • فضاهای ورزشی و تفریحی
 • فضاهای ارتباطی و فضاهای غیرمفید محوطه
 • تاسیسات
 • سیستمهای تأسیسات الکتریکی
 • تأسیسات روشنایی
 • تأسیسات مخابراتی
 • تأسیسات کنترل
 • تأسیسات مکانیکی
 • تأسیسات آب سرد و گرم
 • تأسیسات حرارتی و برودتی
 • انتخاب سیستم تهویه مطبوع سالنها
 • توزیع انرژی در سالن
 • سیستم تهویه مطبوع قسمتهای آموزشی اداری و فضاهای مشابه
 • سیستم تخلیه هوا
 • تأسیسات آبرسانی و آبیاری
 • تأسیسات اطفاء حریق
 • تأسیسات جمعآوری آبهای سطحی و فاضلاب
 • سیستم های آکوستیک

فصل هفتم : شرح پروژه

 • معماری
 • کانسپت 
 • سازه
 • مقدمه
 • مزایای سقف کامپوزیت کرمیت
 • سقف های کمپوزیتی در سازه های فلزی
 • منابع
 • فهرست منابع لاتین
با دانلود رساله کامل مهدکودک ارائه شده در این بخش اطلاعاتی کامل در رابطه با استانداردهای طراحی مهد کودک، برنامه فیزیکی، ریزفضاهای مهد کودک و…را در اختیار خواهید داشت. که به جرات می توان گفت یکی از کاملترین منابع مطالعاتی در زمینه طراحی معماری مهدکودک است که با فرمت word در ۲۲۰ صفحه ارائه شده است. که می توان از آن به عنوان یکی از مدارک پروژه کامل مهد کودک (رساله معماری مهد کودک) نیز مورد استفاده دانشجویان قرار گیرد.

موضوعات مشابه:

پروژه مهدکودک یک طبقه

کاملترین رساله خانه کودکان بی سرپرست

پاورپوینت تحلیل نمونه موردی مهدکودک خارجی

پلان مهد کودک ساده dwg با رندر، پوستر و psd

پلان کامل مهد کودک مدرن dwg با پوستر، رندر و…

پروژه کامل معماری مهد کودک (پلان+مکس+رندر…)

پروژه طراحی مهد کودک مدرن (اتوکد+ ۳d+ رندر+ شیت بندی)

طراحی نمونه موردی کانون پرورش فکری کودکان


 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رساله کامل مهدکودک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دوازده − 1 =

تمامی حقوق این وبسایت برای سازه کد محفوظ می باشد