کاملترین رساله مجتمع تجاری تفریحی

تومان13,500

توضیحات

رساله و مطالعات مجتمع تجاری تفریحی ارائه شده در این قسمت در قالب Word و در ۱۷۴ صفحه گرداوری شده است. قبل از اینکه به دانلود این مطالعات معماری مجتمع تجاری تفریحی بپردازیم به ذکر جزئیات بیشتری در مورد این مقاله معماری می پردازیم.

بخش کوتاهی از کاملترین رساله مجتمع تجاری تفریحی

هدف از طراحي مجموعه‌هاي تجاري اداری تفریحی ايجاد محيطي خوشايند براي خريد کالا؛ دريافت خدمات اداری ، تفریح و تفرج و ارتباط انسانها با يکديگر است. براي رسيدن به اين هدف ابتدا نگاهي گذرا به تاريخچه تجارت و ايران ، پیشینه و تاریخچه فضاها و نظامات اداری ، اوقات فراغت و تفریح و تاريخچه ايجاد مجموعه‌هاي تجاري اداری تفریحی  و اجتماعي در ايران وتبریز داريم و سير تکامل و ويژگيهاي اين مجموعه‌ها را مورد بررسي قرار مي دهيم. براي شناخت بيشتر نمونه‌هاي مشابهي را در نقاط مختلف جهان مورد بررسي قرار داده‌ايم. مطالعه شهر تبریز براي طراحی صحيح مجموعه و رسيدن به هدف ابتدايي طراحي مجموعه ( ايجاد محيطي خوشايند براي خريد کالا دريافت خدمات تفریح و ارتباط انسانها با يکديگر) الزامي بوده است. به کمک تحليل هايي که از جهات مختلف بر روي سايت انجام شده؛ نحوه قرارگيري ساختمان در سايت؛ نحوه جهت‌گيري آن امتدادهاي موثر بر ساختمان؛ وروديهاي آن و … استخراج شده است. از آنجايي که سعي شده که ساختمان بيشترين هماهنگي را با محيط داشته باشد؛ آناليز سايت مهمترين ابزارهاي طراحي را در اختيار ما گذاشته است. برنامه‌ريزي کالبدي نيز فضاهاي مورد نياز و ميزان آنها را مشخص خواهد کرد. بديهي است که در روند طراحي؛ توجه خاص به ملاحظات ديد و منظر و طراحي احجام       بر اساس ويژگيهاي سايت براي رسيدن به بهترين ديدها و مناسبترين احجام الزامي بوده است.

دانلود کاملترین مطالعات معماری مجتمع تجاری_تفریحی

دانلود کاملترین مطالعات معماری مجتمع تجاری_تفریحی

فهرست مطالب مطالعات مجتمع تجاری تفریحی

فصل اول : شناخت موضوع

 • ۱- ۱ کلیات
 • ۱-۱-۱ پرسش اصلی تحقیق پایان نامه (مسئله تحقیق)
 • ۱-۱-۲ بیان مسئله تحقیق پایان نامه (تشریح ابعاد , حدود مساله , معرفی دقیق مساله , بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسشهای تحقیق,منظوراز تحقیق )
 • ۱-۱-۳ اهداف تحقیق و دلایل انتخاب سایت
 • ۱-۱-۴ دلایل انتخاب سایت پایان نامه :
 • ۱-۱-۵ ضرورت انجام تحقیق در این پایان نامه
 • ۱-۱ -۶ ضرودت انجام پروژه و كاربرد نتايج
 • ۱-۱-۷ اهداف پروژه
 • ۱-۱-۸ فرآیند پروژه

فصل دوم : روند شکل گیری , اصول و احکام و نگرش های طراحی به فضا های خرید و تفریح

 • ۲-۱ مفهوم مراکز تجاری
 • ۲-۱-۱ تاريخچه مجموعه هاي تجاري
 • ۲-۱ -۲ تاریخچه مراکزتجاری در جهان
 • ۲-۱ -۳ تاریخچه مراکز تجاری در ایران
 • ۲-۱-۴ لزوم مراكز تجاري و اجتماعي در يك شهر
 • ۲-۱-۵ چگونگي پيدايش مجموعه هاي تجاري از نقطه نظرتاريخي واجتماعي
 • ۲-۲ پیشینه تاریخی بازار در ایران
 • ۲-۳ انواع بازار
 • ۲-۳-۱ بازار های دائمی
 • ۲-۳-۲ بازارهای ادواری
 • ۲-۳-۳ بازارگاههای شهری
 • ۲-۳-۴ بازارچه ها
 • ۲-۴ بررسی ابعاد مختلف بازار
 • ۲-۴ -۱ بررسی بازارها از دیدگاه معماری
 • ۲-۴-۲ بررسی بازارها ازدیدگاه شهرسازی
 • ۲-۴-۳ بررسی بازارها ازدیدگاه اجتماعی
 • ۲-۵ سير تكاملي مجموعه هاي تجاري
 • ۲-۶ انواع مجموعه هاي تجاري و بخش هاي تشكيل دهنده آن
 • ۲-۷ انواع فضاهاي تجاري (شناخت مراكز خريد معاصر در ايران)
 • ۲-۸ مراکز تجاری محله ای
 • ۲-۸-۱ مراکز تجاری در جوار خیابان ها
 • ۲-۸-۲ پاساژها
 • ۲-۸-۳ مجموعه های تجاری
 • ۲-۸-۴ فروشگاه های بزرگ
 • ۲-۸-۵ فروشگاه های زنجیره ای
 • ۲-۹ ساختار بازارها
 • ۲-۱۰ تعریف تفریح
 • ۲-۱۰-۱ هدف تفریحات سالم
 • ۲-۱۰-۲ مکان تفریحی
 • ۲-۱۰-۳ میل به تنوع در ذات
 • ۲-۱۰-۴ اهمیت تفریح
 • ۲-۱۰-۵ برنامه ریزی اوقات فراغت :
 • ۲-۱۰-۶ توسعه روابط میان جوامع
 • ۲-۱۰-۷ فرآیند و مراحل برنامه ریزی اوقات فراغت :
 • ۲-۱۰-۸ اصول برنامه ریزی اوقات فراغت
 • ۲-۱۰-۹ عوامل موثر در برنامه ریزی اوقات فراغت
 • ۲-۱۱ مطالعات تکمیلی
 • ۲-۱۱-۱ خدمات پذیرایی:
 • ۲-۱۱-۲ اصول طراحی رستوران
 • ۲-۱۱-۳ فضاهاي مورد نياز
 • ۲-۱۲ شهر بازی :
 • ۲-۱۲-۱ پارک و فضای آزاد
 • ۲-۱۲-۲ شرایط عمومی محوطه و وسایل بازی کودکان
 • نتیجه گیری

فصل سوم : مطالعات اقلیمی

 • ۳-۱ وضعيت اقليم شرایط اقلیمی و خصوصیات آب و هوایی
 • ۳-۲ تابش آفتاب
 • ۳-۲-۱ تعیین جهت استقرار ساختمان نسبت به تابش آفتاب
 • ۳-۳ دماي هوا
 • ۳-۴ رطوبت هوا
 • ۳-۵ باد
 • ۳-۶ بارندگي
 • ۳-۷ جهت استقرار ساختمان
 • ۳-۸ نتیجه روشهاي دستيابي به اهداف عمده طراحي اقليمي
 • ۳-۸-۱ كاهش اتلاف حرارت مجتمع
 • ۳-۸-۲ كاهش تاثير باد در اتلاف حرارت ساختمان
 • ۳-۸-۳ بهره گيري از انرژي خورشيدي در گرمايش ساختمان
 • ۳-۸-۴ محافظت ساختمان در برابر هواي گرم خارج
 • ۳-۸-۵ بهره گيري از نوسان روزانه دماي هوا
 • ۳-۸-۶ بهره گيري از شرايط مناسب هواي خارج
 • ۳-۸-۷ ايجاد كوران در فضاهاي داخلي
 • ۳-۸-۸ افزايش رطوبت هوا
 • ۳-۸-۹ جلوگيري از افزايش رطوبت هواي
 • ۳-۸-۱۰ محافظت مجتمع در برابر بارندگي
 • ۳-۸-۱۱ كاهش تاثير بادهاي غبارآلود برمجتمع
 • ۳-۹ نيازهاي حرارتي فضاهاي داخلي مجتمع

فصل چهارم : معرفی و تحلیل مصداق ها و نمونه های داخلی

 • بررسي نمونه هايي از مراكز تجاري درايران
 • ۴-۱ مجتمع تجاري الماس شرق
 • ۴-۲ مجتمع تجاری – اداری ونوس
 • ۴-۲-۱ معماری و اقلیم در مجتمع ونوس
 • ۴-۳ مجتمع تجاري – اداري ستاره شمال
 • ۴-۳-۱ پلان

فصل پنجم : مبانی نظری

 • ۵-۱ حکام ومعیارهای نظری طراحی
 • ۵-۱-۱ مباني طراحي المانهاي مهم مراكزخريد
 • ۵-۱-۲ ساختمانهاي مستاجرين
 • ۵-۱-۳ جايگاه حركت پياده
 • ۵-۱-۴ تسهيلات اجتماعي
 • ۵-۲ ملاحظات اصلي در طراحي مراكز خريد
 • ۵-۲-۱ جلب عناصر تجارت
 • ۵-۲-۲ دسترسي مشتريان
 • ۵-۲-۳ ورودي ها
 • ۵-۲-۴ سير كولاسيون در مراكز تجاري
 • ۵-۲-۵ سرويس دهي
 • ۵-۳ ويژگي هاي فضاها
 • ۵-۳-۱ سيركولاسيون داخلي
 • ۵-۳-۲ محوطه هاي مياني
 • ۵-۳-۳ بازارچه
 • ۵-۳-۴ نورگيري در مراكز تجاري وتفریحی
 • ۵-۳-۵ انعطاف پذيري مراكز تجاري
 • ۵-۳-۶ ستون بندي واسكلت در مراكز تجاري
 • ۵-۳-۷ عمق ساختمان تجاری
 • ۵-۳-۸ ويترين در مراكز تجاري
 • ۵-۳-۹ آب نما در مراكز تجاري
 • ۵-۳-۱۰ فضاي سبز در مراكز تجاري
 • ۵-۳-۱۱ تهويه در مراكز تجاري
 • ۵-۴ تفریح
 • ۵-۴-۱ خصوصیات فضاهای طبیعی (تفرجگاهی) پیرامون شهرها
 • ۵-۵ رنگ
 • ۵-۶ طراحی داخلی و گزینش مبلمان

فصل ششم : استاندارد و مبانی مطالعاتی فضا ها و برنامه فیزیکی

 • ۶-۱ بررسی مسائل ترافیکی :
 • ۶-۱-۱تفکیک انواع تراکیف :
 • ۶-۲ استاندارد ها و نکات مورد نیاز پارکینگ :
 • ۶-۲-۱انواع مختلف پارکینگ :
 • ۶-۲-۲ نحوه محاسبه تعداد پارکینگ مورد نیاز :
 • ۶-۳ فضاهاي ارتباطي :
 • ۶-۳-۱ فضاهاي سبز :
 • ۶-۳-۲ فضاهاي تأسيساتي وتجهيزاتي :
 • ۶-۴ نكات قابل توجه در برنامه ريزي :
 • ۶-۵ دسته بندی عملکرد ها و سطوح زیر بنا
 • ۶-۵-۱ انواع فضا
 • ۶-۶ فضاهاي ارتباطي
 • ۶-۶-۱ استاندارد ها و نکات مورد نیاز فضای ورودی راه روها
 • ۶-۶-۳ پله
 • ۶-۶-۴ استاندارد ها و نکات مورد نیاز پله برقي مشخصات فنی پله برقی
 • ۶-۶-۵ استانداردها و نکات آسانسور
 • ۶-۷ مسیر دسترسی (گذرگاهها)
 • ۶-۷-۱ ارتفاع طبقات
 • ۶-۷-۲ گذرگاه ها
 • ۶-۷-۳ اتاق های فرعی
 • ۶-۷-۴ وزیع کالاها
 • ۶-۷-۵ ویترین ها
 • ۶-۷-۶ برای کارمندان WC
 • ۶-۷-۷ مقررات ساختمانی
 • ۶-۷-۸ آتش سوزی
 • ۶-۷-۹دما و تهویه
 • ۶-۷-۱۰ طرح کلی مغازه ها
 • ۶-۷-۱۱محل مغازه ها
 • ۶-۷-۱۲ورودی و خروجی ها
 • ۶-۷-۱۳ پلکان ها
 • ۶-۷-۱۴پنجره ها
 • ۶-۷-۱۵ سرما
 • ۶-۸ امکانات ورودی برای معلولین.
 • ۶-۹ راههاي فرار از آتش.
 • ۶-۱۰ سرویسها
 • ۶-۱۱ کافی نت
 • ۶-۱۲ کافی شاپ
 • ۶-۱۳ رستوران
 • ۶-۱۴ بررسي استاندارد و مباني مطالعاتي فضاها
 • ۶-۱۴-۱ واحدهاي تجاري
 • ۶-۱۴-۲ واحدهاي تجاري – نمايشگاهي
 • ۶-۱۴-۳ لابي تجاري
 • ۶-۱۴-۴ خرده فروشی ها
 • ۶-۱۴-۵ فروشگاه های مواد غذایی
 • ۶-۱۴-۶ استاندارد ها و نکات مورد نیاز بخش اداري
 • ۶-۱۴-۷ فضا براي مبلمان و اثاثيه:
 • ۶-۱۴-۸ برنامه فیزیکی مجتمع تجاری تفریحی فرشته

فصل هفتم : تحلیل سایت

 • تحلیل سایت پیشنهادی مجتمع تجاری تفریحی
 • ۷-۱ عکس هوایی از شهرتبریز.
 • ۷-۲ جانمایی موقعیت زمین نسبت به شهر
 • ۷-۳موضوعات مورد بررسی
 • ۷-۴ مکان یابی فضاهای تجاری تفریحی
 • ۷-۵ کاربری های سازگار و ناسازگار
 • ۷-۶ منازل مسکونی اطراف
 • ۷-۷ دسترسی ها
 • ۷-۸ جهت باد و حرکت خورشید
 • ۷-۹ تحلیل سایت
 • نتیجه گیری
 • منابع و ماخذ
کاملترین رساله مجتمع تجاری تفریحی

کاملترین رساله مجتمع تجاری تفریحی

دانلود کاملترین رساله مجتمع تجاری تفریحی

دانلود کاملترین رساله مجتمع تجاری تفریحی

رساله پیش رو حاوی اطلاعاتی کامل در رابطه با طراحی معماری مجتمع تجاری تفریحی است که با دانلود این رساله مطالب ذکر شده در بالا را به صورت کامل در اختیار خواهید داشت که می‌توان از آن به عنوان منبع مطالعاتی در زمینه طراحی معماری مجتمع تجاری تفریحی مورد استفاده قرار دهید و همچنین از آن به عنوان یکی از مدارک مهم پروژه کامل مجتمع تجاری تفریحی ( رساله مجتمع تجاری تفریحی) نیز مورد استفاده قرار دهید


موضوعات مشابه:

پروژه مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد معماری پایدار

پروژه مجتمع تجاری تفریحی (اتوکد، رویت)

فایل اتوکد مجتمع تجاری تفریحی

کاملترین رساله مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد معماری پایدار

رساله معماری مجموعه تجاری تفریحی

پروژه معماری مجتمع تجاری تفریحی + تمام مدارک

طرح نهایی مجتمع تجاری (کد، مکس، رندر، پوستر، psd، رساله)


دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کاملترین رساله مجتمع تجاری تفریحی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دوازده + 15 =

تمامی حقوق این وبسایت برای سازه کد محفوظ می باشد