رساله مرکز کنوانسیون+اتوکد

تومان25,000

توضیحات

موارد موجود در این فایل:

رساله کامل شامل:۱۹۸ صفحه که در قالب Word می باشد وقابل تغییر  است.

فایل اتوکد کامل شامل:۲ پلان برش،پلان طبقه زیرزمین دوم،پلان طبقه زیر زمین اول،پلان همکف،پلان طبقه اول،پلان طبقه دوم،پلان تیرریزی طبقه زیر زمین،پلان تیرریزی طبقه همکف،پلان تیرریزی طبقه اول،سایت پلان

فهرست مطالب رساله مرکز کنوانسیون:

مقدمه

فصل اول : چهار چوب پژوهش

 • ۱-۱: طرح موضوع
 • ۲-۱: موقعیت موضوع
 • ۳-۱: مقیاس موضوع
 • ۴-۱: ضرورت موضوع
 • ۵-۱: اهداف موضوع
رساله مرکز کنوانسیون شیراز+اتوکد

رساله مرکز کنوانسیون+اتوکد

 

فصل دوم : شناخت کنوانسیون

 • ۱-۲: تعریف کنوانسیون
 • ۲-۲: تعهدات انضمامی و اصلاحی بر معاهده
 • ۳-۲: مرکز کنوانسیون
 • ۴-۲: حقوق خاص در کنوانسیون ها
 • ۵-۲: هسته معاهدات حقوق بشر
 • ۶-۲: برنامه و سیاست محوری کنوانسیون در دفاع از حقوق زنان
 • ۷-۲: نقد و بررسی کنوانسیون
 • ۸-۲: کنوانسیون و نظریه تساوی در چالش با عقلانیت و مدرنیزم
 • ۹-۲: خطای مبنایی کنوانسیون
 • ۱۰-۲: تجدید نظر واقع بینانه
 • ۱۱-۲: کنوانسیون ژنِو
 • ۱-۱۱-۲: آشنایی با کنوانسیون ژنِو
 • ۲-۱۱-۲: تعریف زخمداران و غریقان و وضعیت حقوقی آنها در کنوانسیون ژنِو
 • ۳-۱۱-۲: مقررات عمومی کنوانسیون ژنِو
 • ۴-۱۱-۲: حمایت از ناوهای بیمار بر
 • ۵-۱۱-۲: وضعیت حقوقی کارکنان بیمار بر
 • ۶-۱۱-۲: وضعیت ظاهری ناوهای بیمار بر و کارکنان آنها
 • ۱۲-۲: مرکز کنوانسیون در ایران
 • ۱۳-۲: سیستم سازمان ملل در ایران
 • ۱۴-۲: آژانسهای سازمان ملل متحد
 • ۱۵-۲: احزاب در ایران
 • ۱۶-۲: ضوابط و استانداردها
 • ۱-۱۶-۲: استانداردهای طراحی سالن های همایش چند منظوره
 • ۲-۱۶-۲: ضوابط و معيارهاي طراحي كتابخانه
 • ۳-۱۶-۲: ابعاد و استانداردهاي كتابخانه
 • ۴-۱۶-۲: الزامات طراحي فضاهاي اداري
 • ۵-۱۶-۲: الزامات طراحي پاركينگ
 • ۶-۱۶-۲: بررسي فني پار كينگ
 • ۷-۱۶-۲: عوامل تأثيرگذار در طراحي پاركينگ
 • ۸-۱۶-۲: پياده‌روي مقابل ساختمان

فصل سوم : تحلیل و بررسی کنوانسیون بین المللی

 • ۱-۳: نمونه های موردی
 • ۱-۱-۳: نمونه خارجی
 • ۱-۱-۱-۳: مرکز کنوانسیون ایروینگ
 • ۲-۱-۱-۳: مرکز کنوانسیون پورتو ریکو
 • ۳-۱-۱-۳: مرکز کنوانسیون بوستون
 • ۲-۱-۳: نمونه داخلی
 • ۱-۲-۱-۳: سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی

فصل چهارم : برنامه ریزی فیزیکی طرح

 • ۱-۴: تدوين الگوهاي برنامه ريزي
 • ۲-۴: مقياس فضاهاي مجموعه (سطح و سطوح)
 • ۳-۴: محاسبه مساحت ریز فضاها (زیربنا)
 • ۱-۳-۴: طول و سطح جدول پياده روي مقابل مرکز
 • ۲-۳-۴: زیرزمین (پارکینگ ها)
 • ۳-۳-۴: طبقه همکف
 • ۴-۳-۴: طبقه اول ( + فضای بالکن ها)

فصل پنجم : مکان یابی و شناخت بستر طرح

 • ۱-۵: معرفی استان فارس
 • ۱-۱-۵: بررسی مشخصات و موقعیت جغرافیایی استان فارس
 • ۲-۱-۵: جغرافیای سیاسی_تقسیمات کشوری استان فارس
 • ۳-۱-۵: آب و هوای استان فارس
 • ۴-۱-۵: ویژگی جمعیتی و پراكندگي آن در استان فارس
 • ۲-۵: شیراز
 • ۱-۲-۵: پیشینه شیراز
 • ۲-۲-۵: نژاد
 • ۳-۲-۵: زبان
 • ۴-۲-۵: لهجه شیرازی
 • ۵-۲-۵: دین
 • ۶-۲-۵: وضعیت فرهنگی شهر شیراز
 • ۷-۲-۵: وضعيت جاذبه هاي توريستي
 • ۱-۷-۲-۵: جاذبه‌های تاریخی
 • ۲-۷-۲-۵: جاذبه‌های طبیعی
 • ۳-۷-۲-۵: جاذبه‌های مذهبی
 • ۸-۲-۵: حجم و رشد جمعیت
 • ۹-۲-۵: جغرافیای طبیعی و سیاسی شهر شیراز
 • ۱۰-۲-۵: عوامل طبيعي، عوارض زمين و توپوگرافی
 • ۱۱-۲-۵: ویژگی آب و هوای شیراز
 • ۱-۱۱-۲-۵: دمای هوا
 • ۲-۱۱-۲-۵: رطوبت سنجی
 • ۳-۱۱-۲-۵: بارندگی
 • ۴-۱۱-۲-۵: بادها
 • ۵-۱۱-۲-۵: تابش خورشید
 • ۳-۵: تقسیم بندی اقلیمی ایران
 • ۱-۳-۵: اقليم معتدل و مرطوب سواحل جنوبي درياي خزر
 • ۱-۱-۳-۵: شرایط اقلیمی
 • ۲-۱-۳-۵: خصوصیات آب و هوایی
 • ۳-۱-۳-۵: بافت شهری
 • ۴-۱-۳-۵: خصوصیات کلی بافت شهری و روستایی در این منطقه
 • ۵-۱-۳-۵: فرم بنا
 • ۱-۵-۱-۳-۵: خصوصیات کلی فرم ابنیه سنتی منطقه
 • ۶-۱-۳-۵: نوع مصالح
 • ۲-۳-۵: اقليم گرم و مرطوب سواحل جنوبي
 • ۱-۲-۳-۵: خصوصیات آب و هوایی
 • ۲-۲-۳-۵: بافت شهری
 • ۳-۲-۳-۵: فرم بناها
 • ۴-۲-۳-۵: باز شوها
 • ۵-۲-۳-۵: پوشش بام ها
 • ۶-۲-۳-۵: زمستان نشین و تابستان نشین
 • ۳-۳-۵: اقليم سرد كوهستان هاي غربي
 • ۱-۳-۳-۵: شرایط اقلیمی
 • ۲-۳-۳-۵: جهت گیری بناها
 • ۳-۳-۳-۵: پوشش بام
 • ۴-۳-۳-۵: فرم بنا
 • ۵-۳-۳-۵: مصالح ساختمانی
 • ۶-۳-۳-۵: معابر و گذرها
 • ۷-۳-۳-۵: پوشش سطح بنا
 • ۴-۳-۵: اقليم گرم و خشك فلات مركزي
 • ۱-۴-۳-۵: شرایط اقلیمی
 • ۲-۴-۳-۵: بافت شهری
 • ۳-۴-۳-۵: پلان ها و نقشه ها
 • ۴-۴-۳-۵: پوشش بام 
 • ۵-۴-۳-۵: تعداد و مساحت بازشوها و درها
 • ۶-۴-۳-۵: گذرها و معابر
 • ۷-۴-۳-۵: گذرهای سر پوشیده (ساباط)
 • ۷-۴-۳-۵:  مصالح بدنه دیوارها 
 • ۹-۴-۳-۵: سطوح و نما
 • ۱۰-۴-۳-۵: حیاط مرکزی
 • ۱۱-۴-۳-۵: باد گیرها
 • ۵-۳-۵: نتیجه گیری و اصول طراحی اقلیمی شهرستان شیراز

فصل ششم : تحلیل سایت پروژه

 • ۱-۶: دسترسی ها
 • ۱-۱-۶: محور توریستی _ تاریخی
 • ۲-۱-۶: محور تاریخی _ مذهبی
 • ۳-۱-۶: محور فرهنگی
 • ۴-۱-۶: محور گذر اصلی
 • ۵-۱-۶: محور ترافیکی
 • ۲-۶: راه دسترسی به سایت
 • ۳-۶: همسایگی
 • ۱-۳-۶: فرهنگی
 • ۲-۳-۶: توریستی_تاریخی
 • ۳-۳-۶: ورزشی
 • ۴-۶: مجاورت
 • ۵-۶: ابعاد زمین 
 • ۶-۶: کاربری فعلی
 • ۷-۶: آنالیز سایت
 • ۱-۷-۶: جهت تابش
 • ۲-۷-۶: جهت باد غالب
 • ۳-۷-۶: جبهه_دید اصلی
 • ۴-۷-۶: ورودی اصلی

فصل هفتم : چهار چوب نظری طرح

 • ۱-۷: ديدگاههاي نظري
 • ۲-۷: مباني نظري طرح
 • ۳-۷: هدف
 • ۴-۷: اصول طراحي
 • ۵-۷: معيارهاي طراحي

فصل هشتم : الگو و ایده های طراحی

 • ۱-۸: نحوه استقرار خرد فضاها ( ماتريس فضاها )
 • ۲-۸: نظام عملكردي
 • ۳-۸: نظام دسترسي
 • ۴-۸: ارزيابي الگوهاي طراحي بر مبناي سه نظام

فصل نهم : ارزیابی سازه پروژه

 • ۱-۹: سيستم هاي ساختماني با جسم فعال
 • ۲-۹: سيستم هاي ساختماني با بردار فعال
 • ۳-۹: سازه های فضایی ( فضاکار)
 • ۱-۳-۹: تعریف و تاریخچه سازه های فضاكار
 • ۲-۳-۹: خصوصیات سازه های فضایی
 • ۳-۳-۹: امتيازات سازه هاي فضاكار
 • ۴-۳-۹: چهارچوب های فضایی
 • ۵-۳-۹: انواع سازه های فضاكار
 • ۱-۵-۳-۹: چليك
 • ۲-۵-۳-۹: گنبدها
 • ۱-۵-۳-۹: انواع گنبدها
 • ۴-۹: ساختار کشیده و شکم دار
 • ۵-۹: ساختارهای محافظ در برابر هوا
 • ۶-۹: ساختارهای شبکه کابلی
 • ۷-۹: ساختارهای معلق و کششی
 • ۸-۹: مزایای سازه فلزی
 • ۹-۹:  معايب سازه فلزی
 • ۱۰-۹:  بادبند سازه فلزی
 • ۱-۱۰-۹: بادبند افقی
 • ۲-۱۰-۹: بادبند قائم
 • ۱۱-۹: انواع اتصالات در ساختمانهای فلزی
 • ۱-۱۱-۹: انواع اتصالات تیربه ستون 
 • ۲-۱۱-۹: انواع اتصالات مفصلی
 • ۳-۱۱-۹: اتصالات ستون به بیس پلیت در سوله
 • ۴-۱۱-۹: انواع اتصال خطی ریلی سازه فلزی
 • ۵-۱۱-۹: اتصال نقطه ای سازه فلزی
 • ۶-۱۱-۹: اتصال پیچی سازه فلزی
 • ۱۲-۹: مزایای سازه فلزی پیش ساخته
 • ۱۳-۹: سازه هاي سنتي( سازه هاي با مصالح بنايي)
 • ۱۴-۹: خلاصه و نتيجه گيری

فصل دهم : بررسی ومعرفی تاسیسات پروژه

 • ۱-۱۰: هواساز
 • ۱-۱-۱۰: ساختار هواساز
 • ۲-۱-۱۰: اجزا
 • ۳-۱-۱۰: نحوه کار
 • ۲-۱۰: تاسیسات در پروژه
 • ۳-۱۰: برآورد فضاي لازم براي موتور خانه
 • ۴-۱۰: فضاي لازم براي دستگاه هاي مكانيكي و الكتريكي(موتورخانه)
 • ۵-۱۰: فضاي لازم براي اتاق هواساز وبادزن
 • ۶-۱۰: شفتهاي داخلي( Interior Shaft.)
 • ۷-۱۰: نقل وانتقال دستگاهها وتجهيزات
 • ۸-۱۰: سامانه تاسیسات الکتریکی و روشنایی
 • ۱-۸-۱۰: کنترل روشنایی در واحدهای اداری
 • ۲-۸-۱۰: کنترل روشنایی در پارکینگ
 • ۹-۱۰: اکوستیک
 • ۱-۹-۱۰: اندازه و شکل
 • ۲-۹-۱۰: سقف
 • ۳-۹-۱۰: ابر ها
 • ۴-۹-۱۰: دیوارهای بالایی
 • ۵-۹-۱۰: دیوارهای پایینی
 • ۶-۹-۱۰: کف سالن

فصل یازدهم : فرایند طراحی

 • پلان ها ؛ نماها و مقاطع

منابع و ماخذ

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رساله مرکز کنوانسیون+اتوکد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفده − پانزده =

تمامی حقوق این وبسایت برای سازه کد محفوظ می باشد