رساله مرکز کیهان شناسی+اتوکد+رندر

تومان25,000

توضیحات

موارد موجود در این فایل:

 • رساله به صورت Word که ۱۵۰ صفحه می باشد.
 • رندر که شامل:۶ تصاویر زیبا و با کیفیت است.
 • فایل اتوکدی که شامل:۴ عدد پلان نما،۲عدد پلان برش،پلان طبقه همکف،پلان طبقه اول،پلان طبقه زیر زمین و سایت پلان است.
رساله مرکز کیهان شناسی+اتوکد+رندر

رساله مرکز کیهان شناسی+اتوکد+رندر

رساله مرکز کیهان شناسی+اتوکد+رندر

رساله مرکز کیهان شناسی+اتوکد+رندر

رساله مرکز کیهان شناسی+اتوکد+رندر

رساله مرکز کیهان شناسی+اتوکد+رندر

رساله کامل مرکز کیهان شناسی

رساله کامل مرکز کیهان شناسی

رساله کامل مرکز کیهان شناسی

رساله کامل مرکز کیهان شناسی

 

چکیده رساله مرکز کیهان شناسی:

مادرعالمی زندگی می کنیم که پر است از اجرام درخشان.مانعی که درسرراه بررسی مراحل ابتدایی عالم وجود دارد،دردست نبودن داده های رصدی مستقیم است.اخترشناسان توانسته اند بخش بزرگی ازتاریخچه عالم را با نشانه رفتن تلسکوپ هایشان به سوی کهکشان های دوردست واختروش ها بررسی کنند.

درشبی که آسمان صاف باشد می توان صدها ستاره رابا چشم غیرمسلح دید.این ستاره ها فقط مربوط به قسمت کوچکی ازکهکشان راه شیری درنزدیکی ما هستند.تلسکوپ ها فضای بسیاربزرگتری را که شامل میلیاردها کهکشان درخشان است به مانشان می دهند.اما بر اساس درک کنونی ما ازکیهان  عالم دردوره ای طولانی از  ابتدای تاریخچه اش تاریک و یکدست بوده است.نخستین ستاره ها تا میلیون ها سال بعد از انفجار بزرگ پدیدار نشدند و میلیون ها سال دیگر طول کشید تا کهکشان ها در این سو و آن سوی عالم تکثیر شدند…..

فهرست مطالب رساله مرکز کیهان شناسی:

عنوان                                                                                                      صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. ۱

اهمیت موضوع و دلایل انتخاب آن……………………………………………………………………………… ۱

فصل اول: نجوم

 • ۱-۱- نجوم چیست؟…………………………………………………………………………………… ۴
 • ۱-۲-۱- تعریف علم نجوم…………………………………………………………………………………………….. ۴
 • ۱-۲-۲- شاخه های اصلی نجوم…………………………………………………………………………………….. ۴
 • ۱-۲-۲-۱- تئوری……………………………………………………………………………………………………. ۴
 • ۱-۲-۲-۲-رصدی………………………………………………………………………………………………….. ۴
 • ۱-۲-۳-۱-هیئت و نجوم…………………………………………………………………………………. ۴
 • ۱-۲-۳-۲-۲- اختر فیزیک نظری…………………………………………………………………………………… ۵
 • ۱-۲-۳-۳-کیهان شناسی…………………………………………………………………………………. ۵
 • ۱-۲-۳-۴- کیهان زایی……………………………………………………………………………………………. ۵
 • ۱-۲-۳-۵- طالع بینی……………………………………………………………………………………………….. ۵
 • ۱-۲-۴- تفاوت علم نجوم با سایر علوم…………………………………………………………………….. ۵
 • ۱-۲-۵- مقیاس ها در نجوم…………………………………………………………………………………………… ۵
 • ۱-۳- تاریخچه ای از نجوم………………………………………………………………………………………………. ۶
 • ۱-۳-۱-تاریخچه علم نجوم……………………………………………………………………………………………….. ۶
 • ۱-۳-۲-تقسیمات تاریخچه اخترشناسی…………………………………………………………………………….. ۶
 • ۱-۳-۲-۱- دوران زمین مرکزی……………………………………………………………………………………. ۶
 • ۱-۳-۲-۲- دوران خورشید مرکزی………………………………………………………………………………………. ۷
 • ۱-۳-۲-۳-دوران کیهان شناسی…………………………………………………………………………………….. ۷
 • ۱-۳-۳-۱- نجوم درایران………………………………………………………………………………………………. ۷
 • ۱-۳-۴-۱-نجوم اسلامی………………………………………………………………………………………… ۷
 • ۱-۳-۴-۲-علم نجوم در ایران……………………………………………………………………………………. ۸
 • ۱-۳-۵-ستاره شناسان معروف ایرانی………………………………………………………………………………. ۸
 • ۱-۳-۵-۱-خواجه نصیرطوسی…………………………………………………………………………………………… ۸
 • ۱-۳-۵-۱-۱-ایجاد رصد خانه مراغه………………………………………………………………………………………. ۸
 • ۱-۳-۵-۱-۲-وفات خواجه…………………………………………………………………………………………………….. ۹
 • ۱-۳-۵-۲-ابوریحان بیرونی………………………………………………………………………………………………….. ۹
 • ۱-۳-۵-۳- عبدالرحمن صوفی رازی……………………………………………………………………………………….. ۹
 • ۱-۳-۵-۳-۱-فعالیت های نجومی عبدالرحمن………………………………………………………………………. ۹
 • ۱-۳-۶- ستاره شناسی دردوران معاصر……………………………………………………………………………. ۱۰
 • ۱-۳-۶-۱-گروه های نجومی درایران………………………………………………………………………….. ۱۱
 • ۱-۳-۶-۲-بررسى وضعيت و جايگاه علم نجوم در ايران امروز……………………………………………………… ۱۱
 • ۱-۳-۶-۲-۱-استادان و بزرگان……………………………………………………………………………………………. ۱۲
 • ۱-۳-۶-۲-۳-رصدخانه ملى ايران…………………………………………………………………………………………. ۱۳
 • ۱-۳-۶-۲-۴-رصدخانه هاى ايران………………………………………………………………………………………… ۱۳
 • ۱-۳-۶-۲-۵-تنها نشريه اخترشناسى ايران……………………………………………………………………………… ۱۴
 • ۱-۳-۶-۲-۶- بازار نشر…………………………………………………………………………………………… ۱۴
 • ۱-۳-۶-۲-۷- كسوف……………………………………………………………………………………………. ۱۴
 • ۱-۳-۶-۲-۸- نجوم آماتورى……………………………………………………………………………………….. ۱۵
 • ۱-۳-۶-۲-۹- ابزار رصدی……………………………………………………………………………………………… ۱۶
 • ۱-۴- نجوم رصدی…………………………………………………………………………………………………… ۱۶
 • ۱-۴-۱- رصد چيست و چه چيزهايي را بايد رصد كرد؟………………………………………………………….. ۱۶
 • ۱-۴-۲- چه دوربيني براي شروع كار لازم است؟………………………………………………………………….. ۱۸
 • ۱-۴-۳- بهترين مكان رصد كجاست؟………………………………………………………………………….. ۱۹
 • ۱-۴-۷- داس تيز آسمان……………………………………………………………………………………………… ۲۹
 • ۱-۴-۷-۱- رصد سلطان شب………………………………………………………………………………… ۲۹
 • ۱-۴-۷-۲-روش های رؤيت هلال ماه نو……………………………………………………………….. ۳۱
 • ۱-۴-۸- شكار اجرام آسماني…………………………………………………………………………….. ۳۲
 • ۱-۵- رادیونجوم………………………………………………………………………………………….. ۳۵
 • ۱-۵-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………… ۳۵
 • ۱-۵-۲- دلایل بی‌رغبتی به رادیو نجوم……………………………………………………………………. ۳۵
 • ۱-۵-۳-ستارگان رادیویی…………………………………………………………………………………… ۳۵
 • ۱-۵-۵-واحد جانسکی………………………………………………………………………………………………. ۳۶
 • ۱-۵-۶-منابع رادیو نجوم………………………………………………………………………………………………. ۳۶
 • ۱-۵-۷-تصادف کهکشانی………………………………………………………………………………………………… ۳۷
 • ۱-۵-۸- نابودی مفهوم تصادفهای کهکشانی………………………………………………………………………… ۳۷
 • ۱-۵-۹-سخن آخر………………………………………………………………………………………………………. ۳۸
 • ۱-۶-۱-نام برخی پیکرهای آسمانی(صورتهای فلکی)……………………………………………………………… ۳۸
 • ۱-۷-منظومه شمسی……………………………………………………………………………………………… ۴۳
 • ۱-۷-۱- پیدایش منظومه شمسی…………………………………………………………………………… ۴۳
 • ۱-۷-۱-۱-نگاه اجمالی…………………………………………………………………………………………… ۴۳
 • ۱-۷-۱-۴- فرضیه کانت – لاپلاس  …………………………………………………………………. ۴۴
 • ۱-۷-۱-۵- نظریه جدید ابرغبار………………………………………………………………………………… ۴۴
 • ۱-۷-۲- شکل گیری منظومه شمسی………………………………………………………………………… ۴۵
 • ۱-۷-۲-۱- شکل گیری منظومه شمسی از دید دینامیک…………………………………………………….. ۴۵
 • ۱-۷-۲-۲- شکل گیری منظومه شمسی از دید شیمی………………………………………………. ۴۵
 • ۱-۷-۳- خانواده منظومه شمسی……………………………………………………………………………….. ۴۶
 • ۱-۷-۳-۱- خورشيد………………………………………………………………………………………………… ۴۶
 • ۱-۷-۳-۲- سياره ها……………………………………………………………………………………………….. ۴۶
 • ۱-۷-۳-۳- قمرها………………………………………………………………………………………………… ۴۷
 • ۱-۷-۳-۵- اجرام کمربند کوييپر……………………………………………………………………………………. ۴۷
 • ۱-۷-۴- سیارات منظومه شمسی………………………………………………………………………….. ۴۸
 • ۱-۷-۴-۱- سیاره عطارد………………………………………………………………………………………. ۴۸
 • ۱-۷-۴-۱-۱- ویژگیهای عطارد……………………………………………………………………………………. ۴۹
 • ۱-۷-۴-۲- سیاره زهره (ونوس)………………………………………………………………………………. ۵۰
 • ۱-۷-۴-۲-۱- ویژگی های زهره……………………………………………………………………………….. ۵۱
 • ۱-۷-۴-۳- سیاره زمین………………………………………………………………………………………… ۵۱
 • ۱-۷-۴-۳-۱- ویژگی های زمین…………………………………………………………………. ۵۲

 • ۱-۷-۴-۳-۲- ماه-تنها قمرزمین…………………………………………………………………………. ۵۲
 • ۱-۷-۴-۳-۲-۱- ویژگی های ماه…………………………………………………………………………. ۵۳
 • ۱-۷-۴-۴- سیاره مریخ………………………………………………………………………………….. ۵۴
 • ۱-۷-۴-۴-۱- ویژگی های مریخ……………………………………………………………………………. ۵۴
 • ۱-۷-۴-۵- سیاره مشتری………………………………………………………………………………………… ۵۵
 • ۱-۷-۴-۵-۱-ویژگی های مشتری………………………………………………………………………….. ۵۵
 • ۱-۷-۴-۶- سیاره کیوان(زحل)……………………………………………………………………………… ۵۵
 • ۱-۷-۴-۶-۱- حرکت کیوان……………………………………………………………………………….. ۵۶
 • ۱-۷-۴-۶-۲- ویژگی های فیزیکی کیوان………………………………………………………………… ۵۶
 • ۱-۷-۴-۶-۳- شش ضلعی زحلی………………………………………………………………………… ۵۷
 • ۱-۷-۴-۶-۴- شناسه های کیوان………………………………………………………………………… ۵۷
 • ۱-۷-۴-۶-۵- قمرهای کیوان………………………………………………………………………………… ۵۷
 • ۱-۷-۴-۶-۶- حلقه های کیوان…………………………………………………………………………… ۵۸
 • ۱-۷-۴-۶-۷- شناسایی کیوان………………………………………………………………………. ۵۸
 • ۱-۷-۴-۶-۸- شکاف کاسینی…………………………………………………………………………………. ۵۹
 • ۱-۷-۴-۶-۹- میدان مغناصیسی کیوان………………………………………………………………… ۵۹
 • ۱-۷-۴-۷- سیاره اورانوس……………………………………………………………………………….. ۵۹
 • ۱-۷-۴-۷-۱- رصد اورانوس…………………………………………………………………………… ۵۹
 • ۱-۷-۴-۷-۲- خواص اورانوس……………………………………………………………………………….. ۶۰
 • ۱-۷-۴-۷-۳- حلقه های اورانوس………………………………………………………………………. ۶۰
 • ۱-۷-۴-۷-۴- قمرهای اورانوس…………………………………………………………………… ۶۰
 • ۱-۷-۴-۸- سیاره نپتون…………………………………………………………………………………….. ۶۰
 • ۱-۷-۴-۸-۱- لکه سیاه بزرگ…………………………………………………………………………….. ۶۱
 • ۱-۷-۴-۸-۲- حلقه های نپتون……………………………………………………………………………. ۶۱
 • ۱-۷-۴-۸-۳- قمرهای نپتون…………………………………………………………………………….. ۶۱
 • ۱-۷-۴-۹- سیاره پلوتون…………………………………………………………………………………………. ۶۱
 • ۱-۷-۴-۹-۱- مشخصات فیزیکی پلوتون………………………………………………………………….. ۶۲
 • ۱-۷-۴-۱۰- سیاره سدنا………………………………………………………………………………………. ۶۲
 • ۱-۸- خورشیدگرفتگی(کسوف)…………………………………………………………………………………. ۶۳
 • ۱-۸-۱- مراحل کسوف مطلق………………………………………………………………………………. ۶۳
 • ۱-۸-۲- انگشترالماس…………………………………………………………………………………………… ۶۳
 • ۱-۸-۳- کلیت………………………………………………………………………………………………….. ۶۳
 • ۱-۸-۴- انواع کسوف……………………………………………………………………………………. ۶۴
 • ۱-۸-۴-۱- کسوف نیمه کامل………………………………………………………………………….. ۶۴
 • ۱-۸-۴-۲- کسوف کامل……………………………………………………………………………………….. ۶۴
 • ۱-۸-۴-۳- کسوف حلقوی………………………………………………………………………………… ۶۴
 • ۱-۹- ستاره ها……………………………………………………………………………………………… ۶۴
 • ۱-۹-۱- نحوه تشکیل ستاره………………………………………………………………………….. ۶۵
 • ۱-۹-۲-مقیاس قدری  ………………………………………………………………………………….. ۶۵
 • ۱-۹-۳-روشنایی ستاره……………………………………………………………………………………… ۶۵
 • ۱-۹-۴- رنگ ستارگان……………………………………………………………………………………………. ۶۵
 • ۱-۹-۵-طیف ستارگان……………………………………………………………………………………… ۶۵
 • ۱-۹-۶- تحولات ستاره………………………………………………………………………………………… ۶۶
 • ۱-۹-۶-۱-تحول یک ستاره……………………………………………………………………………… ۶۶
 • ۱-۹-۶-۲- رده‌بندی ستارگان…………………………………………………………………………. ۶۶
 • ۱-۹-۶-۳- عمر ستارگان…………………………………………………………………۶۶

 • ۱-۹-۶-۴- فیزیک درون ستارگان………………………………………………………………………۶۶
 • ۱-۹-۶-۵- کوتوله‌ها……………………………………………………………………………………..۶۷
 • ۱-۹-۶-۶-سحابیها…………………………………………………………………………………….. ۶۷
 • ۱-۱۰- ستاره های دنباله دار………………………………………………………………………….۶۷
 • ۱-۱۰-۱- انواع دنباله‌ها………………………………………………………………………………. ۶۷
 • ۱-۱۰-۲- منشأ دنباله‌دارها…………………………………………………………………………. ۶۸
 • ۱-۱۰-۳- مشخصات فیزیکی………………………………………………………………………. ۶۸
 • ۱-۱۰-۳-۱- رأس ستاره دنباله‌دار…………………………………………………………………… ۶۸
 • ۱-۱۰-۳-۲- دم ستاره دنباله‌دار……………………………………………………………………… ۶۸
 • ۱-۱۰-۳-۳-گیسوی ستاره دنباله‌دار………………………………………………………………… ۶۹
 • ۱-۱۰-۳-۴- ماده ستاره دنباله‌دار……………………………………………………………………. ۶۹
 • ۱-۱۰-۴- حرکت ظاهری ستاره دنباله‌دار…………………………………………………………… ۶۹
 • ۱-۱۰-۵- تغییر مدار ستاره دنباله دار……………………………………………………………… ۶۹
 • ۱-۱۰-۶- مرگ ستاره دنباله‌دار…………………………………………………………………… ۷۰
 • ۱-۱۱- سحابی ها…………………………………………………………………………….. ۷۰
 • ۱-۱۱-۱- سحابی های تاریک……………………………………………………………….. ۷۰
 • ۱-۱۱-۲- سحابی های سیاره‌ای……………………………………………………………. ۷۰
 • ۱-۱۱-۳- امواج انفجاری………………………………………………………………………… ۷۱
 • ۱-۱۱-۴-سحابی های تابان…………………………………………………………………… ۷۱
 • ۱-۱۱-۵- بقایای ابر نواختری…………………………………………………………………. ۷۱
 • ۱-۱۱-۶- سحابی انکساری……………………………………………………………………. ۷۱
 • ۱-۱۱-۷- سحابی های خارج کهکشانی……………………………………………………….. ۷۲
 • ۱-۱۲- کهکشان ها…………………………………………………………………………………… ۷۲
 • ۱-۱۲-۱- انواع کهکشان ها…………………………………………………………………………. ۷۲
 • ۱-۱۲-۱-۱- کهکشان های نامنظم…………………………………………………………………. ۷۲
 • ۱-۱۲-۱-۲- کهکشان های مارپیچی…………………………………………………………………….. ۷۳
 • ۱-۱۲-۱-۳- کهکشان مارپیچی میله ای…………………………………………………………….. ۷۳
 • ۱-۱۲-۱-۴- کهکشان های بیضوی…………………………………………………………………… ۷۳
 • ۱-۱۲-۱-۵- کهکشانهای فعال و غیر عادی………………………………………………………….. ۷۳
 • ۱-۱۲-۱-۶-کهکشان های رادیویی……………………………………………………………………. ۷۴
 • ۱-۱۲-۲- کوازارها……………………………………………………………………………………….. ۷۴
 • ۱-۱۲-۳- تصادم کهکشان ها………………………………………………………………………….. ۷۵
 • ۱-۱۲-۴-کهکشان راه شیری…………………………………………………………………. ۷۵

 • ۱-۱۲-۴-۱- مشخصات کهکشان راه شیری…………………………………………………………. ۷۵
 • ۱-۱۲-۴-۲-گذر صورتهای فلکی از راه شیری……………………………………………………….. ۷۵
 • ۱-۱۲-۴-۳- فراوانی میدان ستاره…………………………………………………………………… ۷۶
 • ۱-۱۲-۴-۴- ماهیت راه شیری……………………………………………………………………….. ۷۶
 • ۱-۱۲-۴-۵- قسمت نورانی راه شیری………………………………………………………………. ۷۶
 • ۱-۱۲-۴-۶- تغییر صورت های فلکی………………………………………………………………….. ۷۶

فصل دوم: رصدخانه،پلانتاریوم

 • ۲-۱- رصدخانه………………………………………………………………………………………… ۷۸
 • ۲-۱-۱- جای مناسب برای رصدخانه……………………………………………………………….. ۷۸
 • ۲-۱-۲- شرایط یک رصدخانه ………………………………………………………………………. ۷۹
 • ۲-۱-۳- رصدخانه های معروف………………………………………………………………………. ۷۹
 • ۲-۳-۱-۱- رصدخانه ماونت پالومار…………………………………………………………………… ۷۹
 • ۲-۱-۳-۲- رصدخانه سارس ویلز ……………………………………………………………………. ۷۹
 • ۲-۱-۳-۳- رصدخانه‌های نیمکره جنوبی ………………………………………………………….. ۷۹
 • ۲-۱-۳-۴- رصدخانه‌های رادیویی ………………………………………………………………… ۷۹
 • ۲-۱-۳-۵- رصدخانه مائوناکیا …………………………………………………………………….. ۸۰
 • ۲-۱-۳-۶- رصدخانه کک …………………………………………………………………………. ۸۱
 • ۲-۱-۳-۷- رصدخانه ملی کیت پیک …………………………………………………………….. ۸۲
 • ۲-۱-۳-۸- رصدخانه کلت ……………………………………………………………………….. ۸۲
 • ۲-۱-۴- نام برخی رصدخانه های مشهور …………………………………………………….. ۸۲
 • ۲-۱-۵- تاریخچه تاسیس رصدخانه ها درایران ……………………………………………….. ۸۳
 • ۲-۲- تلسکوپ …………………………………………………………………………………… ۸۳
 • ۲-۲-۱- پیشینه تلسکوپ ………………………………………………………………………. ۸۳
 • ۲-۲-۲- تلسکوپ گالیله …………………………………………………………………………. ۸۴
 • ۲-۲-۳- مشخصات تلسکوپ…………………………………………………………………….. ۸۵
 • ۲-۲-۴- کاربردهای تلسکوپ …………………………………………………………………….. ۸۵
 • ۲-۲-۵- انواع تلسکوپ ……………………………………………………………………………. ۸۵
 • ۲-۲-۵-۱- تلسکوپ گالیله ای ……………………………………………………………………. ۸۵
 • ۲-۲-۵-۲- تلسکوپ نیوتنی ………………………………………………………………………. ۸۶
 • ۲-۲-۵-۳- تلسکوپ کاسگرین …………………………………………………………………… ۸۶
 • ۲-۲-۵-۴- تیغه اشمیت …………………………………………………………………………… ۸۶
 • ۲-۲-۵-۵- تلسکوپ اشمیت-کاسگرین …………………………………………………………. ۸۶
 • ۲-۲-۵-۶- تلسکوپ‌های شکستی …………………………………………………………….. ۸۷
 • ۲-۲-۵-۷- تلسکوپ‌های بازتابی ……………………………………………………………… ۸۷
 • ۲-۲-۵-۸- تلسکوپ‌های شکستی – بازتابی ………………………………………………. ۸۷
 • ۲-۲-۵-۹- تلسکوپ رادیویی ……………………………………………………………….. ۸۸
 • ۲-۲-۵-۱۰- تلسکوپ اشعه ایکس ………………………………………………….. ۸۸
 • ۲-۲-۶- تلسکوپ درایران ………………………………………………………………… ۸۸
 • ۲-۲-۷- پلانتاریوم ………………………………………………………………………. ۸۸
 • ۲-۲-۷-۱- تاریخچه پلانتاریوم …………………………………………………………. ۸۸
 • ۲-۲-۷-۲- پلانتاریوم های امروزي ……………………………………………………… ۸۹
 • ۲-۲-۷-۲-۱- پلانتاریوم کوچک ………………………………………………………… ۸۹
 • ۲-۲-۷-۲-۲- پلانتاریوم پرواز فضایی ……………………………………………………. ۹۰
 • ۲-۲-۷-۲-۳- پلانتاریوم بزرگ ……………………………………………………………۹۰
 • ۲-۲-۸- اصول و معیارهای طراحی …………………………………………………….۹۱
 • ۲-۲-۸-۱- اجزای تشکیل دهندۀ ساختمان پلانتاریوم ………………………………۹۱
 • ۲-۲-۸-۲- عرصه عمومی ………………………………………………………………۹۱
 • ۲-۲-۸-۲-۱- سالن نمایش ……………………………………………………………. ۹۱
 • ۲-۲-۸-۲-۲- گنبد ها …………………………………………………………………. ۹۱
 • ۲-۲-۸-۲-۲-۱- گنبد افقی …………………………………………………………… ۹۱
 • ۲-۲-۸-۲-۲-۲- گنبد مایل …………………………………………………………….. ۹۲
 • ۲-۲-۸-۲-۳- هال انتظار…………………………………………………………………. ۹۲
 • ۲-۲-۸-۲-۴- کلاس درس …………………………………………………………….. ۹۳
 • ۲-۲-۸-۲-۵- بوفه ………………………………………………………………………. ۹۳
 • ۲-۲-۸-۲-۶- ورودی بنا …………………………………………………………………۹۳
 • ۲-۲-۸-۲-۷- گیشه فروش بلیط ……………………………………………………… ۹۳
 • ۲-۲-۸-۲-۸- سرویس بهداشتی …………………………………………………….. ۹۳
 • ۲-۲-۸-۳- عرصه خصوصی …………………………………………………………… ۹۳
 • ۲-۲-۸-۳-۱- فضاهای اداری ………………………………………………………….. ۹۳
 • ۲-۲-۸-۳-۲- فضاهای تأسیساتی …………………………………………………… ۹۳

فصل سوم: نمونه ومصداق ها

 • ۳-۱- رصدخانه مراغه…………………………………………………………………….. ۹۵
 • ۳-۱-۱- پيشگفتار (شناسائي و كاوش)……………………………………………….. ۹۵
 • ۳-۱-۲- شرح بنا…………………………………………………………………………..۹۶
 • ۳-۱-۲-۱- تاریخچه………………………………………………………………………. ۹۷
 • ۳-۱-۲-۲- وسایل رصدخانه مراغه…………………………………………………….۹۸
 • ۳-۱-۲-۳- زیج ایلخانی………………………………………………………………….. ۹۸
 • ۳-۱-۳- واحدهای بنا…………………………………………………………………….. ۹۸
 • ۳-۱-۳-۱- دیوارهای سنگچین نامنظم…………………………………………………..۹۹
 • ۳-۱-۳-۲- دیوارهای سنگچین منظم شمالی_جنوبی………………………………… ۹۹
 • ۳-۱-۳-۳- دیوارهای سنگچین منظم شرقی _غربی…………………………………… ۹۹
 • ۳-۱-۳-۴- برج مرکزی واصلی رصدخانه مراغه………………………………………….. ۹۹
 • ۳-۱-۳-۵- واحدهای دایره شکل پنج گانه……………………………………………….. ۱۰۱
 • ۳-۱-۳-۶- تالار سکودارچهار گوش………………………………………………………..۱۰۲
 • ۳-۱-۳-۷- کارگاه ریخته گری وساخت وسایل نجومی…………………………………. ۱۰۲
 • ۳-۱-۳-۸- کوشک ایوان دار………………………………………………………………… ۱۰۲
 • ۳-۱-۳-۹- مدرسه یا تالار بحث وکنفرانس…………………………………………………۱۰۲
 • ۳-۱-۳-۱۰- کتابخانه………………………………………………………………………… ۱۰۳
 • ۳-۱-۳-۱۱- بنای مسکونی،دفترکار یا استراحتگاه…………………………………….. ۱۰۴
 • ۳-۱-۳-۱۲- خیابانهای سنگفرش سطح پله……………………………………………. ۱۰۵
 • ۳-۱-۳-۱۳- مخزن نگهداری آب…………………………………………………………… ۱۰۵
 • ۳-۱-۳-۱۴- مجموعه روستایی………………………………………………………….. ۱۰۵
 • ۳-۲- موزه نجوم شهر تامانا-ژاپن………………………………………………………… ۱۰۵
 • ۳-۳- رصدخانه کیروسان –جزیره اوشیما –ژاپن………………………………………… ۱۰۶
 • ۳-۴- سکوی رصد وموزه نامودیکاوا-ژاپن………………………………………………….. ۱۰۶

فصل چهارم: مطالعات محیطی

 • ۴-۱- حدود و موقعيت استان فارس…………………………………………………………. ۱۰۹
 • ۴-۲- اوضاع طبيعي و كلي استان فارس…………………………………………………… ۱۰۹
 • ۴-۳- جغرافیا و تاریخچه شیراز………………………………………………………………… ۱۰۹
 • ۴-۴- ویژگی های آب و هوای شیراز…………………………………………………………… ۱۱۰
 • ۴-۴-۱- بارندگی………………………………………………………………………………… ۱۱۱
 • ۴-۴-۲- رطوبت نسبی…………………………………………………………………………. ۱۱۱
 • ۴-۴-۳- تابش خورشید ……………………………………………………………………….. ۱۱۳
 • ۴-۵- بررسی معماری و بافت شیراز در ارتباط با مسائل اقلیمی………………………….۱۱۳
 • ۴-۶- تأثیر باد در جهت‌گیری بناها…………………………………………………………….. ۱۱۳
 • ۴-۷- مکان یابی و تحلیل سایت……………………………………………………………….۱۱۳
 • ۴-۷-۱- مزایای سایت…………………………………………………………………………. ۱۱۵
 • ۴-۷-۲- نکات منفی سایت…………………………………………………………………… ۱۱۵
 • ۴-۷-۳- شیب سایت………………………………………………………………….. ۱۱۵

فصل پنجم: برنامه فیزیکی

 • ۵-۱- شرح فضاها و استانداردها………………………………………………………………۱۱۷
 • ۵-۱-۱- بخش داده های مستقیم………………………………………………………….. ۱۱۷
 • ۵-۱-۲- بخش ردیابی……………………………………………………………………….. ۱۱۸
 • ۵-۱-۳- بخش ارزیابی رصد………………………………………………………………. ۱۱۸
 • ۵-۱-۳-۱- ارزیابی اپتیکی ستاره ای…………………………………………………… ۱۱۸
 • ۵-۱-۳-۲- ارزیابی اپتیکی خورشیدی …………………………………………………. ۱۱۸
 • ۵-۱-۴- بخش توسعه و کنترل علمی و فنی……………………………………………. ۱۱۹
 • ۵-۱-۵- بخش اسناد و مدارک……………………………………………………………. ۱۲۰
 • ۵-۱-۶- بخش کامپیوتر و اینترنت………………………………………………………… ۱۲۰
 • ۵-۱-۷- بخش آموزش تخصصی…………………………………………………………..۱۲۰
 • ۵-۱-۸- بخش نمایشگاهی مجموعه…………………………………………………….۱۲۱
 • ۵-۱-۹- مرکز همایش های علمی و فنی…………………………………………….. ۱۲۱
 • ۵-۱-۱۰- بخش مدیریت و برنامه ریزی و اداری………………………………………. ۱۲۱
 • ۵-۱-۱۱- بخش های خدماتی و عمومی……………………………………………… ۱۲۱
 • ۵-۱-۱۲- بخش افلاک نما(پلانتاريوم)…………………………………………………. ۱۲۱
 • ۵-۱-۱۳- تأسیسات……………………………………………………………………. ۱۲۲
 • ۵-۱-۱۳-۱- سیستم های الکتریکی(سیستم برق مرکزی)………………………. ۱۲۲
 • ۵-۱-۱۳-۲- سیستم های ارتباطی…………………………………………………. ۱۲۲
 • ۵-۱-۱۳-۳- سیستم های حرارتی و برودتی……………………………………… ۱۲۲
 • ۵-۱-۱۳-۴- تهویه مطبوع……………………………………………………………. ۱۲۲
 • ۵-۱-۱۳-۵- شبکه آب و فاضلاب……………………………………………………. ۱۲۳
 • ۵-۱-۱۳-۶- سیستم نقل و انتقالات مکانیکی……………………………………. ۱۲۳
 • ۵-۲- برنامه فیزیکی………………………………………………………………… ۱۲۳

فصل ششم: سازه و تاسیسات

 • ۶-۱-مقدمه ………………………………………………………………………. ۱۳۱
 • ۶-۱-۲- معرفی سیستم پیش تنیده…………………………………………… ۱۳۱
 • ۶-۱-۳- سیستم پیش کشیده…………………………………………………. ۱۳۲
 • ۶-۱-۴- سیستم پس کشیده………………………………………………….. ۱۳۲
 • ۶-۱-۵- مزایا وامتیازات سقف های پس کشیده…………………………….. ۱۳۲
 • ۶-۱-۶- دامنه کاربرد سقف های پس کشیده……………………………….. ۱۳۴
 • ۶-۲- تاسیسات………………………………………………………………… ۱۳۴
 • ۶-۲-۱- مقدمه………………………………………………………………….. ۱۳۴
 • ۶-۳- تاسیسات مکانیکی……………………………………………………… ۱۳۵
 • ۶-۳-۱- استفاده از فن کوئل………………………………………………….. ۱۳۵
 • ۶-۳-۲- اجزای تشکیل دهنده.
 • ۶-۳-۳- انواع فن کوئل ها
 • ۶-۳-۴-نحوه کار فن کوئل
 • ۶-۴- تاسیسات الکتریکی
 • ۶-۵- سیستم های تشخیص، اعلام و اطفاء حریق
 • ۶-۶- مقاومت در برابر حریق

منابع

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رساله مرکز کیهان شناسی+اتوکد+رندر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × 1 =

تمامی حقوق این وبسایت برای سازه کد محفوظ می باشد